NJENGOBA utshumayela endlini ngendlu, uzwa umsindo wemota yamapholisa. Umsindo wayo uqhubeka usondela. Nxa usithi uyaqalisa ukukhuluma lomninimuzi endlini elandelayo, ummemezeli ohamba laye uselokhu ethalaza imota yamapholisa efike yema phansi kwenu. Ipholisa liyaphuma emoteni le, lifike lilibuze ukuthi: “Yini lobabili ebelingena endlini ngendlu likhuluma ngeBhayibhili? Kudala abantu bekhala ngani!” Ngenhlonipho, liyaliphendula litsho ukuthi lingoFakazi bakaJehova. Kuyini osekuzakwenzakala?

Okuzakwenzakala kuzakuya ikakhulu ngalokho okwenzakale eminyakeni edlulileyo. Eminyakeni edlulileyo, uhulumende welizwe lakini ubaphathe njani oFakazi bakaJehova? Abantu bayavunyelwa yini ukukhonza bekhululekile? Nxa kunjalo, kungenzeka ukuthi kungenxa yokuthi abafowenu labodadewenu abathembekileyo basebenze nzima eminyakeni edlulileyo ukuthi ‘bavikele njalo baqinise ivangeli’ ngokusemthethweni. (Flp. 1:7) Kungelani lokuthi uhlala ngaphi, kuzakuqinisa ukholo ukucabangisisa ngendlela oFakazi bakaJehova abanqobe ngayo emithethwandaba. Ingxenye le izahlola amanye amacala amakhulu athethwayo. Indlela esanqoba ngayo iyibufakazi obumangalisayo bokuthi uMbuso ungokoqobo, ngenxa yokuthi besingeke senelise ukuphumelela kangaka ngamandla ethu!