Xikita nochi

Tlen kiualika

 TLAMACHTIL 36

Tiyolpakiskej ijkuak ajsiki Armagedón

Tiyolpakiskej ijkuak ajsiki Armagedón

“Okinmoololojkeh nochteh [...] itech se weyi tlali non itech tlájtoli hebreo itoka Armagedón” (APOC. 16:16).

TLAKUIKALI 150 ¡Jehová mitsmakixtis!

XIKILNAMIKTO *

1, 2. (1) ¿Tleka sapanoa tiyolpakiskej ijkuak ajsiki Armagedón? (2) ¿Tlen tlajtlanilmej tikinnankiliskej?

MIAKEJ mokuayejyekoaj tinochtin techixpoloskej uan xitinis nochi tlen onka itech tlaltikpak pero Biblia amo ijkon tlamachtia. Biblia kijtoa nin guerra kichiuas ma tiyolpakikan. Nin guerra itoka Armagedón uan moneki ma techyolchikaua uan ma tiyolpakikan (Apoc. 1:3). Ijkuak ajsiki Armagedón amo tinochtin techixpoloskej, techpaleuis ma techmakixtikan. ¿Ken mochiuas?

2 Biblia kijtoa ijkuak uits Armagedón, pojpoliuiskej nochtin tekiuajkej uan akinmej amo yolkualmej. Pero amo ixpoliuiskej akinmej yolmelauakej uan tlaltikpak amitlaj kipanos (Apoc. 11:18). Ma tikitakan naui tlajtlanilmej tla tiknekij okachi tikajsikamatiskej. ¿Tlen kijtosneki Armagedón? ¿Tlen achto panos ijkuak ajsiki Armagedón? ¿Tlen tikchiuaskej tla amo tiknekij tiixpoliuiskej? ¿Tlen moneki tikchiuaskej axkan tla tiknekij tiyetoskej tiyolmelajkej?

¿TLEN KIJTOSNEKI ARMAGEDÓN?

3. (1) ¿Tlen kijtosneki “Armagedón”? (2) Ijkon ken kijtoa Apocalipsis 16:14, TNM, 16, ¿tleka tikijtoaj Armagedón san itlaj kineskayotia?

3 (Xiktlajtolti Apocalipsis 16:14, TNM, 16). Tlajtoli “Armagedón” san se uelta nesi itech Biblia uan nin tlajtoli ika hebreo kijtosneki se tepetl tlen kajki Meguidó (Apoc. 16:16). Yiuejkika ompa Israel okatka se ixtlauak itoka Meguidó (Jos. 17:11). Pero Armagedón kijtosneki ijkuak nochtin tekiuajkej tlen katej itech nochi tlaltikpak monechikoskej uan san sekan kixnamikiskej Jehová (Apoc. 16:14). Pero itech nin tlamachtil tiktekitiltiskej tlajtoli “Armagedón” ijkuak tikijtoskej  tlen panos ijkuak kinnechikoskej nochtin tekiuajkej. ¿Tleka tikijtoaj Armagedón san itlaj kineskayotia? Porque tepetl Meguidó amo kanaj kajki. Noijki amo ueyi tlen kiyaualoa ixtlauak Meguidó. Ik non, ompa amo akiskej nochtin tekiuajkej tlen katej itech nochi tlaltikpak, insoldados uan nochi inteposuan. Noijki itech nin tlamachtil tikitiaskej guerra tlen itoka Armagedón peuas ijkuak nochtin tekiuajkej kinmixnamikiskej itekipanojkauan toTajtsin Dios.

4. ¿Tleka Jehová ijkuak tlajtoa itech iguerra noijki tlajtoa itech Meguidó?

