Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

Kuyini Okungenza Imuli Ithokoze?

Kuyini Okungenza Imuli Ithokoze?

Ucabanga ukuthi . . .

  • luthando?

  • yimali?

  • ngokunye?

 LOKHO OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI

‘Ababusisiweyo kumbe abathokozayo yilabo abalizwayo ilizwi likaNkulunkulu balilalele!’—ULukha 11:28, Holy Bible in Ndebele.

INDLELA LOKHO OKUNGAKUNCEDA NGAYO

Ukuthola uthando lweqiniso.—Kwabase-Efesu 5:28, 29.

Ukujabulela inhlonipho yeqiniso.—Kwabase-Efesu 5:33.

Ukuba lokuvikeleka kweqiniso.—UMakho 10:6-9.

 KUMELE SIKUKHOLWE YINI OKUFUNDISWA LIBHAYIBHILI?

Ye, silezizathu ezimbili zokwenza lokho:

  • UNkulunkulu nguye owaqalisa imuli. IBhayibhili lithi ‘yonke imuli ithola ibizo layo’ kuJehova uNkulunkulu. (Kwabase-Efesu 3:14, 15) Ngamanye amazwi, imuli ikhona ngoba uJehova nguye owayidalayo. Kungani lokhu kuqakathekile?

    Ake sithi udla ukudla okumnandi, nxa ufuna ukubuza ukuthi kuphekwe ngani ungabuza bani? Okulengqondo yikubuza umuntu oyabe ekuphekile.

    Ngendlela efananayo, ukuze sithole ukuthi kuyini okungenza imuli ithokoze, kungaba kuhle ukuthi sibuze uJehova, onguye owaqalisa uhlelo lwemuli.—UGenesisi 2:18-24.

  • UNkulunkulu ulendaba lawe. Izimuli ziyabe zihlakaniphile nxa zingadinga amacebo kuJehova. Amacebo la atholakala elizwini lakhe. Kungani kuyikuhlakanipha? ‘Ngoba yena uyakukhathalela.’ (1 UPhetro 5:6, 7) UJehova ufuna ukuthi izinto zikuhambele kuhle, njalo amacebo akhe ayasebenza ngaso sonke isikhathi!—IZaga 3:5, 6; U-Isaya 48:17, 18.

 OKUMELE UCABANGE NGAKHO

Ungenzani ukuze ube yindoda enhle, umfazi omuhle, kumbe umzali omuhle?

IBhayibhili liyawuphendula lowombuzo ku-KWABASE-EFESU 5:1, 2 laKWABASEKHOLOSE 3:18-21.

Funda Okunengi

AMABHUKU LEZINCWAJANA

Kungenzakala Yini Ukuthi Imuli Yenu Ithokoze?

Imuli yenu ingathokoza nxa lingasebenzisa izimiso eziseBhayibhilini.