Ukungalungi kugcwele emhlabeni lamuhla, njalo abantu abanengi benza iphutha lokusola uNkulunkulu. Kodwa iBhayibhili lifundisa iqiniso eliduduzayo, elokuthi “uJehova uthanda ukwahlulela okuhle.” (IHubo 37:28, NW) Engxenyeni le sizafunda ngendlela uNkulunkulu atshengise ngayo ukuthi amazwi la aliqiniso, lokuthi enza njani ukuthi abantu bonke babe lethemba.