4 ¿Tleka Jehová ijkuak tlajtoa itech iguerra noijki tlajtoa itech Meguidó? Porque ualeua omoteuijkej ompa Meguidó uan kanin tlamanik Jezreel. Ualeua san ye Jehová otlapaleui. Ma tikitakan ken okichi. Ompa Meguidó kanin opanoaya atl, Jehová okipaleui se juez israelita tlen omotokayotiaya Barac ma kintlanili isoldados Sísara tlen inchan okatkaj Canaán. Barac uan Débora tlen noijki okitekichiuiliaya toTajtsin Dios, sapanoa okitlasojkamatilijkej okinpaleui ma tlatlanikan. Itech se tlakuikali okijtojkej: “Itech iluikak sitlalimej oualmoteuijkej [...] iuan Sísara. Kanin opanoaya aueyatl Cisón okinmikti” (Juec. 5:19-21).

5. ¿Tleka Armagedón amo yetos ken ijkuak omoteui Barac?

5 Barac uan Débora ijkin okijtojkej ijkuak otlanki otlakuikakej: “Ijkon ma mikikan nochtin akinmej mitskokoliaj, oh Jehová pero akinmej mitstlasojtlaj ma yetokan ken tonaltsin ijkuak sapanoa petlani” (Juec. 5:31). Nochtin akinmej kikokoliaj Jehová mikiskej ijkuak ajsiki Armagedón uan kinmakixtis akinmej kitlasojtlaj. Pero Armagedón amo yetos ken ijkuak omoteui Barac. Ijkuak ajsiki Armagedón amo moteuiskej itekipanojkauan toTajtsin Dios. Amo kiuikaskej nion se tepostli. Yetoskej ‘chikauakej porque moyolseuiskej uan tlaneltokaskej’ Jehová uan ángeles kinpaleuiskej (Is. 30:15; Apoc. 19:11-15).

6. ¿Ken kintlanilis Jehová akinmej kikokoliaj ijkuak ajsiki Armagedón?

6 ¿Ken kintlanilis Jehová akinmej kikokoliaj ijkuak ajsiki Armagedón? Uelis kichiuas miak tlamantli. Xamo kichiuas ma tlalolini, ma tesiui uan ma tlapejpetlani (Job 38:22, 23; Ezeq. 38:19-22). Noijki xamo kichiuas inneuian ma moteuikan tlen kikokoliaj (2 Crón. 20:17, 22, 23). Noijki uelis kinnauatis iángeles ma kinmiktikan akinmej amo yolkualmej (Is. 37:36). Jehová tlatlanis maski amo tikmatij ken kichiuas. Kinmixpolos akinmej kikokoliaj pero kinmakixtis yolmelauakej (Prov. 3:25, 26).

¿TLEN ACHTO PANOS IJKUAK AJSIKI ARMAGEDÓN?

7, 8. (1) Ijkon ken kijtoa 1 Tesalonicenses 5:1-6, ¿tlen kijtoskej tekiuajkej tlen katej itech nochi tlaltikpak? (2) ¿Tleka miakej san kintlapololtiskej?

7 Ijkuak “Toteko [Jehová] walmuikas” “tlaltikpaktlakah kimoliskeh: ‘Axa kema ya tikateh ika kuali, iwa ya tikpiah yolsewílistli’” (xiktlajtolti 1 Tesalonicenses 5:1-6). Ijkuak 1 Tesalonicenses 5:2, kijtoa “Toteko [Jehová] walmuikas” kijtosneki yetos “weyi tlaijyowílistli” (Apoc. 7:14). ¿Ken tikmatiskej keman peuas “weyi tlaijyowílistli”? Biblia kijtoa tlaltikpaktlakamej itlaj kijtoskej.

