Xikita nochi

Tlen kiualika

 INEMILIS

“Ma yolpakikan tlalmej tlen katej itlajkotia ueyi atl”

“Ma yolpakikan tlalmej tlen katej itlajkotia ueyi atl”

Itech tonal lunes 22, metstli mayo xiuitl 2000 onikatka itech Betel tlen kajki Brooklyn, Nueva York iuan oksekimej tokniuan tlen tlatlamantli inmialtepe. Otikatkaj kanin monechikoa Cuerpo Gobernante, otikinchixtokaj tokniuan tlen kiyekanaj Kanin Moijkuiloaj amatlajkuilolmej. Sapanoa otiuiuiyokayaj pampa tikinmiluiskiaj tokniuan ken uelis okachi kinpaleuiskej akinmej kintlajtolkuepaj amatlajkuilolmej. Amo keman nikilkauas non nechikol. ¿Tikneki tikmatis tleka? Achto nikneki nimitstlapouis san seki tlamantli itech nonemilis.

Onimoapolakti itech Queensland, itech Tasmania onitekitik ken precursor, uan onitekitik ken misionero itech Tuvalu, Samoa uan Fiyi

ONINESKI itech xiuitl 1955 itech altepetl Queensland (Australia). Notatajuan motokayotiaj Estelle uan Ron. Seki kauitl satepan nonantsin opejki momachtia Biblia iuan iTlaixpantijkauan Jehová. Se xiuitl satepan omoapolakti nonantsin uan notajtsin omoapolakti 13 xiuitl satepan. Ne onimoapolakti itech xiuitl 1968 itech se altepetsintli itech Queensland.

Nochipa onechpaktijkej amochmej uan tlatlamantli tlajtolmej. Ijkuak onikatka nichokotsin uan notatajuan onechuikayaj itech carro, ne onechpaktiaya nikintlajtoltis amatlajkuilolmej. Notatajuan omoyolkokoayaj pampa amo onikitaya ken tlakualtsin okatka kanin otipanoayaj. Pero pampa onechpaktiaya nikintlajtoltis amochmej, kuali onimomachti. Ijkuak onimomachtijtoka secundaria itech altepetl Glenorchy, itech ueyi altepetl Tasmania, onikseli miakej premios pampa kuali onimomachtiaya.

Ijkuakon okinekiayaj nechpaleuiskej ika tomin pampa uelis niaskia universidad. Onechpaktiaya nikintlajtoltis amatlajkuilolmej uan nimomachtis, ik non, omonekiaya kuali nimokuayejyekos kox nikseliskia non tlapaleuilistli noso amo. Niktlasojkamatilia nonantsin onechpaleui okachi ma niktlasojtla Jehová (1 Corintios 3:18, 19). Onimoka san niktlamiskia nimomachtis peuas nitekitiskia ken  precursor. Uan notatajuan okinpakti. Ik non, ijkuak onikpiaya 15 xiuitl, itech metstli enero xiuitl 1971 opejki nitekiti ken precursor.

Chikueyi xiuitl onitekitik ken precursor itech altepetl Tasmania. Ompa onimonamikti iuan Jenny Alcock, se ichpochtli tlen sapanoa kuajkualtsin. Naui xiuitl otitekitikej ken precursores especiales itech altepemej Smithton uan Queenstown.

OTITEKITIKEJ KEN MISIONEROS ITECH ISLAS DEL PACÍFICO

Itech xiuitl 1978, Jenny uan ne otiajkej itech ueyi nechikol internacional itech altepetl Port Moresby, (Papúa Nueva Guinea). Okachi nikilnamiki se tlamachtil ika tlajtoli hiri motu tlen okitemakak se misionero. Amo onikajsikamatki nion se tlajtoli, pero opejki nimokuayejyekoa ne uelis nitekitiskia ken misionero. Ijkon uelis nikmatiskia okseki tlajtolmej uan uelis nikinyolchikauaskia oksekimej tokniuan. Onikajsikamatki pampa onechpaktiaya okseki tlatlamantli tlajtolmej ika uelis niktekichiuiliskia Jehová.

