Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

Yeqa uye kokumunyethweyo

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

Ungaba Ngumngane KaNkulunkulu!

 ISIFUNDO 5

Abangane BakaNkulunkulu Bazahlala EPharadayisi

Abangane BakaNkulunkulu Bazahlala EPharadayisi

IPharadayisi kalisoze lifanane lomhlaba lo esiphila kuwo. UNkulunkulu wayengafuni umhlaba ugcwale inkathazo, usizi, ubuhlungu lokuhlupheka. Esikhathini esizayo uNkulunkulu uzakwenza umhlaba ube yipharadayisi. Kuzakuba njani ePharadayisi? Ake sibone ukuthi iBhayibhili lithini:

Kuzakuba labantu abalungileyo. Abangane bakaNkulunkulu bazahlala ePharadayisi. Bazakwenzelana izinto ezinhle. Bazaphila ngezindlela zikaNkulunkulu ezilungileyo.​—IZaga 2:21.

Kuzakuba lenala. Kakusoze kube lendlala ePharadayisi. IBhayibhili lithi: “Akuthi amabele [ukudla] ande elizweni lonke.”​—IHubo 72:16.

Kuzakwakhiwa izindlu ezinhle kube lomsebenzi othokozisayo. EPharadayisi elisemhlabeni imuli ngayinye izakuba lendlu yayo. Wonke umuntu uzakwenza umsebenzi oletha intokozo.​—UIsaya 65:​21-23.

 Kuzakuba lokuthula emhlabeni wonke. Abantu abasayi kulwa noma bafele empini. Ilizwi likaNkulunkulu lithi: “[UNkulunkulu] uyathulisa izimpi.”​—IHubo 46:​8, 9.

Kuzakuba lempilakahle. IBhayibhili liyathembisa: “Kakulamuntu ohlala khona [ePharadayisi] ozakuthi: Mina ngiyagula.” (UIsaya 33:​24, The Holy Bible in Ndebele) Akusoze kube labagogekileyo, iziphofu, izacuthe kumbe izimungulu.​—UIsaya 35:​5, 6.

Ubuhlungu, usizi lokufa kuzaphela. Ilizwi likaNkulunkulu lithi: “Akusayikuba khona futhi ukufa loba ukulila loba ukukhala loba ubuhlungu, ngoba umumo omdala wezinto usudlule.”​—ISambulo 21:4.

Abantu ababi bayabe bengasekho. UJehova uyathembisa: “Kodwa izigangi zizasuswa elizweni, labangathembekanga bazakhutswa kulo.”​—IZaga 2:22.

Abantu bazabe sebethandana njalo behloniphana. Ububi, ukuncindezelwa, ubuhwaba lokuzondana kuyabe kungasekho. Kuyabe sekulokubambana phakathi kwabantu njalo bazaphila ngendlela yokulunga kaNkulunkulu.​—UIsaya 26:9.