8 Tekiuajkej tlen katej itech nochi tlaltikpak kijtoskej: “Axa kema ya tikateh ika kuali, iwa ya tikpiah yolsewílistli”. ¿Tleka ijkon kijtoskej? ¿Noijki ijkon kijtoskej teopixkej? Xamo. Pero amo melauak kuali yetoskej porque san tlakajkayauaskej amo kuali ejekamej. Non san miakej kintlapololtis uan amo melauak yetoskej ika yolseuilistli. Ijkuakon peuas “weyi tlaijyowílistli” tlen amo keman ijkon yipanoa.  “Ijkuakó kualinmajsiki n tlaixpoliwílistli, kemi ijkuak se siwatl pewa ijtikualo ijkuak ya kipiati ikone”. ¿Tlen kinpanos itekipanojkauan Jehová? Xamo motlajtlachialtiskej porque amo kimatij tlen tonal ajsiki “weyi tlaijyowílistli” pero yejuan yomoyektlalijkej uan san mochixtokej ma ajsiki.

9. ¿Ken kipojpolojtias Jehová nochi tlen kiyekana Satanás?

9 Jehová amo san se uelta kipojpolos nochi tlen kiyekana Satanás ijkon ken okichi ijkuak okatka Noé. Achto kipojpolos ueyi Babilonia, nin kijtosneki nochtin akinmej pouij itech religiones tlen san tlakajkayauaj. Satepan ijkuak ajsiki Armagedón, kipojpolos nochi tlen Satanás kiyekana. Nin kijtosneki kinpojpolos akinmej pouij itech política, soldados uan nochtin tlasemankej. Ma tikitakan ken kichiuas nochi nin tlamantli.

10. Ijkon ken kijtoa Apocalipsis 17:1, 6 uan 18:24, ¿tleka Jehová kinpojpolos akinmej pouij itech ueyi Babilonia?

10 ‘Kitlaijyowiltis n weyi mekatanajsiwatl’ (xiktlajtolti Apocalipsis 17:1, 6; 18:24). Akinmej pouij itech ueyi Babilonia sapanoa yokisokiotijkej itoka toTajtsin Dios. Tlamachtiaj tlen amo melauak uan kichiuaj ken se “mekatanajsiwatl” porque mokajkalakiaj iuan tekiuajkej. Akinmej pouij itech ueyi Babilonia san tetlajyouiltiaj uan kitlajtlanij tomin. Sapanoa miakej yokinmiktijkej uan noijki sekimej itekipanojkauan toTajtsin Dios (Apoc. 19:2). ¿Ken kinpojpolos Jehová akinmej pouij itech ueyi Babilonia?

11. ¿Tlen kineskayotia “yolkatl chichiltik” uan ken kitekitiltis Jehová para kinpojpolos akinmej pouij itech ueyi Babilonia?

11 Jehová kintekitiltis “májtlaktli ikuakuanwah” “se yolkatl chichiltik” para kipojpolos “mekatanajsiwatl”. Nin yolkatl kineskayotia Organización de las Naciones Unidas uan “májtlaktli ikuakuanwah” kinneskayotiaj tekiuajkej tlen kipaleuiaj. Pero ijkuak toTajtsin Dios tlanauatis, tekiuajkej kinteuiskej akinmej kineskayotiaj ueyi Babilonia. “Kikixtiliskeh nochi tlan kipia iwa  kikawaskeh sa xipetstik” (Apoc. 17:3, 16). Kipojpoloskej ipan kanaj se tonal. Motlajtlachialtiskej akinmej okipaleuiayaj porque omoueyinekiaya uan okijtoaya: “Niewatok kemi se Reina. Ne amo niiknosiwatl, nion ayik nichokas” (Apoc. 18:7, 8).

12. ¿Tlen amo kinkauilis toTajtsin Dios ma kichiuakan tekiuajkej uan tleka?

12 ToTajtsin Dios amo kinkauilis tekiuajkej ma kinpojpolokan itekipanojkauan. Porque yejuan kipiaj itoka uan okinnauati ma kikauakan ueyi Babilonia (Hech. 15:16, 17; Apoc. 18:4). Noijki mochijchikauaj kinpaleuiaj oksekimej noijki ma kikauakan ueyi Babilonia. Ik non, amo inpan uetsis “tlaijyowílistli” tlen kiseliskej akinmej pouij itech ueyi Babilonia. Pero moneki kipiaskej chikauak intlaneltokilis tla kinekij tlaxikoskej.

