Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

Yeqa uye kokumunyethweyo

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

UMbuso KaNkulunkulu Uyabusa!

Kwesokunxele: Udadewethu oliphayona etshumayela eKorea ngo-1931; kwesokudla: Ukutshumayela ngolimi lwezandla eKorea ngezinsuku zalamuhla

 INGXENYE 2

Ukutshumayela NgoMbuso​—Ukumemezela Izindaba Ezinhle Emhlabeni Wonke

Ukutshumayela NgoMbuso​—Ukumemezela Izindaba Ezinhle Emhlabeni Wonke

 ULUNGISELELA ukuya enkonzweni ekuseni mhla ungayanga emsebenzini. Uyadonda okwesikhatshana ngoba uzizwa angathi udiniwe. Kumnandi phela ukuphumula kancane ekuseni! Kodwa uyathandaza ngakho ubusubona kungcono ukuthi uhambe. Ekutshumayeleni ufika usebenze lodade othembekileyo osekhulile njalo indlela akhuthazela ngayo lomusa wakhe kuyakukhuthaza. Njengoba liqhubeka limemezela izindaba ezinhle endlini ngendlu, kuyafika engqodweni yakho ukuthi yizo izindaba abafowenu labodadewenu abazimemezelayo emhlabeni wonke, besebenzisa amabhuku owasebenzisayo lawe, njalo bonke baqeqetshwa ngendlela lawe oqeqetshwa ngayo. Lapho ubuyela endlini, uzizwa uvuselelekile. Uyazibonga ngokuthi kawusazange utshone uthe kho endlini!

Khathesi inkonzo yamaKhristu ingumsebenzi omkhulu kulayo yonke owenziwa nguMbuso kaNkulunkulu. UJesu waphrofetha ukuthi umsebenzi wokutshumayela wawuzakwenziwa ngendlela enkulu okumangalisayo ezinsukwini zokucina. (Mat. 24:​14) Isiphrofetho lesi sigcwaliseke njani? Engxenyeni le, sizaxoxa ngabantu abenza umsebenzi lo, sihlole izindlela zokutshumayela kanye lezinto eziqakathekileyo ebezisetshenziswa enkonzweni yamaKhristu. Lokhu yikho osekuncede izigidi zabantu emhlabeni wonke ukuthi uMbuso kaNkulunkulu ube ngokoqobo kuzo.

ENGXENYENI LE

ISAHLUKO 6

Abantu Abatshumayelayo​—Izikhonzi Zizinikela Ngokuzithandela

Kungani uJesu wayeqiniseka ukuthi wayezakuba lebutho labantu elalizatshumayela ngokuzithandela ezinsukwini zokucina? Ungatshengisa njani ukuthi ufuna uMbuso kuqala

ISAHLUKO 7

Izindlela Zokutshumayela​—Ukwenza Konke Okungenziwa ukuze Sitshumayeze Abantu

Funda ngezindlela ezintsha ebezisetshenziswa ngabantu bakaNkulunkulu ukuze batshumayeze wonke umuntu ngezindaba ezinhle ukucina kungakafiki.

ISAHLUKO 8

Amathuluzi Okutshumayela​—Ukudinda Amabhuku ukuze Kutshunyayelwe Emhlabeni Wonke

Umsebenzi wethu wokuhumutsha utshengisa njani ukuthi uJesu uyasisekela? Kuyini okuphathelane lamabhuku ethu okukutshengisa ukuthi uMbuso ungokoqobo?

ISAHLUKO 9

Umsebenzi Wokutshumayela Uyaphumelela​—“Amabele Aselungele Ukuvunwa”

UJesu wafundisa abafundi bakhe izifundo ezimbili eziqakathekileyo mayelana lokuvuna okungokomfanekiso. Izifundo lezi zisifundisani lamuhla?