Xikita nochi

Tlen kiualika

Tejuatsin uelis tikokoxkatis noso tiueuejtis ika miak yolpakilistli

Tejuatsin uelis tikokoxkatis noso tiueuejtis ika miak yolpakilistli

¿KEN timomachilia ijkuak timokuayejyekoa tikokoxkatis noso tiueuejtis? Miakej sapanoa motekipachoaj uan hasta momojtiaj. Ijkon kinpanoa pampa ijkuak se kokoxkati noso ueuejti kuaistaya, inakayo xoxolochiui, san niman sotlaua, nochi kilkaua uan nochi kikokoa.

Pero amo nochtin ijkon kinpanoa ijkuak kokoxkatij noso ueuejtij. Sekimej ok kipiaj chikaualistli uan ok kuali mokuayejyekoaj. Oksekimej ika pajtli ueli kinpajtiaj noso kixikoaj kokolismej. Itech miakej uejueyij altepemej, miakej kuali katej uan ok uejkauaj miak xiuitl.

Maski ok tichikauakej noso ayakmo, nochtin tikneki tikokoxkatiskej noso tiueuejtiskej ika miak yolpakilistli. Pero ¿ken uelis tikchiuaskej? Uelis mitspaleuis tla kuali tikita moyolilis maski yotikokoxkatik noso yotiueuejtik. Ik non, tla tejuatsin tikpia xiuitl, nin tlamachtil uelis mitspaleuis pampa tikpias miak yolpakilistli maski tikpia miak xiuitl.

XIYETO YOLYAMANKI. “Ixtlamatilistli kajki iuan akinmej yolyamankej.” (Proverbios 11:2.) Ijkuak ikaj akin yokokoxkatik noso youeuejtik yolyamanki, kuali kimati ayakmo miak tlamantli ueli kichiua pampa yikipia xiuitl. Charles, akin chanti itech ueyi altepetl Brasil uan kipia 93 xiuitl kijtoa: “Akin uejkaua miak xiuitl kipia kokoxkatis. Ijkon moneki ma kipano”.

Pero, maski se yetos yolyamanki, non amo kijtosneki se mokuayejyekos uan kijtos: “Ne yoniueuejtik, uan ayakmo itlaj ueli nikchiua”. Tla ikaj ijkon mokuayejyekoa, uelis moyolkokos. Proverbios 24:10 kijtoaj: “Tla timoyolkokoa itech tonalmej ijkuak onka tekipacholistli, amo tikpias miak chikaualistli”. Akin ixtlamatki uan yolyamanki kimati kichiua nochi tlen ye uelis.

Corrado, akin chanti itech ueyi altepetl Italia uan kipia 77 xiuitl, kitlaliaj nin kuali neskayotl: “Ijkuak ikaj tlejko ika se carro itech se tepetl okachi yolik moneki se yas, tla amo se kichiuas ijkon, nin carro seuis”. Ijkon panoa ijkuak se kokoxkati noso ueuejti, moneki se yas okachi yolik. Corrado uan isiua tekitij okachi yolik inkalijtik, pampa amo okachi sotlauaskej. Marian, se siuatsintli tlen chanti itech ueyi altepetl Brasil uan kipia 81 xiuitl, noijki kuali kimati tlen kichiuas. Ye kijtoa: “Moneki nias okachi yolik. Ijkuak moneki, achitsin nimoseuia, nimoteka, itlaj niktlajtoltia noso nikinkaki tlakuikalmej. Axkan nikmati ayakmo miak ueli nikchiua ken achto”.

Kuali ximokuayejyeko

 KUALI XIMOKUAYEJYEKO. “Noijki nikneki siuamej ma motlakentikan san kuali, ken moneki uan ika kuali inkuayejyekolis.” (1 Timoteo 2:9, TNM.) Ken kijtoa nin tlaxelol, pampa se kuali motlakentis moneki tikpiaskej, kuali tokuayejyekol. Bárbara, akin chanti itech ueyi altepetl Canadá uan kipia 74 xiuitl kijtoa: “Nechpaktia kuali nimotlakentis. Amo nikneki san ken nimotlakentis, ken sekimej tlen kijtoaj: ‘¡Bah! Yinikpia xiuitl ¡amo ika kitekipachoa!ʼ”. Uan Fern, tlen chanti itech ueyi altepetl Brasil uan kipia 91 xiuitl, kijtoa: “Itech seki tonalmej nikmokouilia notlaken yankuik uan ijkon kuali nimomachilia”. ¿Uan tlen kijtoaj tlakamej? Antonio, tlen chanti itech ueyi altepetl Brasil uan kipia 73 xiuitl, kijtoa: “Nimochijchikaua pampa kuali nimotlakentis, ika notlaken chipauak tlen yikin okipajpakej. Noijki nimaltia uan mojmostla nimokamaxima”.

