Xikita nochi

¿Kiteititiaj profecías tlen moijtoua itech Biblia Jesús ye Mesías?

¿Kiteititiaj profecías tlen moijtoua itech Biblia Jesús ye Mesías?

Biblia kijtoua

 Kema. Ijkuak Jesús okatka nikan tlaltikpak, omochijkej miak profecías tlen okijtouayaj tlen kichiuaskia “Mesías akin Tlayekanki” uan ye akin “kinmakixtikis nochteh n tlaltikpaktlakah” (Daniel 9:25; 1 Juan 4:14). Maski okimiktijkej ok omochijkej okseki profecías (Salmo 110:1; Hechos 2:34-36, TNM).

 ¿Tlen kijtosneki “Mesías”?

 Ika hebreo Maschíaj (Mesías) uan ika griego Kjristós (Cristo) kijtosneki “Akin okipejpenkej”. Ik non, Jesucristo kijtosneki “Jesús okipejpenkej” noso “Jesús ye Mesías”.

 Yiuejkika ijkuak ikaj okipejpenayaj para tlanauatiskia, okitlaliliayaj aceite ipan itsonteko (Levítico 8:12; 1 Samuel 16:13). ToTajtsin Dios okipejpenki Jesús para ma yeto Mesías, kijtosneki ye tlanauatiskia (Hechos 2:36, TNM). Pero toTajtsin Dios amo okipejpenki Jesús ika aceite, ye okipejpenki ika espíritu santo (Mateo 3:16).

 ¿Uelis ikaj okse kichiuas profecías tlen kijtoua Biblia?

 Amo. Ijkon ken ika tohuella san tejuan techixmatij, noijki ijkon ika profecías tlen katej itech Biblia techpaleuiaj ma tikixmatikan san se Mesías noso Cristo. Biblia technejmachtia: “Porke monextiskeh cristos iwa profetas tekajkayajkeh, iwa kinchiwaskeh wejweyi señales iwa milagros non ayik motikateh, kinkajkayawaskeh n tlakah iwa kinekiskiah asta akimeh Dios yokimpéjpenki” (Mateo 24:24).

 ¿Oksepa monextis Mesías?

 Amo. Biblia okijto Mesías yetoskia ixui David, akin otlanauatiaya ompa Israel (Salmo 89:3, 4). Pero nochtin amamej kanin oijkuilitokaj intoka ixuiuan tekiua David okinpojpolojkej. Xamo okinpojpolojkej itech xiuitl 70 ijkuak Romanos okimoaxkatijkej Jerusalén. a Ik non, axkan amikaj uelis kijtos ixui tekiua David. Pero ijkuak Jesús okatka nikan tlaltikpak ok okatkaj amamej kanin oijkuilitoka intoka ixuiuan David uan akinmej okikokoliayaj Jesús okimatiayaj ye okatka ixui David (Mateo 22:41-46).

 ¿Keski profecías kijtouaj tlen kichiuaskia Mesías?

 Itech Biblia tikajsij miak profecías. Ualeua tlatlamantli kajsikamatij profecías tlen tlajtoua itech Mesías. Itech Isaías 53:2-7 tikinmajsij miakej profecías tlen tlajtouaj itech Mesías. Sekimej kijtouaj ninmej versículos san se profecía uan oksekimej kijtouaj kipiaj miakej profecías.