Tokniuan tlaneltokaskej itech toTajtsin Dios ijkuak peuas kintlajyouiltiskej akinmej kintokayotiaj Gog. (Xikita párrafo 13). *

13. (1) ¿Akinmej kintokayotiaj Gog? (2) Ijkon ken kijtoa Ezequiel 38:2, 8, 9, ¿tlen panos ijkuak akinmej kintokayotiaj Gog kinekiskej kintlajyouiltiskej itekipanojkauan Jehová?

13 Gog kinekis techtlajyouiltis (xiktlajtolti Ezequiel 38:2, 8, 9). Yetos san se religión ijkuak Jehová kinpojpolos nochi religiones tlen san tlakajkayauaj. San itekipanojkauan Jehová mokauaskej. Ijkuakon, Satanás sapanoa kualanis. Ik non, kitekitiltis tlen “kijtoaj amo kuali ejekamej” uan kichiuas ma mosetilikan nochtin tekiuajkej uan ma kintlajyouiltikan itekipanojkauan Jehová (Apoc. 16:13, 14TNM). Nonmej tekiuajkej kintokayotiaj “Gog tlen kajki itech tlali Magog”. Ijkuak tekiuajkej kinekiskej kintlajyouiltiskej itekipanojkauan Jehová, mochiuas se guerra itoka Armagedón (Apoc. 16:16).

14. ¿Tlen kitaskej akinmej kintokayotiaj Gog?

14 Akinmej kintokayotiaj Gog mopaleuiskej ika soldados (2 Crón. 32:8). Pero tejuan tikneltokaj techpaleuis Jehová maski tekiuajkej techpinauiskej. Maski akinmej pouij itech ueyi Babilonia kipiaj miak chikaualistli, inteotsitsiuan amo kinpaleuiskej ijkuak kinpojpolos “yolkatl” uan “májtlaktli ikuakuanwah” (Apoc. 17:16). Akinmej kintokayotiaj Gog kijtoskej totoka techixpoloskej. Techtlajyouiltiskej ken mixtli  kitsakua nochi altepetl (Ezeq. 38:16). Pero akinmej kintokayotiaj Gog san niman kitaskej amikaj uelis kinpaleuis. Kinpanos ijkon ken okipanok faraón ijkuak omoteuijtoka iuan Jehová itech mar Rojo (Éx. 14:1-4; Ezeq. 38:3, 4, 18, 21-23).

15. ¿Tlen kichiuas Jesús itech guerra Armagedón?

15 Cristo uan nochtin ángeles kinpaleuiskej itekipanojkauan Jehová uan kinmixpoloskej nochtin tekiuajkej uan isoldados Gog (Apoc. 19:11, 14, 15). ¿Tlen kipanos Satanás akin sapanoa kikokolia toTajtsin Dios uan okinkajkaya tekiuajkej ma kixnamikikan ialtepe Jehová itech Armagedón? Jesús ‘kontlamotlas kan sentlawejkatlantik’ Satanás iuan amo kuali ejekamej uan ompa tsaktoskej mil xiuitl (Apoc. 20:1-3).

¿TLEN TIKCHIUASKEJ TLA AMO TIKNEKIJ TIIXPOLIUISKEJ?

16. (1) ¿Tlen moneki tikchiuaskej tla tiknekij tikteititiskej tikixmatij toTajtsin Dios? (2) ¿Tlen kinpanos itech Armagedón akinmej kixmatij Jehová?

