Xikita nochi

Nechikol tlen mochiua sejse xiuitl

“Tlakuali ijkuak moneki”

Nechikol tlen mochiua sejse xiuitl

Miakej tlaltikpaktlakamej omonechikojkej itech nechikol 128 tlen kichiua Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Itech nin nechikol okikakej seki tlapoualismej tlen kisa itech Mateo 24:45-47, non okinyolchika uan okinyolpakti.

 

Itech tonal 6, metstli octubre, xiuitl 2012, kanaj 5,000 tlaltikpaktlakamej omonechikojkej itech Kali kanin kichiuaj uejueyi nechikolmej iTlaixpantijkauan Jehová, itech altepetl New Jersey (Nueva Jersy, Estados Unidos). Uan noijki okinpanoltilikej kanaj 10,000 tlaltikpaktlakamej tlen tekitij itech Kali kanin tekitij iTlaixpantijkauan Jehová itech altepetl Brooklyn, Patterson, uan Wallkill (Nueva York), uan noijki itech Betel de Canadá.

 

Anthony Morris, akin poui itech Cuerpo Gobernante tlen kipiaj iTlaixpantijkauan Jehová okiyekanki nin nechikol, okinmilnamikti okseki nechikolmej tlen yomochijkej sapanoa okinyolchika uan nochipa kilnamiktokej. Akinmej omonechikojkej okimatiaya itlaj kuali kiseliskej uan kinyolchikauas. Pero ok omotlajtlaniayaj kox nochipa kilnamiktoskej non nechikol.

 

Satepan okiteititijkej ome videos kanin mota tekitl tlen kichiuaj itech nochi Tlaltikpak.

 

Kinchijchiuaj Kalmej kanin monechikoaj iTlaixpantijkauan Jehová.

Nin video okiteititi ken mochijchijtokej Kalmej kanin monechikoaj iTlaixpantijkauan Jehová itech altepemej kanin amo okachi kipiaj miak tomin. Itech trece xiuitl tlen yopanok, tokniuan tlen kinchijchiuaj kalmej kanin timonechikoaj yokinchijchijkej 25,402 kalmej, nin kijtosneki itech se tonal okinchijchijkej kanaj makuili kalmej. Kalmej kanin monechikoaj iTlaixpantijkauan Jehová kinchijchiuaj ika tomin tlen kitemakaj tokniuan ika nochi inyolo itech nochi Tlaltikpak. Noijki ninmej tokniuan tlapaleuiaj ijkuak panoa se tlaxixinilistli, kinpaleuiaj inmikniuan pampa kinyektlaliskej inkaluan noso kinyektlaliaj kalmej kanin monechikoaj.

 

Uejueyij nechikolmej tlen miak inpati.

Itech xiuitl 2012 iTlaixpantijkauan Jehová okichijkej uejueyij nechikolmej tlen miak inpati, uan okinselijkej inmikniuan tlen uitsej itech okseki altepemej. ¿Tleka ninmej uejueyij nechikolmej internacionales amo ijkon ken tlen omochijkej seki xiuitl tlen yopanok?

 

Nin video okijto kalmej kanin tekitij iTlaixpantijkauan Jehová okinselijkej tokniuan —uan amo agencias de viajes—, okintemolijkej kanin mokalotiskej, okintemolijkej carros tlen itech yaskej, uan okinmakakej tlakuali itech tonalmej tlen ouejka ueyi nechikol. Itech sejse uejueyij nechikolmej okatkaj kanaj 1,500 tokniuan tlen oualajkej itech okseki altepemej.

 

ITlaixpantijkauan Jehová tlen chantij itech non altepetl uan tlen oualajkej itech okseki altepemej san sekan okatkaj, amo san itech ueyi nechikol, noijki ijkuak otlakuayaj, opaxialouayaj uan ijkuak otetlapouiayaj. Nin video okijto: “Hasta axkan itech nochi uejueyij nechikolmej kiteititia tlasojtlalistli kichiua san sekan ma tiyetokan.”

 

Nochtin akinmej ompa okatkaj oyolpakej miak ijkuak okikakej mochijtoskej sejse xiuitl uejueyij nechikolmej tlen miak inpati tlen kichiuaj iTlaixpantijkauan Jehová itech seki altepemej itech nochi Tlaltikpak.

