“QHUBEKANI LIPHILA IMPILO YOTHANDO”​—KWABASE-EFESU 5:2

EKUSENI

 EMINI