Xikita nochi

Pampa tikitas okse menú

Tlen kiualika

ITlaixpantijkauan Jehová

náhuatl del centro

Akin Tetlapouijtok (tlen ika timomachtiaj)  |  Diciembre de 2015

 INEMILIS

Kuali nimouika iuan Jehová iuan nonantsin

Kuali nimouika iuan Jehová iuan nonantsin

NONANTSIN onechilui: “¡Amo nikajsikamati tleka amo tikneki tikinueyichiuas mokojkoluan! ¿Amo tikajsikamati yejuan otechmakakej toyolilis? Amo tikpatioita tlen okichijkej. ¿Tleka amo tikchiua ken tokojkoluan? Tla amo tikinueyichiuas, tikixtopejtok totlaneltokalis”. Uan opejki choka.

Seki metstli achto, iTlaixpantijkauan Jehová okiluijkej nonantsin kox kineki momachtis. Ye amo okinekiaya momachtis, pero pampa tetlakaita okinmilui ma nechmachtikan. Pero ¿tleka nouan okualantoka? Pampa oniknekiaya niktlakamatis Jehová uan nikyolpaktis. Ik non, ayakmo onikchiuaya seki tlamantli tlen okinekiaya ma nikchiua. Sapanoa oui tlen onechpanok, pero Jehová onechpaleui.

ONIKIXMATKI JEHOVÁ

Ne uan nokalchanejkauan otikueyichiuayaj Buda, ijkon ken oksekimej tlen chantij itech ueyi altepetl Japón. Ome metstli satepan ijkuak opejki nimomachtia iuan iTlaixpantijkauan Jehová, kuali onikajsikamatki tlen kijtoa Biblia melauak. Ijkuak onikmatki nikpia se noTajtsin itech iluikak, oniknekiaya nikixmatis. Achto, ne iuan nonantsin otechpaktiaya timotlapouiskej tlen onimomachtiaya. Opejki nimonechikoa nochi domingos. Ika nochi tlen onimomachti, onikilui ayakmo nikueyichiuas Buda. San niman onechilui: “Itech tokalchanejkauan sapanoa tepinati tla ikaj amo kinueyichiua tokojkoluan”. Ayakmo onechkauili ma nimonechiko nion ma nimomachti Biblia. ¡Amo keman onimokuayejyeko ijkon nechiluiskia! Amo keman ijkon onechchiuiliaya.

Notajtsin okipaleui. Itech Efesios tlakotonal 6 onimomachti konemej moneki kintlakamatiskej intatajuan. Oniknekiaya kuali ma tiyetokan, uan onimokuayejyeko tla nikinmajsikamatiskia, yejuan ijkon kichiuaskiaj. Itech nonmej tonalmej omonekiaya nimomachtis pampa nikinchiuaskia seki exámenes tlen miak ipati. Ik non, amo onimonechiko eyi metstli. Pero onikilui Jehová oksepa nimonechikoskia.

Amo kuali onikpejpenki tlen oniknekiaya nikchiuas. Achto, pampa onimokuayejyeko ijkuak panoskia eyi metstli ok niknekiskia niktekichiuilis Jehová. Pero amo ijkon opanok. San niman ayakmo iuan onimouikaya. Ome, itech nin eyi metstli notatajuan onechiluiayaj ayakmo ma niktekichiuili Jehová.

 OKSEKI OUIJKAYOTL

Itech kali kanin onimonechikoaya, onikinmixmatki sekimej tlen noijki ijkon okinpanotoka. Onechiluijkej Jehová nechmakaskia chikaualistli uan tla nikxikoskia nokalchanejkauan uelis kinekiskiaj kixmatiskej Jehová (Mateo 10:34-37). Oniknekiaya itech nitlaneltokas, ik non, oniktlatlaujti ika nochi noyolo.

Notatajuan onechixnamikej. Se neskayotl, onechmakakej okachi tekitl pampa amo ma nimajxili uan amo kanaj ma nio. Ualeua amo onechkauiliayaj ma nikalaki tokalijtik noso amo onechtlamakayaj. Se tonal, nonantsin onechtlatlaujtiaya ayakmo ma nimomachti. Amo itlaj onikijtoaya. Pero tla itlaj onikijtoaya, otimotsatsajtsiliayaj pampa tiome otiknekiayaj titlatlaniskej. Axkan nikajsikamati omonekiaya niktlakaitas tlen okineltokaya uan tlen okimachiliaya. Ijkon amo okachi kualaniskia.