 

Nin okseki tlamantli tlen miak ipati:

 

Sekimej okinchiuilijkej seki tlajtlanilmej.

Eyi tokniuan iuan insiuauan tlen kiyekanaj sejse Betel —nochtin san sekan kajxitiaj trescientos cuarenta y dos xiuitl kitekichiuilijtokej Jehová— okiyekijtojkej ken Jehová okinmachti pampa uelis kichiuaskej tlatlamantli tekitl tlen kipiaj.

 

Richard Kelsey, tlen uits itech Betel tlen kajki Alemania, okijto Tlamachtil pampa akinmej tlayekanaj itech Betel okimachti pampa “nochipa kichiuas san tlen Jehová kijtos”. Jehová sapanoa techtlasojtla uan kineki kuali ma tiyetokan. Kelsey okijto: “Ye kineki ma tikselikan yolilistli tlen amo keman tlamis, uan kichiua miak tlamantli pampa techmaluis”. Tlamachtil pampa akinmej tlayekanaj itech Betel kinpaleuia ma kichiuakan ken Jehová, akin tetlasojtla.

 

Linda Johansson okiyolejkej itech Tlamachtil ika Biblia tlen kichiua Watchtower itech Galaad itech xiuitl 1958, maski yikin okipiaya ome xiuitl uan tlajko omoapolakti uan yikin se xiuitl omonamikti. Tokni Johansson okijto: “Ijkuak onikinmixmatki itech nin tlamachtil oksekimej tokniuan tlen chikauak intlaneltokilis, onikmachili amo nechnamiki ompa niyetos”.

 

Pero tokni Johansson omochijchika, ye iuan inamik okintitlankej itech altepetl Malaui pampa tekitiskej ken misioneros. Maski sapanoa okintlajyouiltiayaj iTlaixpantijkauan Jehová itech non altepetl, non tokni okimachti ika Biblia se tekiua akin noijki okinkokoliaya iTlaixpantijkauan Jehová. Axkan, isiua non tlakatl uan ikoneuan yomoapolaktijkej.

 

Se yankuik tlamantli pampa tetlapouiskej itech ojtli.

Itech altepetl Nueva York, naui tokniuan tlen okiselijkej Tlamachtil ika Biblia pampa akinmej kichiuaj ken Cristo tlen yomonamiktijkej, uan se tlayekanki itech circuito, okijtojkej ken tetlapouijtokej kanin panoaj miakej tlaltikpaktlakamej.

 

ITlaixpantijkauan Jehová akinmej nochipa tetlapouiaj, okintlalijkej carritos uan mesas pampa itech kintlaliskej amatlajkuilolmej kanin panoaj miakej tlaltikpaktlakamej. Uan akinmej opanoayaj okintlajtlaniliayaj amatlajkuilolmej, okichiuayaj tlajtlanilmej itech Biblia noso se tlamachtil ika Biblia.

 

Oksekimej iTlaixpantijkauan Jehová tlen noijki chantij itech altepetl Nueva York, ken itech Chicago uan Los Ángeles, noijki ijkon kichijtokej pampa kintlapouiskej tlaltikpaktlakamej. San itech se xiuitl, kanaj 2,700 tlaltikpaktlakamej omotokijkej kanin okatkaj mesas uan carritos pampa kitlajtlaniskej se tlamachtil ika Biblia.

 

Otlakuikakej konemej.

Nochtin akinmej omonechikojkej ochokakej ijkuak okinkakej 17 konemej otlakuikakej tlakuikali 120 “Jehová bendice al que escucha y obedece” tlen kisa itech amochtli Cantemos a Jehová.

 

Satepan, tokniuan Jackson, Lösch, Pierce, Herd, Lett, uan Splane, akinmej pouij itech Cuerpo Gobernante tlen kipiaj iTlaixpantijkauan Jehová, okipanoltijkej chikuase tlapoualismej tlen okiyekijtojkej tlen kijtosneki Mateo 24:45-47 [TNM]. Itech ninmej tlaxelolmej Jesús okijto:

 

“¿Akin tlakeuali yolmelajki uan ixtlamatki akin iteko okitlali ma tlayekana ipan nochi ikalijtik, pampa kinmakas tlakuali ijkuak moneki? ¡Miak pakilistli kipia neka tlakeuali tla iteko kajsiki kichijtok tlen okinauati! Melauak namechiluia: Iteko kitlalis ma kinauati nochi tlen kipia.”