Ijkuak otimokuepkej Tasmania, otechiluijkej titekitiskiaj ken misioneros itech isla Funafuti. Amo otikchiayaj. Otiajsitoj itech metstli enero xiuitl 1979. Itech altepetl Tuvalu san okatkaj eyi tokniuan.

Jenny uan ne itech Tuvalu

Ken amo otlamachtiayaj non tlajtoli nion okatkaj diccionarios, sapanoa oui otimomachtijkej tlajtoli Tuvalu. Ika nin tlajtoli san okatka tlajko Biblia, Nuevo Testamento. Ik non, toneuian otimokajkej timomachtiskej nin tlajtoli. Ik non, sejse tonal otimomachtiayaj 10 noso 20 tlajtolmej. Pero san niman otikitakej amo otikajsikamatiayaj miakej tlajtolmej. Se neskayotl, ijkuak otiknekiayaj tikijtoskej amo kuali okatka ma timotlapouikan iuan amo kuali ejekamej otikijtoayaj amo kuali ma tiktekitiltikan balanzas uan bastones. Pero otimochijchikajkej timomachtiskej nin tlajtoli pampa otikinmachtijtokaj miakej itech Biblia. Seki xiuitl satepan, se akin otikmachtiayaj otechilui achto amo kuali otitlajtoayaj uan nion okajsikamatiaya tlen otikiluiayaj.

Amo okatka kanin uelis timokalotiskiaj, ik non, otimokalotijkej iuan sekimej tokniuan. Nin okichi nochipa ma timotlapouikan ika tlajtoli tuvaluano, uan nin okichi totoka ma tikmatikan nin tlajtoli. Uan ken amo okachi otimotlapouiayaj ika tlajtoli inglés, tlajtoli tuvaluano non tlen okachi otitlajtoayaj.

Itech Tuvalu miakej okinekiayaj momachtiskej Biblia, pero amo okipiayaj amatlajkuilolmej ika nin tlajtoli. ¿Ken uelis momachtiskiaj itech Jehová, kitlakuikiliskiaj, tlanankiliskiaj itech tlanechikol uan moapolaktiskiaj? Nonmej tlaltikpaktlakamej tlen yolkualmej okinekiayaj amatlajkuilolmej ika intlajtol pampa uelis momachtiskej itech Jehová (1 Corintios 14:9). Pero san kanaj 15,000 tlaltikpaktlakamej  otlajtoayaj tuvaluano. ¿Se tonal mochijchiuaskiaj amatlajkuilolmej ika nin tlajtoli? Ika itlanankilis Jehová onechititi ome tlamantli. 1) Ye kineki “tlalmej tlen katej itlajkotia ueyi atl” noijki ma kixmatikan (Jeremías 31:10). 2) Ye kineki kinpaleuis akinmej tlaltikpaktlakamej amo kinpatioitaj (Sofonías 3:12).

TIKINTLAJTOLKUEPAJ AMATLAJKUILOLMEJ PAMPA MA MOMACHTIKAN ITECH JEHOVÁ

Itech xiuitl 1980 kali tlen ompa okiyekanaya tekitl otechilui ma tikintlajtolkuepakan amatlajkuilolmej ika tlajtoli tuvaluano. Otikneltokayaj amo uelis tikchiuaskiaj nin tekitl, pero opejki tikchiuaj (1 Corintios 1:28, 29). Ken ijkuakon amo okatka luz, tekiuajkej otechnemakiltijkej se tepostli pampa tikinchijchiuaskej amatlajkuilolmej tlen amo okitekitiltiaya luz. Achto ika otikinchijchiuayaj amatlajkuilolmej pampa tonechikoluan. Satepan ika otikchijchijkej amochtli La verdad que lleva a vida eterna, ika tlajtoli tuvaluano. Ok nikilnamiki sapanoa otonaya uan omoijnekuiaya tinta ijkuak otikinchijchiuayaj amatlajkuilolmej itech non altepetl kanin sapanoa tona.

