IHUBO 138:3

 EKUSENI

 • 9:30 Umculo

 • 9:40 Ingoma No. 73 Lomthandazo

 • 9:50 UJehova Usenza Sibe Lesibindi

 • 10:05 Inkulumo Yokutshiyelana: Qunga Isibindi Njengo . . .

  • Enoki

  • Mosi

  • Jehoshafathi

  • Phetro

 • 11:05 Ingoma No. 69 Lezaziso

 • 11:15 Qunga Isibindi Sokutshumayela

 • 11:30 Ukuzinikela Lokubhabhathizwa

 • 12:00 Ingoma No. 48

 EMINI

 • 1:10 Umculo

 • 1:20 Ingoma No. 63 Lomthandazo

 • 1:30 Inkulumo Kazulu Wonke: Khonza UNkulunkulu Ngendlela Ayifunayo

 • 2:00 Ukufinqwa Kwe-Nqabayokulinda

 • 2:30 Ingoma No. 76 Lezaziso

 • 2:40 Inkulumo Yokutshiyelana: Landela Isibonelo SikaJesu Sokuba Lesibindi Nxa Uhlangana Lezinhlupho

  • Emulini

  • Esikolo

  • Emsebenzini

  • Emphakathini

 • 3:40 “Lizavuzwa Ngokunengi” Nxa Lingaqunga Isibindi

 • 4:15 Ingoma No. 119 Lomthandazo