Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

Yeqa uye kokumunyethweyo

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

UMbuso KaNkulunkulu Uyabusa!

Kwesokunxele: Impahla zokuncedisa abazalwane baseGermany ezazivela eSwitzerland ngo-1946; kwesokudla: Ukwakhiwa kutsha kweWolu loMbuso eJapan ngemva kwesikhukhula esesabekayo esadiliza izindlu, ngo-2011

 INGXENYE 6

Ukusekela UMbuso​—Ukwakha Izindawo Zokukhonzela Lokusiza Abehlelwe Ngumonakalo

Ukusekela UMbuso​—Ukwakha Izindawo Zokukhonzela Lokusiza Abehlelwe Ngumonakalo

 NXA ungena eWolu loMbuso lenu ulithola selintshintshile, sekungani uyaliqabuka. Ubulokhu ulithanda kakhulu kusukela kudala. Mhlawumbe usakhumbula lezikhathi ezimnandi owaba lazo ngesikhathi lisakhiwa. Kodwa ngalesisikhathi uzizwa ulithanda kakhulu kulakuqala ngoba ulithole selisetshenziswa njengendawo yesikhatshana yokusiza abehlelwe ngumonakalo. Isiphepho sithe sesilethe izikhukhula emhlubulweni wakini, iKhomithi yeGatsha yaphanga yalungisela abehlelwe ngumonakalo ukudla, amanzi ahlanzekileyo, izigqoko lokunye okudingakalayo. Izinto lezi ezinikelwe ngabafowethu zibekwe kuhle. Abafowethu labodadewethu bangena befolile bezothola abakudingayo, njalo abanengi babo bahlengezela izinyembezi zenjabulo.

UJesu wathi uphawu olwaluzakhanya kakhulu phakathi kwabantu bakhe kwakuzaba yikuthandana kwabo. (Joh. 13:​34, 35) Engxenyeni le, sizakhangela indlela amaKhristu atshengisa ngayo ukuthi ayathandana okweqiniso emisebenzini yokwakha leyokusiza abehlelwe ngumonakalo eyenziwa ngaboFakazi bakaJehova. Indlela abathandana ngayo iyafakazela ukuthi sibuswa nguMbuso okhokhelwa nguJesu.

ENGXENYENI LE

ISAHLUKO 18

Ukusekela Imisebenzi YoMbuso Ngezimali

Imali yakhona ivela ngaphi? Isetshenziswa njani?

ISAHLUKO 19

Umsebenzi Wokwakha Odumisa UJehova

Izindawo zokukhonzela zidumisa uNkulunkulu, kodwa kukhona akuqakathekisa kakhulu ukwedlula lokhu.

ISAHLUKO 20

Ukusiza Abanye Kudumisa UJehova

Sikwazi njani ukuthi ukusiza abanye kuyingxenye yenkonzo engcwele esiyenzela uJehova?