Sapanoa oui tikintlajtolkuepaskej amatlajkuilolmej ika tlajtoli tuvaluano, uan okachi pampa amo okatkaj amatlajkuilolmej kanin uelis timomachtiskiaj nin tlajtoli. Pero ualeua otechpaleuiayaj keman amo otikchiayaj. Se neskayotl, se tonal oniknotski se tlakatl tlen amo okinnekiaya iTlaixpantijkauan Jehová. Nin tlakatl otlamachtiaya itech escuela pero axkan ayakmo otekitiaya. Onechilui amo okinekiaya ma tiktlajpalokan. Pero onechilui toamatlajkuiloluan ika tlajtoli tuvaluano amo kuali omokakiayaj, uan onechilui ken uelis okachi kuali tikintlajtolkuepaskiaj, nin sapanoa onechtlajtlachialti. Onimotlapoui iuan oksekimej tlaltikpaktlakamej uan otikmatkej kuali okatka tlen nin tlakatl otechiluiaya. Otikkakej nochi tlen otechilui. Onechtlajtlachialti pampa onikitak Jehová otechpaleui ika se tlakatl tlen amo otechnekiaya pero kema okintlajtoltiaya toamatlajkuiloluan.

Kuali tlajtolmej itech Tekiuajkayotl número 30 ika tlajtoli tuvaluano

Ika tlajtoli tuvaluano otiktemakakej yoleualistli pampa tikilnamikiskej imikilis Jesús, nin achto amatlajkuilol. Satepan otikchijchijkej Kuali tlajtolmej itech Tekiuajkayotl número 30, nin okiski noijki ken inglés. Sapanoa otiyolpakiayaj tikintemakaskej  amatlajkuilolmej ika tlajtoli tlen otlajtoayaj tlaltikpaktlakamej. Satepan okiskej miakej amochmej uan amatlajkuilolmej ika tlajtoli tuvaluano. Itech xiuitl 1983, itech ueyi altepetl Australia omochijchi revista Akin Tetlapouijtok ika tlajtoli tuvaluano. Revista omochijchiuaya ejeyi metstli uan san okipiaya 24 páginas. Akinmej otlajtoayaj tuvaluano okinpaktiaya kintlajtoltiskej amatlajkuilolmej uan sapanoa okinpaktiayaj toamatlajkuiloluan. Ijkuak okisaya se yankuik amatlajkuilol, radio tlen okipiayaj tekiuajkej okijtoaya, uan ualeua nochi tonal omotlapouiayaj itech non. *

Pero ¿ken otikinchijchiuayaj toamatlajkuiloluan? Achto san otikintlajtolkuepayaj san itech se amatl. Satepan otikinchijchiuayaj itech se máquina uan otikitayaj kox kuali okatka. Tla itlaj amo kuali okatka oksepa otikchijchiuaya ika máquina. Uan ijkon otikchijchiuayaj hasta ayakmo ma kipia itlaj amo kuali uan satepan otikintitlaniliayaj tokniuan itech altepetl Australia. Ompa ome tokniuan siuamej okipanoltiayaj itech computadora. Pero yejuan amo otlajtoayaj tuvaluano. ¿Tlen okichiuayaj pampa kuali ma kijkuilokan? Sejse okijkuiloaya tlajtolmej uan satepan okitayaj tlen amo kuali okichijkej. Satepan tokniuan okiyektlaliayaj tlajtolmej ika tlaixkopinalmej pampa kuali ma mota. Satepan ika avión otechtitlaniliayaj amatlajkuilolmej pampa ma tikitakan kox kuali omokajkej. Uan satepan oksepa otikintitlaniayaj tokniuan pampa ma kichijchiuakan.

