Xikita nochi

¿Tleka moneki timomachtis Biblia?

¿Tleka moneki timomachtis Biblia?

Xikita ken Biblia mitspaleuis xiknankili tlen timotlajtlania.