Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

Yeqa uye kokumunyethweyo

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

Ungaba Ngumngane KaNkulunkulu!

 ISIFUNDO 12

Kuyini Okwenzakalayo Nxa Singafa?

Kuyini Okwenzakalayo Nxa Singafa?

Ukufa kuphambene lokuphila. Ukufa kufanana lokulala ubuthongo obukhulu. (UJohane 11:​11-​14) Abafileyo kabenelisi ukuzwa, ukubona, ukukhuluma loba ukucabanga. (UmTshumayeli 9:​5, 10) Inkolo yamanga ifundisa ukuthi abafileyo baya endaweni yemimoya ukuyahlala labokhokho babo. Ayisikho lokho iBhayibhili elikufundisayo.

Abafileyo kabangeke basisize loba basilimaze. Kujayelekile ukuthi abantu benze imikhuba loba imihlatshelo abakholelwa ukuthi ithokozisa abafileyo. Lokhu kakumthokozisi uNkulunkulu ngoba kusekelwe kwamanye amanga kaSathane. Njalo ngeke kubathokozise abafileyo ngoba kabaphili. Kakumelanga sibakhonze loba sibesabe abafileyo. Kumele sikhonze uNkulunkulu kuphela.​—UMathewu 4:10.

Abafileyo bazaphinda baphile. UJehova uzavusa abafileyo baphile emhlabeni oyipharadayisi. Siyeza lesisikhathi. (UJohane 5:​28, 29; ImiSebenzi 24:​15) UNkulunkulu angabavusa abafileyo njengoba lawe ulokuqiniseka ukuthi ungavusa umuntu oleleyo.​—UMakho 5:​22, 23, 41, 42.

Umcabango wokuthi kasifi ungamanga amemethekiswa nguSathane uDeveli. USathane lamadimoni akhe benza abantu bacabange ukuthi imimoya yabafileyo iyaphila njalo lokuthi ibangela ukugula lezinye inkathazo. USathane ukhohlisa abantu ngamaphupho langemibono. UJehova uyabalahla labo abazama ukukhuluma labafileyo.​—UDutheronomi 18:​10-12.