Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

Yeqa uye kokumunyethweyo

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

Izifundo Esizithola Ezindabeni EziseBhayibhilini

Isethulo Sengxenye 9

Isethulo Sengxenye 9

Ingxenye le isifundisa ngabasakhulayo, abaphrofethi lamakhosi atshengisa ukuthi alokholo oluqinileyo kuJehova. ESiriya, kwakulentombazana encane engum-Israyeli eyayikholwa ukuthi umphrofethi kaJehova uzasilisa uNamani. Umphrofethi u-Elisha wayekholwa ukuthi uJehova uzamvikela emasotsheni ayefuna ukumhlasela. UMphristi Omkhulu uJehoyada wafaka impilo yakhe engozini ukuze avikele uJowashi owayeseselusane ukuthi angabulawa ngugogo wakhe u-Athaliya. INkosi uHezekhiya yayikholwa ukuthi uJehova uzalivikela iJerusalema yikho kayizange yesabe ngesikhathi ama-Asiriya eyethusela. INkosi uJosiya yakhipha zonke izithombe elizweni, yalungisa ithempeli, futhi yenza abantu bakhonza uNkulunkulu.

ENGXENYENI LE

Intombazana Encane Lomlawuli Wamasotsha

Intombazana encane engum-Israyeli itshela owesifazana emsebenzelayo ngamandla kaJehova amakhulu futhi lokhu kwenza kube lesimangaliso.

Ibutho LikaJehova Elilezinqola Zomlilo

Indlela inceku ka-Elisha eyabona ngayo ukuthi ‘thina silabanengi ukwedlula bona.’

UJehoyada Wayelesibindi

Umphristi othembekileyo ulwisana lendlovukazi embi.

UJehova Wambekezelela UJona

Kwenzakala njani ukuthi omunye wabaphrofethi bakaNkulunkulu aginywe yinhlanzi? Waphuma njani? UJehova wamfundisa siphi isifundo?

Ingilosi KaJehova Yamvikela UHezekhiya

Izitha zakoJuda zathi uJehova kasoze abavikele abantu bakhe kodwa zazikhe phansi.

UJosiya Wayewuthanda Umthetho KaNkulunkulu

UJosiya uba yinkosi eleminyaka engu-8 futhi uncedisa abantu ukuthi bakhonze uJehova.