Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Izimpendulo Zemibuzo Engu-10 Ebuzwa Ngabasakhulayo

Thola amacebo angakusiza uphumelele empilweni.

UMBUZO 1

Ngingubani?

Ukuzazi ukuthi ungubani, ukwazi owenelisa ukukwenza, ubuthakathaka olabo lalokho ofuna ukukwenza empilweni kuzakunceda ukuthi wenze izinqumo ezinhle nxa uyengwa.

UMBUZO 2

Yindaba Ngikhathazeka Kakhulu Ngendlela Engibukeka Ngayo?

Kawuyithandi yini indlela okhangeleka ngayo nxa uzibuka esibukweni? Yiziphi izinto ongazenza ukuze ukhangeleke ngcono?

UMBUZO 3

Ngingakhuluma Njani Labazali Bami?

Nanku okungenza kube lula ukuthi uxoxisane labazali bakho.

UMBUZO 4

Ngingawalungisa Njani Amaphutha Ami?

Empilweni uzawenza amaphutha—wonke umuntu uyawenza. Kodwa kumele wenzeni nxa usuwenzile?

UMBUZO 5

Ngingenzani Nxa Ngihlutshwa Ngabanye Abantwana Esikolo?

Ulawo amandla. Ungenelisa ukulwa lomuntu okuhluphayo ungasebenzisanga inqindi.

UMBUZO 6

Ngingenzani Nxa Ngiyengwa Ngontanga?

Kunzima ukwenza okuqondileyo nxa uyengwa.

UMBUZO 7

Ngingenzani Nxa Ngiyengwa Ukuthi Ngiye Emacansini?

Cabanga ngeminye impumela eba khona nxa abasakhulayo besiya emacansini bengakatshadi.

UMBUZO 8

Kuyini Okumele Ngikwazi Ngokuhlukuluzwa Kwezemacansini?

Abantwana yibo abahlaselwa kakhulu. Kuyini okungakunceda ukuthi uphile lesimo lesi?

UMBUZO 9

Kumele Ngikholwe Ukuthi Izinto Zaphonguzenzakalela Yini?

Kumele sikholwe ukuthi izinto zazenzakalela yini kumbe ukuthi zadalwa?

UMBUZO 10

IBhayibhili Lingangisiza Njani?

Abanye abantu bathi iBhayibhili ligcwele izinganekwane, selaphelelwa yisikhathi, njalo kunzima ukulizwisisa. Lokhu akusilo qiniso.