Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

Yeqa uye kokumunyethweyo

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

Ungaba Ngumngane KaNkulunkulu!

 ISIFUNDO 15

Abangane BakaNkulunkulu Benza Okulungileyo

Abangane BakaNkulunkulu Benza Okulungileyo

Nxa ulomngane omthandayo njalo omhloniphayo uyazama ukuba njengaye. IBhayibhili lithi: “UJehova ulungile, uqotho.” (IHubo 25:8) Ukuze sibe ngabangane bakhe kumele sibe ngabalungileyo njalo sibeqotho. IBhayibhili lithi: “Wobani ngabalingiseli bakaNkulunkulu, njengabantwana abathandwa kakhulu liphile impilo yothando.” (KwabaseEfesu 5:​1, 2) Nanzi ezinye indlela zokukwenza lokhu:

Woba lusizo kwabanye. “Kasenzeni okulungileyo ebantwini bonke.”​—KwabaseGalathiya 6:10.

Sebenza nzima. “Lo obekade entshontsha kangantshontshi futhi, kodwa kumele asebenze, enze ulutho olusizayo ngezandla zakhe.”​—KwabaseEfesu 4:28.

Zigcine uhlanzekile emzimbeni lekuziphatheni. “Kasizihlambululeni ezintweni zonke ezingcolisa umzimba lomoya, siphelelise ubungcwele ngokwesaba uNkulunkulu.”​—2 KwabaseKhorinte 7:1.

 Phatha abemuli yakho ngothando langenhlonipho. “Kodwa omunye lomunye wenu . . . kathande umkakhe njengoba ezithanda, lomfazi kumele ahloniphe indoda yakhe. Bantwana lalelani abazali benu.”​—KwabaseEfesu 5:33–6:1.

Tshengisa uthando kwabanye. “Kasithandaneni, ngoba uthando luvela kuNkulunkulu.”​—1 UJohane 4:7.

Lalela imithetho yelizwe. “Umuntu wonke kumele azithobe kulabo ababusayo . . . Phanini abantu bonke okungokwabo: Uma ungathelanga, thela imithelo.”​—KwabaseRoma13:​1, 7.

Funda Okunengi

IZINDABA EZINHLE EZIVELA KUNKULUNKULU!

Imithetho kaNkulunkulu Isinceda Njani?

UJesu wachasisa ukuthi kungani sidinga ukuqondiswa lokuthi yiziphi izimiso eziseBhayibhilini eziqakatheke kakhulu empilweni.