Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

Yeqa uye kokumunyethweyo

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

Imimoya Yabafileyo​—Ingakulimaza Noma Ikusize Yini? Kambe Ikhona Yini?

IBhayibhili lifundisani ngabafileyo? Bangakusiza kumbe bakulimaze yini?

Isingeniso

Abantu abanengi bakholwa ukuthi abafileyo bayaphila kweyinye indawo futhi bayabona okwenzakala emhlabeni. Kuliqiniso yini lokhu?

Imimoya Kayizake Iphile njalo Ifele Emhlabeni

Lokho uNkulunkulu akutshela u-Adamu kusinceda sizwisise isimo sabafileyo.

Izigidi Zezidalwa Zomoya

Umphrofethi uDanyeli wabona izigidi zezingilosi embonweni awutshengiswa nguNkulunkulu.

Ukuhlamuka Endaweni Yomoya

Ezinye izingilosi zaba zimbi futhi zaletha impumela ebuhlungu ebantwini.

Amadimoni Ngababulali!

Izindaba eziseBhayibhilini lalokho okwenzakala khathesi kutshengisa ukuthi uSathane lamadimoni akhe balomoya omubi futhi bayingozi.

Amadimoni Aqamba Amanga Esithi Abafileyo Bayaphila

Amadimoni ayaphumelela ukuqila abantu abanengi kodwa iBhayibhili liyabuveza ubuqili bawo.

Amadimoni Akhuthaza Ukuhlamuka kuNkulunkulu

Ukuze aphumelele ukwenza njalo enza izinto ezingazwisa abantu ubuhlungu kumbe zibathabise.

Khonza uJehova, Hatshi uSathane

Kuyini okuzatshengisa ukuthi wenze isinqumo esihle?

Ikusasa Elimangalisayo

Sekuseduze ukuthi uSathane lamadimoni akhe babhujiswe futhi bangaphindi badukise abantu. UJehova uzabusisa bonke abantu emhlabeni.

Umhlaba OyiPharadayisi

Ukuphila kuzakuba njani nxa wonke umonakalo obangelwe nguSathane usukhitshiwe?