Xikita nochi

BIBLIA OKINPATILI INNEMILIS

Ika Biblia onechiluijkej nochi tlen oniknekiaya nikmatis

Ika Biblia onechiluijkej nochi tlen oniknekiaya nikmatis
  • ONESKI ITECH XIUITL: 1950

  • UEYI ALTEPETL: ESPAÑA

  • OKSEKI TLAMANTLI: OKATKA MONJA CATÓLICA

TLEN ONIKCHIUAYA:

Onineski itech se granja tlen okipiayaj notatajuan itech altepetl Galicia, kajki ik noroeste ompa España. Notatajuan okinpixkej chikueyi inkoneuan, achto okinpixkej eyi, satepan onineski uan satepan okinpixkej ok naui. Kuali otimouikayaj uan otiyolpakiayaj. Ijkuakon, familias tlen okinpiayaj inkoneuan okinkalakiayaj convento para ma mochiuakan teopixkej noso monjas. Itech nofamilia eyi ijkon otikchijkej.

Ijkuak onikpiaya 13 xiuitl onia Madrid para nimochiuaskia monja uan ompa yokatka nokni. Ompa amo omotlasojtlayaj. Amo otimouikayaj, san otikintlakamatiayaj tlanauatilmej uan otimotlatlaujtiayaj. San kualkan otimonechikouayaj teopan para timokuayejyekoskej, pero ne san niman okse tlamantli onimokuayejyekouaya. Satepan otitlakuikayaj uan otiayaj misa. Nochi tlen otechmachtiayaj okatka ika tlajtoli latín, ik non, amo onikajsikamatiaya uan onikmachiliaya toTajtsin Dios okatka sapanoua uejka. Amikaj iuan onimotlapouiaya. Maski onimotaya iuan nokni, san otikmoluiayaj: “Ave María purísima”. Ijkuak otitlakuayaj san otechkauiliayaj tlajko hora ma timotlapouikan. ¡Amo okatka ken kanin otichantiayaj! Onimomachiliaya noselti uan nochipa onichokaya.

Maski amo onimouikaya iuan toTajtsin Dios, ijkuak onikpiaya 17 xiuitl onimochijchika uan onimochi nimonja. Ijkon onikchi porque oksekimej ijkon okinekiayaj, pero opejki nimotlajtlania kox melauak onechpaktiaya ijkon nikchiuas. ¡Monjas otechiluiayaj tla ikaj ijkon omotlajtlaniaya kitlajyouiltiskiaj ijtik tlitl! Pero ne amo nochi onikajsikamatiaya. Ne onikmatiaya Jesucristo okipaktiaya yetos iuan oksekimej, okinmachtiaya uan okinpaleuiaya (Mateo 4:23-25). Ijkuak onikpiaya 20 xiuitl ayakmo onikmatiaya tleka oniknekiaya niyetos monja. Onechtlajtlachialti ijkuak akin otechyekanaya onechilui tla amo onechpaktiaya tlen nikchiua, ma niuia, ik non, san niman onikiski. Xamo omomojtiaya oksekimej noijki ijkon mokuayejyekoskiaj.

Notatajuan onechajsikamatkej ijkuak oniajsito nokalijtik, pero ompa amo onikajsik kanin nitekipanos, ik non, onia Alemania occidental kanin ochantiaya okse nokni. Ye opouiaya iuan akinmej okatkaj España uan san ochantitoj Alemania uan okinmixmatiayaj ken comunistas. Ne kuali onimomachiliaya ijkuak inmiuan onikatka porque okinpaleuiayaj siuamej uan akinmej ompa otekipanouayaj. Noijki onimochi comunista uan satepan onimonamikti iuan ikaj akin ompa opouiaya. Onitlapaleuiaya para oksekimej ma techixmatikan. Oniyolpakiaya nitlapaleuis.

Pero satepan ayakmo onechpakti tlen onikchiuaya porque onikitaya amo okichiuayaj tlen okijtouayaj. Itech xiuitl 1971 okachi ijkon opejki nimokuayejyekoua, ijkuak sekimej telpochmej okitlatitoj noso okichichinotoj kanin otlanauatiayaj tekiuajkej españoles ompa Fráncfort, porque yejuan amo okinpaktiaya ken otlanauatiaya España. Amo onechpakti tlen okichijkej telpochmej.

Ijkuak otlakatki achto tokone, onikilui nonamik ayakmo inmiuan nimonechikoskia. Onimomachili noselti porque ne iuan nokonetsin amo otechtlajpalokoj toyolikniuan. Onimotlajtlaniaya tleka tiyoltokej. ¿Omonekiaya nimochijchikauas para nikinpaleuis oksekimej?

BIBLIA OKIPATLAK NONEMILIS:

Itech xiuitl 1976 oajsito nokalijtik se iTlaixpantijka Jehová iuan isiua uan onechtliokolijkej seki amatlajkuilolmej. Ijkuak oksepa onechtlajpaloto onikintlajtlani tleka sekimej kichiuaj tlen amo kuali uan titlajyouiaj. Onechtlajtlachialti porque ika Biblia onechiluijkej nochi tlen oniknekiaya nikmatis. San niman opejkej nechmachtiaj ika Biblia.

Achto san oniknekiaya nikmatis seki tlamantli, pero ijkuak nonamik iuan ne otiajkej kanin monechikouaj iTlaixpantijkauan Jehová, okse tlamantli otimokuayejyekojkej. Ijkuakon yotikinpiayaj ome tokoneuan. Yejuan otechuikayaj ijkuak inmiuan otimonechikouayaj uan noijki okinmaluiayaj tokoneuan. Kuali onimomachiliaya ijkuak inmiuan onikatka.

Pero ok miak tlamantli onimotlajtlaniaya. Se tonal otikintlajpalotoj nofamilia ompa España, notío okatka teopixki uan onechiluiaya ayakmo ma nimomachti, pero tokniuan tlen ik ompa ochantiayaj sapanoua onechpaleuijkej. Ijkon ken okichijkej tokniuan tlen okatkaj ompa Alemania, onechpaleuijkej ma nikajsikamati ika Biblia tlen onimotlajtlaniaya. Ik non, oksepa opejki nechmachtiaj. Maski nonamik ayakmo okinek momachtis, ne ok onimomachti. Uan itech xiuitl 1978 onimoapolakti uan onimochi iTlaixpantijka Jehová.

TLATEOCHIUALISTLI TLEN YONIKSELI:

Onechpaleui ma niyolpaki ijkuak onikajsikamatki tlen kijtoua Biblia. 1 Pedro 3:1-4 kijtoua siuatl moneki kitlakaitas uan kitlakamatis inamik, noijki moneki yetos yolkuali porque non “tlan okachi ipati ixpa n Dios”. Nin uan oksekimej principios onechpaleuijkej ma nimouika iuan nonamik uan nokoneuan.

Yopanok 35 xiuitl ijkuak onimochi iTlaixpantijka Jehová. Niyolpaki niktekichiuilis Jehová, noijki porque nipoui iuan miakej tokniuan, yetoskiaj ken nofamilia. Onikpixki makuili nokoneuan uan naui kitekichiuiliaj Jehová ijkon ken ne.