Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

Yeqa uye kokumunyethweyo

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

UMbuso KaNkulunkulu Uyabusa!

Amamiliyoni abantu asethole ukuthokoza kanye lokuvikeleka ngaphansi kukahulumende kaNkulunkulu ongenzi iphutha. Uyafuna yini ukuba yisizalwane sawo?

Incwadi Evela KuQula Elibusayo LaboFakazi BakaJehova

Isaziso sikaC. T. Russell esasivusa usinga asenza ngo-October 2, 1914 sikhanye njani ukuthi siliqiniso?

ISAHLUKO 1

“UMbuso Wakho Kawuze”

UJesu wafundisa ngoMbuso kaNkulunkulu ukwedlula loba yikuphi okunye. Uzakuza nini futhi njani?

ISAHLUKO 2

UMbuso Uyasungulwa Ezulwini

Ngubani owancedisa abalandeli bakaKhristu beqiniso abasemhlabeni ukuthi balungele uMbuso? Kuyini okwenza uMbuso ube nguhulumende ongokoqobo?

ISAHLUKO 3

UJehova Uveza Injongo Yakhe

Ekuqaliseni uNkulunkulu wayehlose ukuthi kube loMbuso kaMesiya yini? UJesu wawukhanyisa njani uMbuso?

ISAHLUKO 4

UJehova Uphakamisa Ibizo Lakhe

Kuyini uMbuso osukufezile mayelana lebizo likaNkulunkulu? Kuyini ongakwenza ukuze ungcwelise ibizo likaJehova?

ISAHLUKO 5

INkosi Ikhanyisa Iqiniso NgoMbuso

Zwisisa ngoMbuso kaNkulunkulu, abazabusa labazabuswa, lokuqakatheka kokuthembeka.

ISAHLUKO 6

Abantu Abatshumayelayo​—Izikhonzi Zizinikela Ngokuzithandela

Kungani uJesu wayeqiniseka ukuthi wayezakuba lebutho labantu elalizatshumayela ngokuzithandela ezinsukwini zokucina? Ungatshengisa njani ukuthi ufuna uMbuso kuqala

ISAHLUKO 7

Izindlela Zokutshumayela​—Ukwenza Konke Okungenziwa ukuze Sitshumayeze Abantu

Funda ngezindlela ezintsha ebezisetshenziswa ngabantu bakaNkulunkulu ukuze batshumayeze wonke umuntu ngezindaba ezinhle ukucina kungakafiki.

ISAHLUKO 8

Amathuluzi Okutshumayela​—Ukudinda Amabhuku ukuze Kutshunyayelwe Emhlabeni Wonke

Umsebenzi wethu wokuhumutsha utshengisa njani ukuthi uJesu uyasisekela? Kuyini okuphathelane lamabhuku ethu okukutshengisa ukuthi uMbuso ungokoqobo?

ISAHLUKO 9

Umsebenzi Wokutshumayela Uyaphumelela​—“Amabele Aselungele Ukuvunwa”

UJesu wafundisa abafundi bakhe izifundo ezimbili eziqakathekileyo mayelana lokuvuna okungokomfanekiso. Izifundo lezi zisifundisani lamuhla?

ISAHLUKO 10

INkosi Ihlambulula Ukukhonza Kwabantu Bayo

IKhisimusi kanye lesiphambano kufanana ngani?

ISAHLUKO 11

Ukuhlanjululwa Kokuziphatha​—Kubonakalisa Ubungcwele BukaNkulunkulu

Izindlwana zabalindi kanye lengenelo okusembonweni kaHezekheli wethempeli bekufundisa abantu bakaNkulunkulu izifundo eziqakathekileyo kusukela ngo-1914.

ISAHLUKO 12

Sihlelwe Ngenjongo Yokukhonza “UNkulunkulu Wokuthula”

IBhayibhili kaliqathanisi ingxabangxoza lokuhleleka, kodwa liyiqathanisa lokuthula. Ngenxa yani? Njalo impendulo iwafundisani amaKhristu lamuhla?

ISAHLUKO 13

Abamemezeli BoMbuso Badlulisela Izindaba Zabo Emthethwandaba

Abahluli emithethwandaba yalamuhla benza njengomfundisi woMthetho wasendulo uGamaliyeli.

ISAHLUKO 14

Kakho Omunye Uhulumende Esimsekelayo Ngaphandle KokaNkulunkulu

Ukuhlukuluzwa ‘okunjengomfula’ okwehlele oFakazi bakaJehova ngenxa yokungasekeli ezombusazwe kuginywe ngabantu ebesingabacabangeli.

ISAHLUKO 15

Ukulwela Inkululeko Yokukhonza

Abantu bakaNkulunkulu balwele ilungelo lokulalela umthetho​—umthetho woMbuso kaNkulunkulu.

ISAHLUKO 16

Ukuhlangana Ukuze Sikhonze Ndawonye

Kuyini esingakwenza ukuze imihlangano yokukhonza uJehova isisize kakhulu?

ISAHLUKO 17

Ukuqeqetsha Izikhonzi ZoMbuso

Izikolo zamaKhristu zisize njani izikhonzi zoMbuso ukuthi zifeze inkonzo yazo?

ISAHLUKO 18

Ukusekela Imisebenzi YoMbuso Ngezimali

Imali yakhona ivela ngaphi? Isetshenziswa njani?

ISAHLUKO 19

Umsebenzi Wokwakha Odumisa UJehova

Izindawo zokukhonzela zidumisa uNkulunkulu, kodwa kukhona akuqakathekisa kakhulu ukwedlula lokhu.

ISAHLUKO 20

Ukusiza Abanye Kudumisa UJehova

Sikwazi njani ukuthi ukusiza abanye kuyingxenye yenkonzo engcwele esiyenzela uJehova?

ISAHLUKO 21

UMbuso KaNkulunkulu Ususa Izitha Zawo

Ungahle uyilungiselele khathesi impi ye-Amagedoni.

ISAHLUKO 22

UMbuso KaNkulunkulu Wenza Intando Yakhe Emhlabeni

Ungakwazi njani ukuthi izithembiso zikaNkulunkulu zizagcwaliseka?