Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

INQABAYOKULINDA​—EFUNDWAYO October 2017

Imagazini le ilezihloko ezizafundwa ngeviki ka-November 27 kusiya ku-December 24, 2017.

INDABA YOKUPHILA

Ukwenza Intando KaJehova Kuletha Izibusiso

Ngo-1952 u-Olive Matthews lomkakhe bavuma ukuyaphayona eningizimu ye-Ireland. UJehova wababusisa njani?

Tshengisa Ngezenzo Ukuthi Ulothando Lweqiniso

Singatshengisa njani ukuthi silothando lweqiniso?

Iqiniso Kalilethi Ukuthula Kodwa Liletha Inkemba

UJesu wayesitshoni lapho esithi ngilethe inkemba njalo lokhu kutshoni kuwe?

UJosefa Wase-Arimathiya Uveza Obala Ukuthi Ungumfundi

Yayingubani indoda le? Yayilobudlelwano bani loJesu? Kungani kuqakathekile ukuthi ufunde ngodaba lwayo?

Sifundani Emibonweni KaZekhariya?

Umqulu ondizayo; owesifazana ophakathi kwesilulu; abesifazana ababili abandiza emoyeni. Kungani uNkulunkulu watshengisa uZekhariya imibono le?

Izinqola Zempi Kanye Lomqhele Kuzakuvikela

Intaba zethusi, izinqola zempi lomphristi omkhulu oba yinkosi. Umbono wokucina owabonwa nguZekhariya usifundisani lamuhla?

Ukuba Lomusa Kuyanceda

Ukutshengiswa umusa kwayinceda njani enye indoda ukuthi ibe lesifiso sokufunda iqiniso lanxa yayingabathandi oFakazi?

Ubukwazi Yini?

Kuyini okwakusenziwa ngamaJuda okwabangela ukuthi uJesu asole umkhuba wokufunga?