Nonantsin okinmilui oksekimej tlaltikpaktlakamej ma kipaleuikan. Omotlapoui iuan akin onechmachtiaya, pero amo okinek kipias ouijkayotl. Satepan onechuikak kanin tekiti uan okilui akin kipaleuia ma nechilui okachi ipati ma tikueyichiuakan Buda. Okinnotski sekimej ikalchanejkauan uan okintlatlaujti ma kipaleuikan. Nochi nin okichiuaya ma nimoyolkoko. Pero tlayekankej onechiluijkej ijkuak nonantsin okinmiluiaya oksekimej tlen opanotoka, yeskia ken tetlapouijtoskia.

Notatajuan okinekiayaj ma nio universidad uan ma nikpia se kuali tekitl. Nochipa otimokualaniayaj ika non tlamantli. Ik non, onikinmijkuilili seki cartas pampa nikyekiluis tlen oniknekiaya nikchiuas. Se tonal, notajtsin sapanoa okualanki uan onechilui: “Tla tikita uelis tikajsis se tekitl, xiktemo mostla. Tla amo tikajsis, ayakmo tiyetos tokalijtik”.  Oniktlatlaujti Jehová ma nechpaleui. Mostlatika onitetlapouito, uan ome tokniuan onechiluijkej ma nikinpaleui pampa ma nikinmachti inkoneuan. Notajtsin okualanki uan ayakmo onechnotsaya. Nonantsin onechilui okachi kuali tla niyetoskia niichteki uan amo iTlaixpantijka Jehová.

Jehová onechpaleui ma nikpatla noyelis uan kuali ma nikpejpena tlen nikchiuas

Ualeua onimotlajtlaniaya kox kuali tlen onikchiuaya pampa onikinnankiliaya notatajuan. Ik non, oniktlatlaujti Jehová uan onimokuayejyeko itech tlaxelolmej tlen tlajtoaj itech itlasojtlalis toTajtsin Dios. Non onechpaleui pampa nikajsikamatis notatajuan san okinekiayaj kuali ma niyeto. Jehová onechpaleui kuali ma nimokuayejyeko uan kuali ma nikpejpena tlen nikchiuas. Pampa okachi onitetlapouiaya, okachi onechpaktiaya nimotlapouis iuan Jehová. Oniknekiaya nitekitis ken precursora.

OPEJKI NITEKITI KEN PRESURSORA

Ijkuak sekimej tokniuan okimatkej oniknekiaya nitekitis ken precursora, onechiluijkej ma nimochia pampa notatajuan ok okualantokaj. Onikilui Jehová ma nechpaleui, onimomachti tlen kijtoaj toamatlajkuiloluan uan onimokuayejyeko tleka oniknekiaya nitekitis ken precursora. Onikintlajtlani tokniuan tlen kipiaj chikauak intlaneltokilis tlen uelis nikchiuaskia. Onimokuayejyeko okachi ipati itech nonemilis nikyolpaktis Jehová. Uan onikajsikamatki tla ok nimochiaskia pampa nitekitis ken precursora, non amo kichiuaskia notatajuan ma kipatlakan inyelis.

Opejki nitekiti ken precursora ijkuak opoliuiaya se xiuitl pampa nikisaskia secundaria. Satepan oniknekiaya nias kanin tokniuan okinekiayaj ma kinpaleuikan pampa ma motetlapoui. Pero notatajuan amo okinekiayaj ma nio. Ik non, onimochixki ma nikajxiti 20 xiuitl. Itech Kali kanin tekitij iTlaixpantijkauan Jehová itech ueyi altepetl Japón, oniktlajtlanki ma nechtitlanikan ik sur itech non ueyi altepetl, kanin okatkaj sekimej nokalchanejkauan. Ijkon nonantsin amo motekipachoskia.

