Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

Yeqa uye kokumunyethweyo

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

Izindaba Ezinhle Ezivela KuNkulunkulu!

 ISIFUNDO 3

Izindaba Ezinhle Zivela KuNkulunkulu Yini?

Izindaba Ezinhle Zivela KuNkulunkulu Yini?

1. Ungubani uMlobi weBhayibhili?

Izindaba ezinhle ezikhuluma ngokuthi abantu bazaphila kuze kube nini lanini emhlabeni zibhalwe eBhayibhilini. (IHubo 37:29) IBhayibhili lakhiwe ngamabhuku amancane angu-66. UNkulunkulu wasebenzisa amadoda aphose abe ngu-40 ukuthi abhale la mabhuku. Amabhuku amahlanu awokuqala abhalwa nguMosi phose eminyakeni engu-3 500 eyadlulayo. Ibhuku lokucina labhalwa ngumphostoli uJohane eminyakeni engu-1 900 eyadlulayo. Abalobi beBhayibhili babhala imicabango kabani? UNkulunkulu wayekhulumisana labalobi beBhayibhili esebenzisa umoya wakhe ongcwele. (2 Samuyeli 23:2) Babhala imicabango kaNkulunkulu hatshi eyabo. Yikho-ke uJehova nguye uMlobi weBhayibhili.​—Bala u-2 Thimothi 3:16; 2 Phetro 1:20, 21.

2. Singakwazi njani ukuthi iBhayibhili lileqiniso?

Siyakwazi ukuthi iBhayibhili livela kuNkulunkulu ngenxa yokuthi libikezela okuliqiniso ngekusasa ngendlela ecacileyo. Akula muntu ongakwenza lokho. (Joshuwa 23:14) NguNkulunkulu uSomandla kuphela olaziyo iqiniso ngekusasa labantu.​—Bala u-Isaya 42:9; 46:10.

Besingakhangelela ukuthi ibhuku elivela kuNkulunkulu lingafanani lamanye. Linjalo-ke lona iBhayibhili. Kusakazwe amakhophi eBhayibhili ayizigidi zezigidi ngezindimi ezingamakhulu. Lanxa iBhayibhili lilidala, livumelana lesayensi. Abalobi balo abangu-40 babhala okuvumelanayo. * Okunye yikuthi iBhayibhili kungela kuthandabuza lifakazela uthando lukaNkulunkulu njalo lilokhu lilamandla okuntshintsha impilo zabantu zibe ngcono. Konke lokhu kwenza izigidi zabantu zivume ukuthi iBhayibhili yiLizwi likaNkulunkulu.​—Bala u-1 Thesalonika 2:13.

 3. IBhayibhili likhuluma ngani?

IBhayibhili likhuluma kakhulu ngezindaba ezinhle eziphathelane lokuthi uNkulunkulu ulenjongo enhle ngabantu. IMibhalo ichasisa ngokuthi abantu balahla njani ithuba lokuphila epharadayisi elisemhlabeni ekuqaliseni kwembali yabantu lokuthi ipharadayisi lizabuyiselwa njani.​—Bala ISambulo 21:4, 5.

ILizwi likaNkulunkulu lilemithetho, izimiso lezeluleko. Okunye njalo okubhaliweyo eBhayibhilini yimbali emayelana lendlela uNkulunkulu aphatha ngayo abantu. Imbali le itshengisa ubuntu bukaNkulunkulu. Yikho-ke iBhayibhili lingakunceda ukuthi ubemazi uNkulunkulu. Lichasisa ukuthi ungaba njani ngumngane wakhe.​—Bala IHubo 19:7, 11; uJakhobe 2:23; 4:8.

4. Ungalizwisisa njani iBhayibhili?

Ibhuku leli lizakunceda ukuthi ulizwisise iBhayibhili ngendlela efanana laleyo eyasetshenziswa nguJesu. Wayekhuluma ngemibhalo yeBhayibhili ilandelana njalo wayichasisa ‘ukuze abantu bayizwisise iMibhalo.’​—Bala uLukha 24:27, 45.

Zilutshwana izinto ezimangalisa njengezindaba ezinhle ezivela kuNkulunkulu. Loba kunjalo abanye abantu kabalandaba lazo, njalo abanye baze bacunulwe yizo. Ungabuyeli emuva. Ukwazi uNkulunkulu yikho kuphela okungenza ube lokuphila okungapheliyo.​—Bala uJohane 17:3.

 

^ indima 3 Bona ibhukwana elithi A Book for All People.