¡Axkan ayakmo ijkon mochiua nin tekitl! Axkan tokniuan akinmej kintlajtolkuepaj amatlajkuilolmej ayakmo moneki kinuikaskej toamatlajkuiloluan pampa ma kintitlanikan. Axkan ineuian kintlajtolkuepaj uan kinyektlaliaj itech se computadora. Uan noijki se tokni tlen inmiuan tekiti kiyektlia tlajtolmej ika tlaixkopinalmej. Uan ijkuak yikuali kajki tokniuan ika Internet kintitlaniliaj tokniuan tlen kinchijchiuaj amatlajkuilolmej.

OTECHTITLANKEJ ITECH OKSEKI UEJUEYIJ ALTEPEMEJ

Seki xiuitl satepan Jenny uan ne otechtitlankej itech okseki “tlalmej tlen katej itlajkotia ueyi atl” tlen mokaua ik Pacífico. Itech xiuitl 1985 otechtitlankej itech kali tlen kiyekana tekitl tlen kajki itech ueyi altepetl Samoa. Ompa otikintlajtolkuepayaj amatlajkuilolmej ika tlajtoli tuvaluano, pero noijki otikinpaleuijkej akinmej okintlajtolkuepayaj amatlajkuilolmej ika tlajtoli samoano, tongano uan toquelano. * Itech xiuitl 1996 otechtitlankej itech ueyi altepetl Fiyi pampa ma tikinpaleuikan tokniuan akinmej kintlajtolkuepaj amatlajkuilolmej ika tlajtoli fiyiano, kiribatiano, nauruano, rotumano uan tuvaluano.

Otikinmachtiayaj tlaltikpaktlakamej ika amatlajkuilolmej ika tlajtoli tuvaluano

Nikinpatioita tokniuan akinmej kintlajtolkuepaj amatlajkuilolmej pampa kinpaktia inteki maski sapanoa oui. Ijkon ken Jehová yejuan kinekij nochtin tlaltikpaktlakamej ma kikakikan yankuik tlajtoli pero ika intlajtol (Apocalipsis 14:6). Se neskayotl, ijkuak peuaskia motlajtolkuepaskiaj revista Akin Tetlapouijtok ika tlajtoli tongano, onimonechiko iuan tlayekankej uan onikintlajtlani akin uelis momachtiskia kitlajtolkuepas amatlajkuilolmej. Se okinyektlaliaya carros uan itech iteki kuali okitlaxtlauiayaj. Pero okinek kikauas iteki uan peuas kintlajtolkuepas amatlajkuilolmej.  Ye amo okimatiaya ken uelis kipiaskia tomin pampa kinpaleuiskia ikalchanejkauan, pero otlaneltokaya Jehová kinpaleuiskia. Miak xiuitl okintlajtolkuepki amatlajkuilolmej, uan Jehová nochipa okimalui ye uan ikalchanejkauan.

Tokniuan akinmej tekitij itech Cuerpo Gobernante noijki kinekij tlaltikpaktlakamej ma kipiakan amatlajkuilolmej ika miakej tlatlamantli tlajtolmej, uan noijki ika tlajtolmej tlen amo miakej tlajtoaj. Se tonal okintlajtlanijkej tokniuan akinmej tekitij itech Cuerpo Gobernante kox ok omonekiaya ma kintlajtolkuepakan amatlajkuilolmej ika tlajtoli tuvaluano. Yejuan okijtojkej seki tlamantli tlen sapanoa onechyolchika. Okijtojkej amo okipiayaj itlaj tlamantli tlen uelis kichiuaskia ayakmo ma kintlajtolkuepakan amatlajkuilolmej ika tlajtoli tuvaluano. Okiyekijtojkej maski amo miakej otlajtoayaj nin tlajtoli noijki omonekiaya ma kikakikan itech Tekiuajkayotl ika intlajtol.

