Xikita nochi

Tlen kiualika

AXKAN PANOUA TLEN AMO KUALI

4 | Xikneltoka satepan kuali tiyetos

4 | Xikneltoka satepan kuali tiyetos

¿TLEKA MONEKI IJKON TIKCHIUAS?

Uelis amo kuali timomachiliskej uan timokokoskej porque axkan panoua tlen amo kuali. Akinmej sapanoua tlajyouiaj xamo ayakmo kineltokaj satepan kuali yetoskej. ¿Tlen kinpanoua?

  • Sekimej amo kinekij mokuayejyekoskej tlen kinpanos satepan.

  • Oksekimej konij alcohol noso kimotlaliliaj drogas para ayakmo mokuayejyekoskej tlen kintekipachoua.

  • Sekimej mokuayejyekouaj ayakmo ipati yoltoskej, ik non, kinekij momiktiskej.

¿Otikmatiaya?

  • Xamo satepan ayakmo mitspanos tlen axkan mitstlajyouiltia uan amo tikmati kox san niman moyektlalis.

  • Tla amo moyektlalia tlen axkan mitspanotok, uelis tikitas tlen mitspaleuis xitlaxiko.

  • Biblia kijtoua moyektlalis nochi tlen axkan mitspanoua uan ayakmo keman ijkon mitspanos.

¿Tlen uelis tikchiuas?

Biblia kijtoua: “Amo ximotekipachokah kenomi nontlanexiliskeh, porke mostla ok se welta nonmotekipachoskeh. Nochi tonati saman yetos itla tlan ika weletis nonmotekipachoskeh” (Mateo 6:34).

Mojmostla xikchiua tlen moneki. Tla san mitstekipachoua tlen panos amo uelis tikchiuas tlen axkan moneki.

Tla sapanoua mitstekipachoua tlen uelis panos, ayakmo tikneltokas satepan kuali tiyetos.

Biblia techpaleuia matikneltokakan satepan kuali tiyetoskej

Akin okijkuilo se salmo noso se tlakuikali, okilui toTajtsin Dios: “Motlajtol se lámpara para nokxi uan se tlauili para noojui” (Salmo 119:105). ¿Tlen kijtosneki tlen ompa kijtoua?

Tla tikuikaj se lámpara, ijkuak yiyouak uelis timotlauiliskej. Noijki ijkon Biblia techititia tlen uelis tikchiuaskej ijkuak itlaj tikpejpenaskej.

Ijkon ken ika se tlauili ueli tikitaj kanin tiaskej, noijki ijkon Biblia yetoskia ken se tlauili porque techiluia tlen tikseliskej satepan.