Xikita nochi

Tlen kiualika

BIBLIA OKINPATILI INNEMILIS

Onechtlajtlachialti kuali tlanankilistli tlen kitemaka Biblia

Onechtlajtlachialti kuali tlanankilistli tlen kitemaka Biblia
  • ONESKI ITECH XIUITL 1948

  • UEYI ALTEPETL HUNGRÍA

  • OKSEKI TLAMANTLI OKITEMOAYA INTLANANKILIS TLAJTLANILMEJ TLEN OKACHI INPATI ITECH TONEMILIS

TLEN ONIKCHIUAYA.

Onineski itech altepetsintli Székesfehérvár tlen mokaua itech ueyi altepetl Hungría, tlen yikipia kanaj mil xiuitl kajki. Amo ueli nikilkaua tlajyouilistli tlen otechpanok ijkuak omochi Segunda Guerra Mundial.

Onimoskalti iuan nokojkoluan. Sapanoa onikintlasojtlaya uan ok nikinmilnamiki, okachi nositsin Elisabeth. Ye okichi ma nitlaneltoka itech toTajtsin Dios. Desde ijkuak onikpiaya eyi xiuitl onechmachti nochi yoak ma nikijto Padrenuestro. Pero ijkuak onikpiaya kanaj 30 xiuitl onikajsikamatki tlen kijtosneki nin tlatlaujtilistli.

Notatajuan sapanoa otekitiayaj pampa uelis kikoaskiaj se ueyi kali, ik non, nokojkoluan onechiskaltijkej. Pero itech se metstli ome sábados nochtin san sekan otitlakuayaj. Kuali nikilnamiki tlen ijkuakon otikchiuayaj.

Itech xiuitl 1958 notatajuan okikojkej se kali. Axkan yiuelis inmiuan niyetoskia. ¡Sapanoa oniyolpakik! Pero san niman opanok yolpakilistli pampa tlajko xiuitl satepan notajtsin omikik pampa okipiaya cáncer.

Sapanoa onimoyolkokoaya. Nikilnamiki onikiluiaya toTajtsin Dios: “ToTajtsin Dios, onimitstlajtlanili xikpaleui notajtsin. ¡Sapanoa nikilnamiki! ¿Tleka amo otinechkak?”. Oniknekiaya nikmatis kanin okatka notajtsin. Onimotlajtlaniaya: “¿Oyajki iluikak, noso ayakmo yoltok?”. Onikinchikoitaya konemej akinmej okinpiayaj intajtsin.

Miak xiuitl mojmostla oniaya kanin okitokakej. Onimotlankuaketsaya kanin okitokakej notajtsin uan onikijtoaya: “Nimitstlatlaujtia, toTajtsin Dios, xinechilui kanin kajki notajtsin”. Noijki oniktlajtlaniliaya ma nechpaleui ma nikajsikamati tleka otechchijchi.

Ijkuak onikpiaya 13 xiuitl onimomachti tlajtoli alemán, pampa ijkon uelis nikmatiskia non itech nochi amatlajkuilolmej tlen yejuan kipiaj. Itech xiuitl 1967, onia itech altepetl Jena, tlen noijki okatka itech ueyi altepetl Alemania oriental (nin altepetl axkan ayakmo kajki). Onikintlajtolti nochi amochmej tlen okinchijchijkej filósofos alemanes, uan okachi tlen kijtoaj tleka tiyoltokej. Maski onikajsik seki tlamantli tlen onechpakti, ok oniktemoaya intlanankilis tlen okachi inpati. Ok oniktlajtlaniliaya toTajtsin Dios ma nechnankili.

BIBLIA OKIPATLAK NONEMILIS.

Itech xiuitl 1970, onimokuepki noaltepe uan ompa onikixmatki Rose. Akin iuan onimonamikti. Ijkuakon itech altepetl Hungría otlanauatiayaj comunistas, ik non, ijkuak onimonamikti iuan Rose san niman otiajkej itech altepetl Austria. Otiknekiayaj tiaskej Sydney Australia, kanin okatka se notío.

