IJKUAK Andrea omochi iTlaixpantijka Jehová, inamik sapanoa okualanki. * (Xikita tlajtoli tlen kiualika tlakxitlan.) Okilui amo ma monechiko touan uan amo keman ma kijto tokayotl Jehová. Uan tla okikakiaya nin tokayotl, sapanoa okualaniaya.

Noijki okilui amo okinekiaya ma kinmachti ikoneuan itech Jehová uan amo keman ma kinuika kanin timonechikoaj. Nin sapanoa oui, pampa tokni omonekiaya kinmachtis ikoneuan itech Jehová, pero san ichtaka.

¿Ijkon omitspanok? Uelis se mokalchanejka amo kineki ximomachti itech Jehová. Noso uelis yiuejkika timokokoa. Noso uelis yikin omikik mokone noso monamik. Noso uelis se mokalchanejka ayakmo iTlaixpantijka Jehová. ¿Tlen uelis tikchiuas pampa ok tiktekichiuilis Jehová?

Tlatitlanil Pablo okijto: “Nomejwah xikxikokah nochi n tlaijyowílistli” (Hebreos 10:36). ¿Tlen uelis techpaleuis ma titlaxikokan?

XIKTLATLAUJTI JEHOVÁ MA MITSPALEUI

Xiktemo ipaleuilis Jehová pampa uelis tikxikos tlajyouilistli. Ik non, moneki nochipa tiktlatlaujtis. Ijkon okichi Ana ijkuak san niman omikik inamik. Yokipiayaj 30 xiuitl omonamiktijkej. Ana kijtoa: “Otekitito uan amo omokuepki. Yikin okipiaya 52 xiuitl”.

Maski Ana sapanoa otekitiaya ye ok omoyolkokoaya. ¿Tlen okichi? Ye kijtoa: “Onikiluiaya Jehová tlen onikmachiliaya uan oniktlatlaujtiaya ma nechpaleui”. Ye kijtoa Jehová okipaleui, pampa omoyolseuiaya satepan ijkuak okitlatlaujtiaya. Uan ye okachi moyolseuia pampa kimati Jehová kiyolitis inamik itech Xochitlali (Filipenses 4:6, 7).

Jehová kinmiluia itekipanojkauan nochipa kinkaki (Salmo 65:2). Uan noijki kinpaleuia pampa ok  uelis kitekichiuiliskej. Ik non, uelis tikneltokas Jehová noijki mitspaleuis pampa ok tiktekichiuilis maski sapanoa titlajyouis.

OKACHI XIMOUIKA IUAN TOKNIUAN

Pampa uelis titlaxikoskej Jehová techpaleuia ika tokniuan itech tlanechikol. Ximokuayejyeko tlen okichijkej tokniuan tlen omonechikoayaj itech altepetl Tesalónica. Ken yejuan sapanoa okintojtokakej okinekiayaj ma kinpaleuikan uan ma kinyolchikauakan pampa amo ma kikauakan Jehová (1 Tesalonicenses 2:14; 5:11). ¿Ken omoyolchikauayaj? Omonechikoayaj uan omomaluiayaj ken yoliknimej akinmej kuali mouikaj. ¿Ken uelis noijki ijkon tikchiuaskej?

Itech tlanechikol moneki tikintemoskej kuali toyolikniuan uan moneki san sekan ma timoyolchikauakan. Nin miak ipati, uan okachi ijkuak titlajyouijtokej (Romanos 14:19). Tlatitlanil Pablo okitojtokakej uan sapanoa okitlajyouiltijkej. Pero ika tokniuan itech tlanechikol Jehová okipaleui ma tlaxiko. Ik non, ye okijto: “Intech  nimoyolchikawa” (Colosenses 4:10, 11). Ijkon okiteititijkej okitlasojtlayaj tlatitlanil Pablo. ¿Se tonal ijkon omitspaleuijkej noso omitsyolchikajkej itech tlanechikol?

XIKTEMO ITLAPALEUILIS TLAYEKANKEJ

Jehová noijki techpaleuia ika tlayekankej itech tlanechikol. Ika Biblia technojnotsaj uan techyolchikauaj. Itech Isaías 32:2 Jehová kijtoa tlayekankej ken se ueyi tlapaleuilistli ijkuak okachi titlajyouijtokej. ¿Amo melauak techyolseuiaj tokniuan tlayekankej? Ik non, ijkuak titlajyouijtos xiktemo intlapaleuilis tlayekankej. Yejuan mitspaleuiskej pampa ok tiktekichiuilis Jehová.

Tlayekankej noijki tlajtlakolejkej (Hechos 14:15). Ik non, amo uelis kiyektlaliskej nochi ouijkayotl tlen techpanoa. Pero touan uelis motlatlaujtiskej uan non techyolseuis (Santiago 5:14, 15). Itech ueyi altepetl Italia kajki se tokni tlen yiuejkika mokokoa. Pero ok tlaxikojtok. ¿Tleka? Ye kijtoa pampa tokniuan nochipa kitlajpaloaj uan kiteititiaj kitlasojtlaj. Ik non, Jehová techiluia tla titlajyouijtokej moneki ma tiktemokan tlapaleuilistli tlen kitemakaj tokniuan tlayekankej.

OK XIKTEKICHIUILI JEHOVÁ

Tla nochipa tiktekichiuiliaj toTajtsin Dios maski titlajyouijtoskej nochipa techpaleuis. Ijkon okipanok se iTlaixpantijka Jehová tlen itoka John. Ijkuak okipiaya 39 xiuitl, okaxilijkej se kokolistli tlen itoka cáncer. Ye okitaya amo kuali tlen okipanok pampa amo kipia miak xiuitl. Okitekipachoaya inamik uan ikonetsin tlen okipiaya eyi xiuitl. Ye kijtoa: “Axkan nonamik amo san moneki motekipachos itech konetl noijki notech uan keman moneki nechuikas kanin tlapajtiaj”. Ika pajtli tlen okimakayaj sapanoa osotlauaya uan okikokoaya ijtik. Satepan okimatki omonekiaya kimaluis itajtsin tlen sapanoa omokokoaya uan yimikiskia.

¿Tlen okinpaleui? Maski sapanoa osotlauaya, ye omochijchikauaya pampa nochtin ma kitekichiuilikan Jehová. Ye kijtoa: “Ualeua otechchiuiliaya oui, pero nochipa otimochijchikauayaj pampa timonechikoskej, titetlapouiskej uan timomachtiskej ken kalchanejke”. Ye okitak sapanoa ipati kuali timouikaskej iuan toTajtsin Dios. John kijtoa Jehová uelis kinpaleuis itekipanojkauan ijkon ken ye okipaleui. Jehová noijki uelis techpaleuis tla titlajyouiaj.

Ijkuak titlajyouis, xikilnamiki tlen okijto tlatitlanil Pablo: “Nomejwah xikxikokah nochi n tlaijyowílistli”. Ik non, xiktlatlaujti Jehová, okachi ximouika iuan tokniuan, xiktemo itlapaleuilis tlayekankej, uan ok xiktekichiuili Jehová. Ye mitspaleuis nochipa ijkuak titlajyouis.

^ párr. 2 Otikinpatilijkej intoka.