Miak ipati se kuali motas, pero amo moneki ma techkixtili miak kauitl. Ompa noijki moneki kuali ma timokuayejyekokan. Bok-im, tlen chanti itech ueyi altepetl Corea uan kipia 69 xiuitl, kuali mokuayejyekoa itech ken motlakentis. Kijtoa: “Kuali nikmati ken ayakmo uelis nimotlakentis ken onimotlakentiaya ijkuak onikatka niichpochtli”.

Ximokuayejyeko itech tlen kuali

XIMOKUAYEJYEKO ITECH TLEN KUALI. “Akin moyolkokoa amo kuali kita nochi tonalmej; pero akin yolkuali kipia se ueyi iluitl.” (Proverbios 15:15.) Uelis tejuatsin timoyolkokoa ijkuak tikilnamiki ijkuak otikpiaya chikaualistli uan nochi tlen otikchiuaya ijkuak otikatka titelpochtli. Pero amo xikkaua non ma mitsyolkoko. Tla nochipa tikilnamiktok tlen yopanok kichiuas nochipa ximoyolkokojto. Okachi kuali ximokuayejyeko itech tlen kema ueli tikchiua. Ijkon kichiua Joseph, akin chanti itech ueyi altepetl Canadá uan kipia 79 xiuitl, ye kijtoa: “Nimochijchikaua pampa niyolpakis ika tlen ueli nikchiua uan amo nimoyolkokoa ika tlen ayakmo ueli nikchiua”.

Tla itlaj tiktlajtoltis uan timomachtis mitspaleuis pampa kuali timomachilis uan pampa tikmatis miak. Ik non, uelis itlaj tiktlajtoltis uan timomachtis pampa tikmatis miak tlamantli yankuik. Ernesto, tlen kipia 74 xiuitl uan chanti itech ueyi altepetl Filipinas, kitemoa kuali amochmej pampa kipaktia “ken kuali se momachilia ijkuak tlaixmatiti” uan “ken ika miak pakilistli uelis paxalos ika ikuayejyekol san kan ye kinekis”. Uan Lennart, akin chanti itech ueyi altepetl Suecia uan kipia 75 xiuitl, kipaktia miak momachtis se yankuik tlajtoli.

Xiyolpaki ijkuak itlaj tiktetliokolis

XIYOLPAKI IJKUAK ITLAJ TIKTETLIOKOLIS. “Xitetlatliokolikah iwa Dios nomechtlatliokolis.” (Lucas 6:38.) Tla mitspaktia tiktetliokolis tlen tikpia, noijki mokauitl, ijkon kuali timomachilis uan tiyolpakis miak. Hosa, akin kipiaj 85 xiuitl uan chanti itech ueyi altepetl Brasil, mochijchikaua pampa kinpaleuis oksekimej maski ye noijki mokokoa. Kijtoa: “Nikinnotsa ika teléfono noyolikniuan tlen mokokoaj noso nikintitlanilia amatsitsintin. Ualeua nikinmaka se tetliokolil,  nikchijchiua seki tlakuali pampa nikinmakas noso itlaj tlen kinpaktia”.

Tla mitspaktia titetliokolis miakej noijki ijkon kichiuaskej. “Ijkuak tikintlasojtla oksekimej, yejuan noijki sapanoa mitstlasojtla”, kijtoa Jan, se tlakatl sueco tlen kipia 66 xiuitl. Uan kema ijkon. Tlaltikpaktlakamej akinmej kinpaktia tetliokoliskej kichiuaj ma yeto tlasojtlalistli uan oksekimej kuali ma momachilikan.