Satepan opejki nitekiti itech altepetl Austria. Se tonal, se tlakatl akin iuan onitekitiaya onechilui Biblia uelis nechnankiliskia nochi tlen onimotlajtlaniaya uan onechmakak ome amochmej tlen otlamachtiayaj itech Biblia. San itech se tonal onikintlajtolti, pero oniknekiaya nikmatis okseki tlamantli, ik non, onikintlajkuilili iTlaixpantijkauan Jehová, uan onikinmilui oniknekiaya okseki amochmej.

Uan itech tonal ijkuak otikajxitijkej se xiuitl otimonamiktijkej, se telpochtli otechtlajpaloto. Onechualikili amochmej tlen onikinnekiaya, uan onechilui uelis nechmachtiskia ika Biblia. San niman onikilui kema. Oniknekiaya nikmatis miak tlamantli, ik non, ome tonal itech se semana onimomachtiaya, ¡uan onimomachtiaya naui horas!

Oniyolpakiaya ika nochi tlen onechmachtiayaj iTlaixpantijkauan Jehová itech Biblia. Ijkuak ika noBiblia tlen ijkuilitoka ika tlajtoli húngaro, onechititijkej toTajtsin Dios itoka Jehová, amo onikneltokaya. Yonikpiaya 27 xiuitl oniaya teopan uan amo keman onikak ma kijtokan toTajtsin Dios itoka Jehová. Onechtlajtlachialti nochi tlen kijtoa Biblia. Noijki onikmatki mikamej amo itlaj kimachiliaj nion kimatij, pampa yejuan ken kochtoskiaj (Eclesiastés 9:5, 10; Juan 11:11-15). Noijki onikmatki satepan itech Tlaltikpak “ayakmó yetos mikílistli” (Apocalipsis 21:3, 4). Nikchia nikitas notajtsin pampa nikneltoka toTajtsin Dios kinyolitis “nochteh non yomikkeh” (Hechos 24:15).

Rose sapanoa onechpaleui. San niman omochika totlaneltokalis uan otlanki otimomachtijkej san itech ome metstli. Nochipa otimonechikoayaj iuan iTlaixpantijkauan Jehová. Otechtlajtlachialti ken omotlasojtlayaj, omopaleuiayaj uan san sekan okatkaj (Juan 13:34, 35).

Itech xiuitl 1976 otechiluijkej uelis tiaskiaj itech ueyi altepetl Australia. San niman otikintemojkej iTlaixpantijkauan Jehová uan yejuan kuali otechselijkej. Itech xiuitl 1978 otimochijkej tiiTlaixpantijkauan Jehová.

TLATEOCHIUALISTLI TLEN YONIKSELI:

Onikajsik intlanankilis tlajtlanilmej tlen sapanoa onechtekipachoayaj. Noijki onikajsik se kuali notajtsin: Jehová (Santiago 4:8). Uan noijki axkan nikchia nikitas notajtsin itech xochitlali tlen toTajtsin Dios kijtoa techmakas (Juan 5:28, 29).

Itech xiuitl 1989, Rose uan ne otimokuepkej itech ueyi altepetl Hungría pampa tikintlapouiskej tokalchanejkauan, toyolikniuan uan oksekimej itech tlen axkan titlaneltokaj. Yotikinmachtijkej sapanoa miakej tlaltikpaktlakamej. Kanaj 70 tlaltikpaktlakamej axkan noijki iTlaixpantijkauan Jehová, uan noijki nonantsin.

Opanokej 17 xiuitl oniktlajtlaujtiaya toTajtsin Dios ma kinnankili tlajtlanilmej tlen onechtekipachoayaj, uan yikipia 39 xiuitl nechnankilijtok. Axkan noijki niktlatlaujtia toTajtsin Dios, pero axkan nikiluia: “Tlasojkamati, noTajtsin Jehová, pampa otinechnankili tlajtlanilmej tlen onikinmochiuiliaya ijkuak onikatka nitelpochtli”.