Nikapolaktijtok se tokni

Jenny uan ne otitekitikej kanin kintlajtolkuepaj amatlajkuilolmej itech ueyi altepetl Fiyi hasta xiuitl 2003. Itech non xiuitl otechiluijkej ma titekitikan kanin motlajtolkuepaj amatlajkuilolmej itech altepetl Patterson (Nueva York) itech Estados Unidos. Non sapanoa otiknekiayaj. ¿Tleka? Pampa ompa tlapaleuiaj pampa ma motlajtolkuepakan amatlajkuilolmej ika miakej tlatlamantli tlajtolmej. Itech kanaj ome xiuitl tlen ompa otitekitikej, otiajkej itech miakej uejueyij altepemej pampa tikinpaleuiskej tokniuan akinmej kintlajtolkuepaj amatlajkuilolmej.

CUERPO GOBERNANTE KIPEJPENA SEKI TLAMANTLI TLEN MIAK IPATI

Axkan oksepa ma timotlapouikan tlen opanok itech se nechikol tlen omochi itech xiuitl 2000. Itech non xiuitl tokniuan tlen tekitij itech Cuerpo Gobernante, okitakej tokniuan omonekiaya ma kinmachtikan pampa okachi kuali ma kintlajtolkuepakan amatlajkuilolmej. Miakej tokniuan amo keman okinmachtijkej ken uelis kintlajtolkuepaskej amatlajkuilolmej. Ik non, ijkuak otlanki non nechikol Cuerpo Gobernante okijto tokniuan akinmej kintlajtolkuepaj amatlajkuilolmej ma kinmachtikan pampa okachi kuali ma kajsikamatikan tlajtoli inglés, ma kiyektlalikan ouijkayotl tlen kipiaj ijkuak tlajtolkuepaj uan ma kimatikan san sekan ma tekitikan.

Pampa okinmachtijkej axkan tokniuan kuali kintlajtolkuepaj amatlajkuilolmej uan uelis tikajsiskej amatlajkuilolmej ika okachi miakej tlatlamantli tlajtolmej. Itech xiuitl 1979 ijkuak opejki titekitij ken misioneros revista Akin Tetlapouijtok san omochijchiuaya ika 82 tlatlamantli tlajtolmej. Uan ika miakej tlatlamantli tlajtolmej nin revista amo okisaya ken inglés. Pero axkan revista Akin Tetlapouijtok mochijchiua ika kanaj 240 tlatlamantli tlajtolmej. Uan ika miakej tlatlamantli tlajtolmej nin revista kisa noijki ken inglés. Axkan toamatlajkuiloluan motlajtolkuepaj ika 700 tlatlamantli tlajtolmej. Seki xiuitl achto amo keman uelis mochiuaskia nin tekitl.

Itech xiuitl 2004 Cuerpo Gobernante okipejpenki okse tlamantli tlen miak ipati. Okijtojkej Traducción del Nuevo Mundo omonekiaya totoka ma motlajtolkuepa ika miakej tlatlamantli tlajtolmej. Ik non, axkan miakej tlaltikpaktlakamej uelis momachtiskej Biblia. Itech xiuitl 2014 nin Biblia omochi nochi noso san tlajko ika kanaj 128 tlatlamantli tlajtolmej, miakej tlatlamantli tlajtolmej tlen tlajtoaj itech Pacífico Sur.

Niktematiltijtok Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras ika tlajtoli tuvaluano

 Sapanoa nikilnamiki se ueyi nechikol tlen omochi itech ueyi altepetl Tuvalu itech xiuitl 2011. Yiuejkika itech nochi altepetl amo okiauiaya, uan tokniuan omokuayejyekoayaj omonekiaya amo kichiuaskej ueyi nechikol. Pero tiotlak ijkuak otiajsitoj opejki kiaui chikauak, uan ueyi nechikol kema omochi. Se ueyi tlateochiualistli onechmakakej pampa onikinmatiltij yokatka Traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras Griegas Cristianas ika tlajtoli tuvaluano. Maski amo miakej tokniuan tlajtoaj nin tlajtoli noijki okiselijkej nin ueyi tlateochiualistli tlen okinmakak Jehová. Ijkuak otlanki ueyi nechikol oksepa opejki kiaui. Ik non, uelis tikijtoskej non tonal tokniuan okiselijkej ome tetliokolil tlen okiselijkej de iluikak.