 

Itech ninmej tlapoualismej omonankilijkej ninmej tlajtlanilmej:

 

¿Keman okitlali Jesús “tlakeuali yolmelajki uan ixtlamatki” ma tlayekana ipan nochi ikalijtik?

Ma tikitakan tlen okijto Jesús itech Mateo tlakotonal 24. Nin tlakotonal tlajtoa itech ijkuak monextis Cristo, noso ijkuak “tlajtlamis nin tlaltíkpaktli” noso itech itlamian tonalmej (tlaxelol 3).

 

  • “Nonteh tonatijmeh de tlaijyowílistli temojti” (tlaxelol 29).

  • “N tlakah non yolitokeh itech ninteh tonatijmeh” (tlaxelol 34).

  • “N tonati iwa n ora” (tlaxelol 36).

  • “Amo nonkimatih kemania walmuikas Nomoteko” (tlaxelol 42).

  • “Ne Non onimochi ni tlakatl niwalkalakiki ijkuak nomejwah mach nonnechchiah” (tlaxelol 44).

 

Ik non, “tlakeuali yolmelajki uan ixtlamatki” omoixmatki satepan ijkuak omonexti Cristo itech xiuitl 1914.

 

Noijki, Jesús okijto nin “tlakeuali” monextis ijkuak motlajtlaniskej: “¿Akin [melauak] tlakeuali yolmelajki uan ixtlamatki?” Itlatitlaniluan Jesús okipiayaj espíritu santo uan okichiuayaj milagros, ik non, amo omotlajtlaniayaj akin non tlakeuali (1 Corintios 14:12, 24, 25). Maski okinpejpenkej ika espíritu santo, nochtin tlatitlanilmej uan oksekimej akinmej okichiuayaj ken Cristo amo yejuan “tlakeuali yolmelajki uan ixtlamatki” tlen okijto Jesús monextiskia.

 

Kuali moajsikamati Jesús okipejpenki “tlakeuali yolmelajki uan ixtlamatki [...] ma tlayekana ipan nochi ikalijtik” ijkuak omonexti, noso “itech itlamian tonalmej”.

 

“¿Akin tlakeuali yolmelajki uan ixtlamatki?”

Jesús amo otlajto san itech se tlaltikpaktlakatl, okachi kuali, nin “tlakeuali” ken se nechikol tlen san sekan tekiti. Jesús okijto nin tlakeuali 1) kitlaliskia pampa ma “tlayekana ipan nochi ikalijtik” uan 2) kitemakaskia tlakuali, noso iTlajtol toTajtsin Dios “ijkuak moneki”.

 

Itech xiuitl 1919, yokatkaj sekimej tlapejpenalmej akinmej okichiuayaj ken Cristo tlen okinyekanayaj iTlaixpantijkauan Jehová. Yejuan kiyekanaj tekitl itech tetlapouilistli tlen mochiua itech nochi Tlaltikpak uan san yejuan kichiuaj uan kitemakaj tlakuali, noso iTlajtol toTajtsin Dios. Itech seki xiuitl tlen yopanok, nin tlakeuali moixmati ken Cuerpo Gobernante tlen kipiaj iTlaixpantijkauan Jehová.

 

Ika non tlamantli tikajsikamatij, itech xiuitl 1919 Jesús okitlali “tlakeuali yolmelajki uan ixtlamatki” ma tlayekana ipan nochi ikalijtik. Nin tlakeuali yejuan sekimej tokniuan tlapejpenalmej tlen tekitij itech Kali kanin kinyekanaj iTlaixpantijkauan Jehová. Uan yitekititokej ijkuak omonexti Cristo noso itech itlamian tonalmej, kichiuaj uan kitemakaj tlakuali, noso iTlajtol toTajtsin Dios. Ijkuak ninmej tokniuan san sekan tekitij ken Cuerpo Gobernante, mochiuaj ken “tlakeuali yolmelajki uan ixtlamatki”.

 

¿Akinmej pouij itech “ikalijtik” iTeko?

