Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

Yeqa uye kokumunyethweyo

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

Izifundo Esizithola Ezindabeni EziseBhayibhilini

Isethulo Sengxenye 1

Isethulo Sengxenye 1

IBhayibhili liqalisa ngokulandisa ngokudalwa kwezinto. Lokhu kwenza sazi izinto ezinhle ezidalwe nguNkulunkulu ezulwini lasemhlabeni. Nxa ungumzali, nceda umntanakho azi izinto ezitshiyeneyo ezidaliweyo. Mtshele ukuthi abantu batshiyene njani lezinyamazana. Bayenelisa ukukhuluma, ukucabanga, ukubumba izinto, ukuhlabela lokuthandaza. Mncede abone ukuthi uJehova ulamandla amakhulu lokuthi ulenhlakanipho ejulileyo. Mncede abone lokuthi uyazithanda kakhulu zonke izinto azidalayo ezigoqela lathi.

ENGXENYENI LE

UNkulunkulu Wadala Amazulu Lomhlaba

IBhayibhili lisitshela ukuthi uNkulunkulu wadala amazulu lomhlaba. Kodwa uyakwazi ukuthi yiphi ingilosi ayidalayo engakadali okunye?

UNkulunkulu Wadala Indoda Lowesifazana

UNkulunkulu wadala indoda yokuqala lowesifazana wokuqala wasebafaka esivandeni se-Edeni. Wayefuna ukuthi babe lemuli njalo benze umhlaba wonke ube lipharadayisi.