Itech xiuitl 2014 itech se ueyi nechikol onikinchiuili seki tlajtlanilmej notatajuan Ron uan Estelle, itech Townsville (Australia)

Nechyolkokoa miak pampa nosiuatsin Jenny ayakmo oyajki non ueyi nechikol. Pampa itech xiuitl 2009 omikik, yokipiaya majtlaktli xiuitl okipiaya cáncer. 35 xiuitl otikatkaj san sekan. Ijkuak kiyolitiskej sapanoa yolpakis ijkuak kimatis omochijchi Biblia ika tlajtoli tuvaluano.

Axkan yonimonamikti iuan okse siuatl yolkuali. Itoka Loraini Sikivou, ye okse tetliokolil tlen Jehová onechmakak. Ye otlajtolkuepaya ika tlajtoli fiyiano, uan noijki itech ueyi altepetl Fiyi otekitik iuan Jenny. Uan axkan nosiua kuali kitekichiuilia Jehová uan kintlasojtla okseki tlatlamantli tlajtolmej ken ne.

Iuan Loraini titetlapouijtokej itech altepetl Fiyi

Itech nochi nin kauitl onikitak ken Jehová kinmaluia nochtin tlaltikpaktlakamej, uan noijki akinmej tlajtoaj okseki tlatlamantli tlajtolmej tlen miakej amo kixmatij (Salmo 49:1-3). Noijki nikita ken yolpakij ijkuak kinseliaj amatlajkuilolmej ika intlajtol uan ijkuak kitlakuikiliaj Jehová ika intlajtol. Ijkuakon kajsikamatij ken Jehová sapanoa techtlasojtla (Hechos 2:8, 11). Itech ueyi altepetl Tuvalu kuali nikilnamiki se tokni tlen yokipiaya xiuitl tlen itoka Saulo Teasi. Ijkuak otlanki okitlakuikili Jehová ika itlajtol, onechilui itlaj tlen onechyolpakti. Onechilui ma nikinmilui tokniuan Cuerpo Gobernante tlakuikalmej okachi kuali mokakij ika tlajtoli tuvaluano uan amo ika inglés.

Itech metstli septiembre xiuitl 2005 onechiluijkej itlaj tlen amo onikchiaya. Onechiluijkej uelis nitekitiskia iuan Cuerpo Gobernante tlen kipiaj iTlaixpantijkauan Jehová. Maski axkan ayakmo nitlajtolkuepa, niktlasojkamatilia Jehová pampa nechkauilia ma nikinpaleui nochtin tokniuan akinmej kintlajtolkuepaj amatlajkuilolmej. Niyolpaki nikitas ken Jehová kinmaluia itekipanojkauan, uan noijki akinmej chantij itech tlalmej tlen katej itlajkotia ueyi atl tlen katej ik Pácifico. Ken kijtoa Salmo 97:1: “¡Jehová yomochi ueyi Tekiua! Ma yolpaki Tlaltikpak. Ma yolpakikan tlalmej tlen katej itlajkotia ueyi atl”.

^ párr. 18 Tla tikneki tikmatis ken okinselijkej amatlajkuilolmej ika tlajtoli tuvaluano, xikita revista La Atalaya (ika náhuatl del centro Akin Tetlapouijtok) 15 de diciembre de 2000, página 32 uan 1 de agosto de 1988, página 22, uan ¡Despertad! 22 de diciembre de 2000, página 9.

^ párr. 22 Itech página 120, 121, 123 uan 124 itech Anuario 2009 uelis tikmatis okachi itech ken motlajtolkuepaj amatlajkuilolmej itech ueyi altepetl Samoa.