Xikita nochi

BIBLIA OKINPATILI INNEMILIS

“Ayakmo nikchiua tlen amo kuali”

“Ayakmo nikchiua tlen amo kuali”
  • Oneski itech xiuitl: 1956

  • Ueyi altepetl: Canadá

  • Okseki tlamantli: Oauilnemiaya uan otetlajyouiltiaya pero amo kuali omomachiliaya

TLEN ONIKCHIUAYA.

Onineski itech altepetl Calgary ompa Alberta, Canadá. Ijkuak onikatka nichokotsin, nopapanuan omokajkajkej inmixpan tekiuajkej uan ne iuan nomama otichantitoj inuan noabuelitos. Yejuan sapanoua otechtlasojtlayaj uan ne oniyolpakiaya porque otimoyolseuijtokaj. Niyolpaki ijkuak nikilnamiki ken otikatkaj.

Ijkuak onikpiaya chikome xiuitl omopatlak nonemilis. Nomama oksepa omonamikti iuan nopapa uan otichantitoj altepetl San Luis ompa Misuri, Estados Unidos. San niman onikitak nopapa sapanoua otetlajyouiltiaya. Se tonal ijkuak opejki nio escuela sekimej konemej onechuitekej pero amo onimomakopki. Ikinon ijkuak oniajsito nokalijtik, nopapa onechitak uan sapanoua okualanki. Ye okachi onechuitek uan amo ken konemej. “Onikajsikamatki” omonekiaya nimoteuis uan opejki ijkon nikchiua.

Nomama okikualaniaya tlen amo kuali okichiuaya nopapa ikinon omotsatsajtsiliayaj uan omajuayaj. Ijkuak onikpiaya 11 xiuitl opejki nikoni alcohol uan onikintekitiltiaya drogas. Opejki okachi nikualani uan nochipa onimoteuiaya inuan oksekimej. Ijkuak otlanki onimomachti secundaria, okachi yonechpaktiaya nimoteuis.

Ijkuak onikajxiti 18 xiuitl opejki nipoui inuan soldados tlen tekipanouaj itech mar ompa Estados Unidos. Ne yonikmatiaya nimoteuis pero ompa onimomachti nitemiktis. Opanok makuili xiuitl uan ayakmo onikatka nisoldado porque opejki nimomachtia Psicología. Oniknekiaya nitekipanos inuan akinmej poui itech FBI. Opejki nimomachtia ompa Estados Unidos uan satepan onimomachtito Canadá.

Amo onechpaleui ken oniknekiaya tlen onimomachti itech universidad. Onikitak oksekimej san tlaixnekij. Onimokuayejyekouaya amitlaj ipati uan amikaj uelis kiyektlaliskia tlen panotok. Onikijtouaya amikaj uelis tlayektlalis.

Ijkuak onikitak amo ipati tonemilis okachi oniktekitiltiaya drogas uan onitlauanaya. San onikpatioitaya tomin uan niauilnemis. Nochipa oniaya kanin oiluichiuayaj uan onimotekaya inuan miakej siuamej. Onimomachiliaya amikaj uelis nechtlaniliskia porque achto onikatka soldado ikinon nochipa onimoteuiaya inuan oksekimej. Ijkuak onikitaya ikaj otetlajyouiltiaya iuan onimoteuiaya porque onimokouayejyekouaya ijkon omonekiaya nikchiuas. Pero non okiteititiaya san onechpaktiaya nochipa nimoteuis.

BIBLIA OKIPATLAK NONEMILIS

Se tonal onikatka nokalijtik iuan noyolikni uan sapanoua otiktekitiltijkej drogas, ijkuakon otikyektlalijtokaj se paquete marihuana para tiknemakaskiaj, noyolikni onechtlajtlani kox nikneltoka toTajtsin Dios. Onikilui: “Tla itlajtlakol Dios titlajyouiaj, ¡ne amo nikneki nikixmatis!”. Mostlatika ijkuak onia kanin opejki nitekipanoua, akin iuan onitekipanouaya okatka iTlaixpantijka Jehová uan ye onechtlajtlani: “¿Tikneltoka itlajtlakol toTajtsin Dios titlajyouiaj?”. ¡Onimotlajtlachialti! San opanok se tonal uan oksepa onechtlajtlanijkej non tlamantli. Opejki nikneki nikmatis. Ikinon itech tlajko xiuitl otimotlapouijkej uan ye onechnankili ika Biblia tlen onimotlajtlaniaya.

Ichpochtli tlen iuan onichantiaya amo okinekiaya manikilui tlen onimomachtijtoka. Se tonal domingo onikilui ualaskiaj iTlaixpantijkauan Jehová para techmachtiskiaj ika Biblia. Mostlatika ijkuak otlanki onitekipano uan oniajsito nokalijtik, onikitak yoyajki uan okiuikak tlen okipiaya. Onikiski ipan ojtli uan opejki nichoka. Noijki oniktlatlaujti toTajtsin Dios manechpaleui. Ijkuakon opejki niktekitiltia itoka toTajtsin Dios, Jehová, ijkuak onimotlatlaujti (Salmo 83:18).

