Xikita nochi

¿Ken tikchiuaj tonechikoluan?

¿Ken tikchiuaj tonechikoluan?

Xitlachiati kanin timonechikoaj uan xikita tlen tikchiuaj.