Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

Uyini Umbono Wakho Ngekusasa?

Uyini Umbono Wakho Ngekusasa?

Umhlaba wethu . . .

  • uzahlala unjalo yini?

  • uzabe ulokhu usiba mubi kakhulu yini?

  • uzakuba ngcono yini?

 LOKHO OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI

‘UNkulunkulu uzazesula zonke izinyembezi emehlweni abo. Akusayikuba khona futhi ukufa loba ukulila loba ukukhala loba ubuhlungu, ngoba umumo omdala wezinto usudlule.’ISambulo 21:3, 4, Holy Bible in Ndebele.

INDLELA ISITHEMBISO LESI ESINGENZA NGAYO IMPILO YAKHO IBE NGCONO

Umsebenzi osuthisayo njalo othokozisayo.U-Isaya 65:21-23.

Ukugula lokuhlupheka kuzabe kungasekho.U-Isaya 25:8; 33:24.

Ukuphila okuthokozisayo njalo okungapheliyo ukanye lemuli labangane.IHubo 37:11, 29.

 KUMELE SIKUKHOLWE YINI OKUFUNDISWA LIBHAYIBHILI?

Ye, silezizathu ezimbili zokwenza lokho:

  • UNkulunkulu uyenelisa ukugcwalisa isithembiso leso. EBhayibhilini, uJehova uNkulunkulu nguye yedwa obizwa ngokuthi ‘nguSomandla,’ ngoba ulamandla amakhulu kakhulu. (ISambulo 15:3) Ngakho uyenelisa ukugcwalisa isithembiso sakhe sokuntshintsha umhlaba wonke lo ukuthi ubengcono. Njengoba iBhayibhili lisitsho, “kuNkulunkulu zonke izinto ziyenzeka.”UMathewu 19:26.

  • UNkulunkulu ulesifiso sokugcwalisa isithembiso sakhe. Ngokwesibonelo, uJehova ‘ulesifiso’ sokuvusa abantu abafileyo.UJobe 14:14, 15.

    IBhayibhili liphinde litshengise ukuthi iNdodana kaNkulunkulu uJesu yelapha abagulayo. Wakwenzelani lokho? Ngoba wayefuna. (UMakho 1:40, 41) UJesu watshengisa ubuntu bukaYise ngokupheleleyo ngesifiso sakhe sokunceda labo abadinga uncedo.UJohane 14:9.

    Ngakho singaba leqiniso lokuthi uJehova loJesu bafuna sibe lekusasa elithokozisayo!IHubo 72:12-14; 145:16; 2 UPhetro 3:9.

 OKUMELE UCABANGE NGAKHO

UNkulunkulu uzawuntshintsha njani umhlaba wethu ubengcono?

IBhayibhili liyawuphendula lowombuzo kuMATHEWU 6:9, 10 lakuDANYELI 2:44.

Funda Okunengi

IZINDABA EZINHLE EZIVELA KUNKULUNKULU!

Iyini Injongo KaNkulunkulu Ngomhlaba?

IBhayibhili liyachasisa ukuthi kungani uNkulunkulu adala umhlaba, ukuthi ukuhlupheka kuzaphela nini, lokuthi kuyini okuzakwenzakala ngomhlaba kanye lalabo abahlala kuwo.

IZINDABA EZINHLE EZIVELA KUNKULUNKULU!

Uyini uMbuso kaNkulunkulu?

Ngubani oyiNkosi yoMbuso kaNkulunkulu, futhi kuyini okuzakwenziwa nguMbuso?