Jesús okijto akinmej pouij itech “ikalijtik” kinmakaskej “tlakuali ijkuak moneki”. “Tlakeuali yolmelajki uan ixtlamatki” kintlamaka, noso kinmaka iTlajtol toTajtsin Dios nochtin akinmej melauak imachtijkauan Jesús. Ik non, nochtin akinmej kichiuaj ken Cristo —akinmej tlapejpenalmej uan akinmej pouij itech “oksikimeh ichkameh”— pouij itech “ikalijtik” Jesús (Juan 10:16).

 

Ijkuak okiyekijtojkej tlen kijtosneki tlen okijto Jesús, nochtin akinmej omonechikojkej opejkej momatlaxkaloaj. Ninmej tokniuan okijtojkej kitlasojkamatij ika nochi inyolo pampa Jesús kinkauilia ma pouikan itech “ikalijtik”, noso kinmita ken tlakeualmej.

 

¿Keman okitlali Jesús nin tlakeuali ma “kinauati nochi tlen kipia”?

Jesús okijto ijkuak “iteko [tlakeuali ijkuak] ajsiki” kitlalis ma “kinauati nochi tlen kipia”. ¿Keman ajsiki iTeko?

 

Tlajtoli tlen motlajtolkuepa “ajsiki” kisa itech se tlajtoli griego érkjomai. Itech Mateo 24:42 uan 44 kitlajtolkuepa nin tlajtoli érkjomai ken “walmuikas”. Ik non, itech ninmej tlaxelolmej Jesús otlajtojtoka ijkuak uits ken Juez ijkuak yetos ueyi tlajyouilistli (Mateo 24:30; 25:31, 32).

 

Jesús kitlalis nin “tlakeuali” ma “kinauati nochi tlen kipia” okachi tlayekapan ijkuak yetos ueyi tlajyouilistli.

 

¿Tlen tlamantli “tlen kipia” Jesús?

Tlen kajki itech Tlaltikpak uan Tekiuajkayotl Mesiánico (Filipenses 2:9-11). Pampa Jesús okijto: “Notajtsi onechmaktili nochi para Ne manitlanawati itech ilwikak iwa itech tlaltíkpaktli” (Mateo 28:18).

 

Uan Jesús kiteochiuas “tlakeuali yolmelajki uan ixtlamatki” ijkuak kinyolitis nochtin tlapejpenalmej itech iluikak pampa ompa chantiskej. Satepan, mochiuaskej tekiuajkej uan tlanauatiskej itech nochi tlen kipia Jesús itech iluikak uan itech Tlaltikpak. Nochtin tlapejpenalmej tlen yolmelajkej kiseliskej nin tlateochiualistli (Lucas 22:28-30; Apocalipsis 20:6).

 

Itech saiktlami tlapoualistli, tokni Splane okijto se tlamantli tlen miak ipati. Ijkuak okitlajtolti tlen okijto Jesús itech Mateo 28:20, okijto: “Onka okse tlamantli tlen techpaleuia okachi ma titlaneltokakan. ¿Tlen tlamantli? Tlaxelol tlen motekitiltis itech xiuitl 2013 tlen kisa itech Josué 1:9: ‘Ximoyolchikaua uan ximochijchikaua. [...] Jehová moDios kajki mouan’”.

 

Satepan, pampa tlamis tokni Morris otlajtlanki: “¿Tlen yetos itech okse xiuitl? Nechikol tlen mochiua sejse xiuitl, itech okse xiuitl mochiuas itech tonal 5, metstli octubre, xiuitl 2013, uan nin mochiuas itech Kali kanin mochiuaj uejueyij nechikolmej itech altepetl Estados Unidos, uan kipanoltiskej itech okseki altepemej kanin tlajtoaj inglés”.

Nin nechikol san mopanoltis ika tlajtoli inglés. Uan amo motlajtolkuepas ika okseki tlatlamantli tlajtolmej.

 

Pampa tlamis nin nechikol tlen nochtin okinyolchika, otlakuikakakej ika nochi inyolo tlakuikali 116 tlen itoka “La luz va en aumento” tlen kisa itech amochtli Cantemos a Jehová. Nin tlakuikali kijtoa:

 

“Jehová designó a un esclavo leal

que nos alimenta a su tiempo.

La luz llega hoy con total claridad,

radiante ilumina a su pueblo.”