Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

Yeqa uye kokumunyethweyo

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

Izifundo Esizithola Ezindabeni EziseBhayibhilini

 ISIFUNDO 1

UNkulunkulu Wadala Amazulu Lomhlaba

UNkulunkulu Wadala Amazulu Lomhlaba

UJehova uNkulunkulu nguMdali wethu. Wadala zonke izinto esizibonayo lesingaziboniyo. Wadala izingilosi ezinengi engakadali izinto esizibonayo. Uyakwazi ukuthi izingilosi kuyini? Izingilosi yizinceku zikaJehova ezadalwa nguye. Ngeke sizibone njengoba nje loNkulunkulu singeke simbone. Ingilosi yokuqala eyadalwa nguJehova yiyo eyamncedisa ukudala izinto ezitshiyeneyo. Ingilosi le yancedisa uJehova ekudaleni izinkanyezi, amapulanethi lezinye izinto. Enye yamapulanethi lawo likhaya lethu elihle, umhlaba.

UJehova wawulungisa umhlaba ukuze uhlale abantu lezinyamazana. Wenza ilanga lakhanyisa emhlabeni. Wadala izintaba, izilwandle lemifula.

Kuyini okunye akwenzayo? UJehova wathi: ‘Ngizakwenza utshani lezihlahla.’ Kwaqalisa ukumila imihlobo etshiyeneyo yezithelo, imibhida lamaluba. UJehova wasedala izinyamazana. Wadala izinyamazana eziphaphayo, ezintshezayo kanye lezihuba ngesisu. Wadala ezincane ezinjengomvundla futhi wadala lezinkulu ezinjengendlovu. Wena uthanda yiphi inyamazana?

UJehova wasetshela ingilosi yokuqala wathi: “Asenze umuntu.” Abantu babengasoze bafanane lezinyamazana. Babezakwenelisa ukwenza izinto ezazingasoze zenziwe yizinyamazana ezinjengokukhuluma, ukuhleka lokukhuleka.  Babezagcina izinyamazana futhi benze umhlaba ube muhle. Uyakwazi yini ukuthi umuntu wokuqala wayengubani? Ake sibone.

“Ekuqaleni uNkulunkulu wadala amazulu lomhlaba.”—UGenesisi 1:1