 Jesús okichi tlen Biblia okijtouaya kichiuaskia Mesías

Tlen opanok

Profecía

Ken omochi

Ixui Abrahán

Génesis 22:17, 18

Mateo 1:1

Ixui Isaac, ikone Abrahán

Génesis 17:19

Mateo 1:2

Ouala itech tribu Judá

Génesis 49:10

Mateo 1:1, 3

Okatka ixui ueyi tekiua David

Isaías 9:7

Mateo 1:1

Inantsin okatka se ichpochtli

Isaías 7:14

Mateo 1:18, 22, 23

Oneski ompa Belén

Miqueas 5:2

Mateo 2:1, 5, 6

Okitokayotijkej Emmanuel b

Isaías 7:14

Mateo 1:21-23

Ifamilia amo kipiaskia miak tomin

Isaías 53:2

Lucas 2:7

Satepan ijkuak otlakatki okinmiktijkej chokotsitsintin

Jeremías 31:15

Mateo 2:16-18

Kisaskia ompa Egipto

Oseas 11:1

Mateo 2:13-15

Kixmatiskiaj ken Nazareno c

Isaías 11:1

Mateo 2:23

Se tlakatl kijtoskia ualaskia Mesías

Malaquías 3:1

Mateo 11:7-10

Itech xiuitl 29 okipejpenkej ken Mesías d

Daniel 9:25

Mateo 3:13-17

Jehová okijto ye iKone

Salmo 2:7

Hechos 13:33, 34

Okitlasojtlaya ikalijtik iTajtsin

Salmo 69:9

Juan 2:13-17

Otetlapoui kuali tlajtoli

Isaías 61:1

Lucas 4:16-21

Ijkuak otetlapoui Galilea miakej okinpaleui

Isaías 9:1, 2

Mateo 4:13-16

Okichi milagros ijkon ken Moisés

Deuteronomio 18:15

Hechos 2:22

Otlajto ipatka toTajtsin Dios ken Moisés

Deuteronomio 18:18, 19

Juan 12:49

Miakej okinpajti

Isaías 53:4

Mateo 8:16, 17

Amo omoueyinekiaya

Isaías 42:2

Mateo 12:17, 19

Okinmiknomatki akinmej otlajyouiayaj

Isaías 42:3

Mateo 12:9-20; Marcos 6:34

Otlamachti imelajkayo toTajtsin Dios

Isaías 42:1, 4

Mateo 12:17-20

Akin kuali Tlanojnotsa

Isaías 9:6, 7

Juan 6:68

Okitematilti itoka Jehová

Salmo 22:22

Juan 17:6

Otlamachti ika neskayomej

Salmo 78:2

Mateo 13:34, 35

Tlayekanki

Daniel 9:25

Mateo 23:10

Miakej amo okineltokakej ye okatka Mesías

Isaías 53:1

Juan 12:37, 38

Yetoskia ken se tetl tlen ika mokxitlanuiskej

Isaías 8:14, 15

Mateo 21:42-44

Miakej amo okiselijkej

Salmo 118:22, 23

Hechos 4:10, 11

Okikokolijkej

Salmo 69:4

Juan 15:24, 25

Okalakito Jerusalén ipan se burrojkonetl

Zacarías 9:9

Mateo 21:4-9

Konemej okiueyichijkej

Salmo 8:2

Mateo 21:15, 16

Ouala ipatka Jehová

Salmo 118:26

Juan 12:12, 13

Se iyolikni okitemakti

Salmo 41:9

Juan 13:18

Okitemakti ika 30 platajtomin e

Zacarías 11:12, 13

Mateo 26:14-16; 27:3-10

Iyolikniuan okikajtejkej iselti

Zacarías 13:7

Mateo 26:31, 56

Miakej okiteluijkej

Salmo 35:11

Mateo 26:59-61

Ijkuak okiteluijkej amitlaj okijto

Isaías 53:7

Mateo 27:12-14

Okixchijchakej

Isaías 50:6

Mateo 26:67; 27:27, 30

Okiuitekej ipan itsonteko

Miqueas 5:1

Marcos 15:19

Okiuitekej

Isaías 50:6

Juan 19:1

Amo omomakopki ijkuak okiuitekej

Isaías 50:6

Juan 18:22, 23

Tekiuajkej otlanauatijkej ma kimiktikan

Salmo 2:2

Lucas 23:10-12

Okipilojkej itech se kuauitl

Salmo 22:16

Mateo 27:35; Juan 20:25

Okimotlatlanilijkej itlaken

Salmo 22:18

Juan 19:23, 24

Okijtojkej otlajtlakolchi

Isaías 53:12

Mateo 27:38

Okipinauijkej

Salmo 22:7, 8

Mateo 27:39-43

Omotemakak ma kitlajyouiltikan inpatka miakej

Isaías 53:5, 6

1 Pedro 2:23-25

Omotaya toTajtsin Dios okika iselti

Salmo 22:1

Marcos 15:34

Okimakakej ma koni vinagre

Salmo 69:21

Mateo 27:34

Okinekiaya konis atl ijkuak yiixpoliuiskia

Salmo 22:15

Juan 19:28, 29

Innemilis okimaktili toTajtsin Dios

Salmo 31:5

Lucas 23:46

Oixpoliuik

Isaías 53:12

Marcos 15:37

Ika iyolilis okitlaxtla tlajtlakoli

Isaías 53:12

Mateo 20:28

Amo okipostekilijkej nion se iomio

Salmo 34:20

Juan 19:31-33, 36

Okitsoponilijkej se lanza

Zacarías 12:10

Juan 19:33-35, 37

Okitokakej iuan akinmej okipiayaj tomin

Isaías 53:9

Mateo 27:57-60

ToTajtsin Dios okiyoliti

Salmo 16:10

Hechos 2:29-31

Okipejpenki okse apóstol

Salmo 109:8

Hechos 1:15-20

Oksepa oyajki iluikak uan omotlali iyekma toTajtsin Dios

Salmo 110:1

Hechos 2:34-36

a Itech Cyclopedia tlen okijkuilojkej McClintock uan Strong kijtoua: “Ijkuak okipojpolojkej Jerusalén non tonal noijki okinpojpolojkej amamej kanin oijkuilitoka intoka nochi tribus uan familias judías”.

b Emmanuel ika hebreo kijtosneki “Touan Kajki ToTajtsin Dios”, ik non, san Jesús kinamiki yetos Mesías. Nochi tlen okichi nikan tlaltikpak okiteititi toTajtsin Dios kajki iuan akinmej kiueyichiuaj (Lucas 2:27-32; 7:12-16).

c Tlajtoli Nazareno ika hebreo moijtoua nétser uan kijtosneki “itlaj tlen moskaltia”.

d Tla tikneki tikmatis tleka Biblia kijtoua Mesías omonexti itech xiuitl 29, xikita tlen okijto profeta Daniel, ye okijto keman ualaskia Mesías.

e Nin profecía kajki itech amochtli Zacarías, pero Mateo okijto Jeremías okijkuilo nin profecía (Mateo 27:9). Xamo ijkon okijto porque amochtli Jeremías okatka achto itech amochmej tlen moixmati ken “profetas” (Lucas 24:44). Ik non, Mateo san okijto Jeremías pero profecía ijkuilitok itech amochtli Zacarías.