Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

Yeqa uye kokumunyethweyo

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

Izindaba Ezinhle Ezivela KuNkulunkulu!

 ISIFUNDO 11

Imithetho kaNkulunkulu Isinceda Njani?

Imithetho kaNkulunkulu Isinceda Njani?

1. Kungani sidinga isiqondiso?

Iqiniso leBhayibhili elikhuluma ngokuthi impilo iyisipho esivela kuNkulunkulu lizakwenza sifune ukwenzani?​—IHUBO 36:9.

UMdali wethu ulenhlakanipho edlula eyethu. Ulendaba lathi njengobaba olothando njalo wayevele engasidalelanga ukuthi sizibuse. (Jeremiya 10:23) Sonke siyasidinga isiqondiso sikaNkulunkulu njengomntwana omncane odinga isiqondiso sabazali bakhe. (Isaya 48:17, 18) Imithetho yeBhayibhili isinika isiqondiso esiyisipho esivela kuNkulunkulu.​—Bala u-2 Thimothi 3:16.

Imithetho kaJehova isifundisa indlela engcono esingaphila ngayo khathesi njalo isitshengisa ukuthi singayithola njani imivuzo engapheliyo yekusasa. Njengoba uNkulunkulu wasidala, kuyimvelo ukuthi samukele isiqondiso sakhe sothando ngokubonga.​—Bala IHubo 19:7, 11; ISambulo 4:11.

2. ILizwi likaNkulunkulu lisiqondisa njani?

Iqiniso eliyisisekelo eliseBhayibhilini lisitshengisa ukuthi uNkulunkulu ufuna senzeni ezimweni ezinengi. Eminye imithetho isebenza ezimweni ezikhanyayo. (Dutheronomi 22:8) Kumele sisebenzise ingqondo ukuze sizwisise ukuthi iqiniso eliseBhayibhilini lisitshela ukuthi senzeni. (Izaga 2:10-12) Ngokwesibonelo iBhayibhili lisifundisa ukuthi impilo iyisipho esivela kuNkulunkulu. Iqiniso lelo eliyisisekelo lingasiqondisa. Nxa singahlala sikhumbula iqiniso eliyisisekelo lokuthi impilo iyisipho sizaba leqiniso lokuthi asifaki impilo zethu kumbe ezabanye engozini.​—Bala IHubo 100:3.

3. Yimiphi imilayo emibili eqakathekileyo?

UJesu wakhuluma ngemilayo emibili eqakatheke kakhulu. Owakuqala usitshela ngenjongo yokuphila kwabantu, okuyikwazi uNkulunkulu, ukumthanda lokumkhonza ngokuthembeka. Lo mlayo wakuqala kumele siwusebenzise nxa sisenza izinqumo zethu zonke. (Izaga 3:6) Abawusebenzisayo ekuphileni kwabo  baba ngabangane bakaNkulunkulu njalo bathola ukuphila okungapheliyo lenjabulo yeqiniso.​—Bala uMathewu 22:36-38.

Umlayo wesibili ungasiqondisa ukuthi sihlale ngokuthula labanye. (1 Khorinte 13:4-7) Ukulandela lo mlayo kugoqela ukulingisela indlela uJehova aphatha ngayo abantu.​—Bala uMathewu 7:12; 22:39, 40.

4. Imithetho kaNkulunkulu isinceda njani?

Imithetho yeBhayibhili ifundisa izimuli indlela ezingamanyana ngayo ngothando. (Kholose 3:12-14) ILizwi likaNkulunkulu livikela izimuli ngokuzifundisa elinye iqiniso eliyisisekelo elokuthi umtshado akumelanga uchithwe.​—Bala uGenesisi 2:24.

Singalandela izimfundiso zeBhayibhili sizavikela inhlalakahle yethu ngokwenyama langokomzwelo. Ngokwesibonelo, abaqhatshi bajayele ukuthanda izisebenzi ezilandela imithetho yeBhayibhili ephathelane lokuthembeka lokusebenza nzima. (Izaga 10:4, 26; Hebheru 13:18) Okunye esikufundiswa yiLizwi likaNkulunkulu yikuthi saneliseke ngezinto esizidingayo njalo siqakathekise ubungane bethu loNkulunkulu ukwedlula izinto zenyama.​—Bala uMathewu 6:24, 25, 33; 1 Thimothi 6:8-10.

Ukulandela imithetho yeBhayibhili ekuphileni kwethu kungavikela impilakahle yethu. (Izaga 14:30; 22:24, 25) Ngokwesibonelo, ukulandela umthetho kaNkulunkulu omayelana lokudakwa kungasivikela emikhuhlaneni ebulalayo lasezingozini. (Izaga 23:20) UJehova uyasivumela ukuthi sinathe utshwala, kodwa akumelanga sidakwe. (Hubo 104:15; 1 Khorinte 6:10) Imithetho kaNkulunkulu isinceda ngokusifundisa ukuthi siqaphele hatshi izenzo zethu kuphela kodwa lemicabango yethu. (Hubo 119:97-100) Lanxa kunjalo amaKhristu eqiniso awahloniphi imithetho kaNkulunkulu ukuze asizakale kuphela. Ayihlonipha ngoba afuna ukudumisa uJehova.​—Bala uMathewu 5:14-16.