Ome tonal satepan opejki nimomachtia Biblia iuan se tokni uan isiua. Ijkuak otlanki otimomachtijkej uan yejuan oyajkej, ne oniktlajtolti libro Usted puede vivir para siempre en el paraíso en la Tierra tlen ika otimomachtiayaj. San se youak nochi oniktlajtolti. a Oajsik itech noyolo tlen onimomachti itech Jehová uan iKone Jesucristo. Onikajsikamatki Jehová techiknomati uan kiyolkokoua ijkuak titlajyouiaj (Isaías 63:9). Okachi oajsik itech noyolo ijkuak onikmatki Jehová nechtlasojtla uan iKone omikik nopatka (1 Juan 4:10). Onikajsikamatki Jehová sapanoua onechchixki manimoyolkopa “porque amo kineki ikaj maixpoliui” (2 Pedro 3:9). Onikmachili Jehová okinekiaya inauak manimotoki (Juan 6:44).

Itech non semana opejki nimonechikoua inuan iTlaixpantijkauan Jehová. Onikpiaya notsonkal ueyak uan onikinpiaya aretes. Miakej onechmojkaitayaj ken onimotaya. Pero iTlaixpantijkauan Jehová onechselijkej ken se infamiliar tlen yiuejkika ayakmo okitayaj. Okiteititijkej melauak kichiuaj ken Cristo. Onimomachili ijkon ken ijkuak onichantiaya inkalijtik noabuelitos. Pero ijkuak onimonechiko okachi sapanoua oniyolpakik.

San niman okipatlak nonemilis tlen onimomachtiaya itech Biblia. Onimotsonkaltek, ayakmo oniauilnenki, ayakmo onitlauanki nion onikintekitilti drogas (1 Corintios 6:9, 10; 11:14). Oniknekiaya nikyolpaktis Jehová. Ikinon ijkuak onikajsikamatiaya amo kuali itlaj onikchiuaya amo onimokuayejyekouaya kox omonekiaya nikpatlas. San niman onikpatlaya ken onimokuayejyekouaya uan tlen onikchiuaya. Porque onimoyolkokouaya uan onikijtouaya: “Ayakmo keman ijkon nikchiuas”. Non onechpaleui manikita okachi manikchiua tlen Jehová kineki. Chikuase metstli satepan, itech 29 de julio 1989 onimoapolakti uan onimochi iTlaixpantijka Jehová.

TLATEOCHIUALISTLI TLEN YONIKSELI.

Biblia yonechpaleui manikpatla nonemilis. Achto san niman onikualaniaya ijkuak ikaj itlaj onechiluiaya. Pero axkan nimochijchikaua ‘kuali nimouikas inuan oksekimej’ (Romanos 12:18). Pero amo noselti ijkon nikchiua. Jehová nechpaleuia porque iTlajtol uan iespíritu santo kipiaj miak chikaualis uan techpaleuiaj matikpatlakan tonemilis (Gálatas 5:22, 23; Hebreos 4:12).

Axkan nimochijchikaua nikyolpaktis Jehová uan niktekichiuilis, ayakmo nikintekitiltia drogas, nimoteuia nion niauilnemi. Noijki nikinpaleuia oksekimej makixmatikan toTajtsin Dios. Seki xiuitl satepan ijkuak onimoapolakti, onichantito itech okse ueyi altepetl para nitlamachtis ika Biblia kanin okachi moneki. Miak xiuitl yoniyolpakik porque miakej yonikinmachti ika Biblia uan yonikitak ken okinpaleui makipatlakan innemilis. Noijki niyolpaki porque nomama omochi iTlaixpantijka Jehová porque okitak ken onikpatlak nonemilis.

Itech xiuitl 1999 otlanki onimomachti itech tlamachtil tlen axkan moixmati ken Tlamachtil para matetlapouikan Tekiuajkayotl itech altepetl El Salvador. Ompa onechmachtijkej ken okachi kuali nitetlapouis, ken nitlamachtis itech tlanechikol uan ken nikinmaluis tokniuan. Satepan itech non xiuitl onimonamikti iuan notlasojtsi Eugenia. Axkan san sekan okachi titetlapouiaj itech altepetl Guatemala.

Sapanoua niyolpaki uan ayakmo nimoyolkokoua porque yinikmati tleka niyoltok. Yonechpaleui nikchiua tlen kijtoua Biblia, ayakmo nechyoltilana nikchiuas tlen amo kuali nion niauilnemi. Noijki yonechpaleui manimoyolseuijto uan manitetlasojtla.

a Axkan iTlaixpantijkauan Jehová tlamachtiaj ika libro Tiyoltos uan tiyolpakis