Itech non altepetl onikinpaleui miakej tlaltikpaktlakamej ma mochiuakan iTlaixpantijkauan Jehová. Noijki onimomachti inglés pampa okachi kuali niktekichiuilis Jehová. Itech notlanechikol okatkaj ome precursores especiales. Onechtlajtlachialtiaya ken omochijchikauayaj kitekichiuiliskej Jehová uan kinpaleuiskej oksekimej. Noijki oniknekiaya nitekitis ken precursora especial. Itech non kauitl, nonantsin ojpa omokoko.

JEHOVÁ ONECHTEOCHI

Chikome xiuitl satepan, onikseli se carta tlen okititlanki se precursor especial tlen achto onikinmijto. Omotokayotiaya Atsushi. Onechilui okinekiaya monamiktis uan onechtlajtlani kox itlaj itech onikmachiliaya. Melauak amo itlaj onikmachiliaya uan onimokuayejyeko ye noijki amo itlaj notech okimachiliaya. Se metstli satepan oniknankili uan onikilui kuali ma timoixmatikan. Otikitakej tlen okinekiaya kichiuas ne noijki non oniknekiaya nikchiuas. Otiknekiayaj tiktekichiuiliskej Jehová san kanin. Opanok kauitl uan otimonamiktijkej. Notatajuan uan oksekimej nokalchanejkauan oyajkej ijkuak onimonamikti. Non sapanoa onechyolpakti.

Nepal

Ne iuan nonamik otitekitiayaj ken precursores regulares. Kali kanin tekitij iTlaixpantijkauan Jehová, ualeua otechiluiayaj ma tikintlajpalotij seki nechikolmej. Satepan otechiluijkej ma titekitikan ken precursores especiales uan nonamik opejki tekiti ken tlayekanki itech circuito. Ijkuak nochtin otikintlajpalotoj, Kali kanin tekitij iTlaixpantijkauan Jehová, otechnotskej pampa  techtlajtlaniskej kox otiknekiayaj tiaskej itech ueyi altepetl Nepal pampa tikintlajpalotiuij okseki nechikolmej.

Nitekitis itech miakej uejueyij altepemej onechmachti miak tlamantli itech Jehová

Onechtekipachoaya tlen kijtoskiaj notatajuan ijkuak nikinmiluiskia uejka niaskia. Pero ijkuak onikinnotski, notajtsin onechilui: “Kanin tias, sapanoa tlakualtsin”. Se semana achto, se iyolikni okitliokoli se amochtli tlen otlajtoaya itech ueyi altepetl Nepal. Ijkuak okitlajtolti, notajtsin omokuayejyeko yetoskia kualtsin tla ompa tipaxialotiuij.

Otiyolpakiayaj tiyetoskej iuan tlaltikpaktlakamej tlen chantij itech ueyi altepetl Nepal. Satepan noijki otechiluijkej ma tikintlajpalotij nechikolmej itech ueyi altepetl Bangladesh. Maski ninmej altepemej amo uejka katej, okatkaj tlatlamantli. Nin okichi tlatlamantli ma titetlapouikan. Makuili xiuitl satepan oksepa otechtitlankej itech ueyi altepetl Japón. Axkan tiyolpakij tikintlajpaloaj nechikolmej.

Pampa onitekitik itech uejueyij altepemej ken Japón, Nepal uan Bangladesh onechmachti miak tlamantli itech Jehová. Tlaltikpaktlakamej tlen chantij itech nonmej uejueyij altepemej kipiaj tlatlamantli costumbre uan tlen kichiuaj. Uan sejse tlaltikpaktlakatl noijki tlatlamantli. Pero yonikitak Jehová uelis techpaleuis, techmaluis uan san akin kiselis.

Niktlasojkamatilia Jehová miak tlamantli. Onechkauili ma nikixmati uan ma niktekichiuili, noijki onechmakak se kuali nonamik. Onechpaleui kuali ma nikpejpena tlen nikneki nikchiuas. Niktlasojkamatilia Jehová pampa nonantsin uan ne oksepa kuali timouikaj. Nochipa nimotlasojkamatis pampa kuali nimouika iuan toTajtsin Dios uan noijki iuan nonantsin.

Sapanoa techyolpaktia tikintlajpalotiuij tlanechikolmej