KUALI XIMOUIKA IUAN OKSEKIMEJ. “Akin moxeloa san itech motekipachoa; ijkon kixtopeua nochi ixtlamatilistli tlen tepaleuia.” (Proverbios 18:1.) Maski ualeua tikneki tiyetos moselti, amo san moselti ximokaua nion san ximokaltsakua mokalijtik. Se tlakatl tlen itoka Innocent, tlen chanti itech ueyi altepetl Nigeria uan kipia 72 xiuitl, kijtoa: “Nechpaktia nimouikas iuan tlaltikpaktlakamej tlen tlatlamantli xiuitl kipiaj”. Börje, akin chanti itech ueyi altepetl Suecia uan kipia 85 xiuitl, kijtoa: “Nechpaktia nimouikas iuan telpokamej. Kichiua ma nimomachili ika chikaualistli; ken oksepa niyetoskia nitelpochtli”. Amo xikchia oksekimej ma mitstlaluikan. Tejuatsin uelis achto tikinyoleuas moyolikniuan mokalijtik. Han-sik, akin chanti itech ueyi altepetl Corea del Sur uan kipia 72 xiuitl, kijtoa: “Nosiua uan ne techpaktia tikinyoleuaskej tokalijtik toyolikniuan maski tlatlamantli xiuitl kipiaj, pampa tiyetoskej san sekan noso pampa titlakuaskej”.

Kuali ximouika iuan oksekimej

Akinmej kuali mouikaj iuan oksekimej kimatij kuali motlapouiaj. Pero noijki miak ipati se kinkakis oksekimej. Ximotekipacho itech oksekimej uan xikmachili tlen kimachiliaj. Helena, akin chanti itech ueyi altepetl Mozambique uan kipia 71 xiuitl, kijtoa: “Nimochijchikaua pampa kuali nimouikas iuan nochtin. Kuali nikinkaki pampa nikmatis tlen kimachiliaj uan tlen amo kinpaktia”. José, akin chanti itech ueyi altepetl Brasil uan kipia 71 xiuitl, kijtoa: “Nochtin techpaktia tiyetoskej iuan akinmej techkakij, kimatij ken timomachiliaj uan totech motekipachoaj, uan techyolchikauaj”.

Ximochijchikaua pampa kuali titlajtos iuan oksekimej, ika tlajtolmej tlen teyolpaktia (Colosenses 4:6). Xikijto tlajtolmej tlen kualmej uan tlen teyolchikauaj.

XITETLASOJKAMATI. “Nochipa ximotlasojkamatikah.” (Colosenses 3:15.) Tla ikaj mitspaleuia, nochipa xiktlasojkamatili. Nochtin kintlasojtlaj akinmej kijtoaj: “Tlasojkamati”. Marie-Paule akin chanti itech ueyi altepetl Canadá uan kipia 74 xiuitl, kijtoa: “Nonamik uan ne otichantitoj itech se kali okachi amo ueyi ken non achto otikpiayaj. Miakej toyolikniuan otechpaleuijkej. ¡Sapanoa otikintlasojkamatilijkej! Otikinmakakej sejse amatsintli pampa tikintlasojkamatiliskej, uan sekimej otikinyolejkej ma tlakuatij tokalijtik”. Jae-won, se iTlaixpantijka Jehová tlen chanti itech ueyi altepetl Corea del Sur uan kipia 76 xiuitl, kintlasojkamatilia miak iyolikniuan akinmej kiuikaj tlanechikolmej tlen kichiuaj iTlaixpantijkauan Jehová. Kijtoa: “Sapanoa nikintlasojkamatiliaj pampa nechpaleuiaj... Nochipa nikinmaka tomintsin pampa ma kitlaxtlauakan gasolina. Ualeua nikinmaka tetliokolilmej noso se amatsintli kanin kijtoa tlasojkamati”.

Xikilnamiki: toyolilis se ueyi tetliokolil tlen moneki tiktlasojkamatiskej. Pampa okachi kuali se tlakeuali tlen yoltok uan amo se tekiua tlen yomikik, ijkon ken okijto Salomón (Eclesiastés 9:4). Tla kuali timokuayejyekoa uan timochijchikaua pampa tikajsikamatis ken tikchiuas axkan, tikokoxkatis noso tiueuejtis ika miak yolpakilistli.

Xitetlasojkamati