16 Maski yimiak xiuitl tikatej itech ialtepe Jehová noso amo, moneki tikteititiskej tikixmatij toTajtsin Dios uan moneki tiktlakamatiskej “kualitlájtoli de Toteko Cristo Jesús” (2 Tes. 1:7-9). Tikixmatij Jehová ijkuak tikmatij tlen kipaktia uan tlen amo kipaktia uan tlen technauatia. Noijki tikteititiaj tikixmatij ijkuak tiktlasojtlaj, ijkuak tiktlakamatij uan ijkuak san ye tikueyichiuaj (1 Juan 2:3-5; 5:3). Ijkuak ikaj kixmatij toTajtsin Dios, ye noijki “kuali kiyekixmati” uan san ye kipaleuis ijkuak ajsiki Armagedón (1 Cor. 8:3). ¿Tleka? Porque tla techixmati kijtosneki techselia.

17. ¿Tlen kijtosneki tiktlakamatiskej “kualitlájtoli de Toteko Cristo Jesús”?

17 “Kualitlájtoli de Toteko Cristo Jesús” kijtosneki nochi tlen otlamachti uan nin moajsi itech Biblia. Tiktlakamatij ijkuak ika timoyekanaj. Nin kijtosneki okachi ma tikpatioitakan tiktekichiuiliskej Jehová, ma tikintlakamatikan itlanauatiluan uan ma titetlapouikan tlen kichiuas iTekiuajkayo (Mat. 6:33; 24:14TNM). Noijki kijtosneki ma tikinpaleuikan ikniuan Cristo ma titetlapouikan uan ma tikinmachtikan  oksekimej ma mochiuakan imachtijkauan Jesús (Mat. 25:31-40).

18. ¿Ken kinpaleuiskej tlapejpenalmej “oksikimeh ichkameh”?

18 Ayakmo miak poliui uan tlapejpenalmej kinpaleuiskej “oksikimeh ichkameh” porque okiteititijkej kintlasojtlaj (Juan 10:16). ¿Ken kinpaleuiskej? Ijkuak yipeuas guerra itoka Armagedón, nochtin 144,000 (ciento cuarenta y cuatro mil) tlapejpenalmej yiyetoskej iluikak uan amo keman ixpoliuiskej. Yejuan uan ángeles kintlaniliskej akinmej kintokayotiaj Gog. Noijki kinmaluiskej “senmiaktikeh tlaltikpaktlakah” porque yejuan yolyamankej ken ichkamej (Apoc. 2:26, 27; 7:9, 10). Sapanoa yolpakiskej “senmiaktikeh tlaltikpaktlakah” porque okinpaleuijkej tlapejpenalmej ijkuak okatkaj nikan tlaltikpak.

¿TLEN TIKCHIUASKEJ TLA TIKNEKIJ TIYETOSKEJ TIYOLMELAJKEJ IJKUAK AJSIKI ARMAGEDÓN?

19, 20. ¿Tlen techpaleuis ma tiyetokan tiyolmelajkej ixpan Jehová maski amo yiualajsi Armagedón?

19 Itlamian ninmej tonalmej sapanoa oui, ik non, tiiTlaixpantijkauan Jehová noijki titlajyouiaj. Pero uelis titlaxikoskej uan tiyolpakiskej (Sant. 1:2-4). Sapanoa techpaleuis tla nochipa timotlatlaujtiskej ika nochi toyolo (Luc. 21:36). Noijki moneki nochipa ma timomachtikan Biblia, ma timokuayejyekokan tlen kijtoa uan profecías tlen axkan mochijtokej uan tlen yikin mochiuaskej (Sal. 77:12). Tla ijkon tikchiuaskej uan noijki timochijchikauaj titetlapouiskej, tikpiaskej chikauak totlaneltokilis uan tikilnamiktoskej tlen kichiuas toTajtsin Dios.

20 Ma timokuayejyekokan ken sapanoa tiyolpakiskej ijkuak tikitaskej kipojpoloskej ueyi Babilonia uan ijkuak tlamis Armagedón. Pero okachi tiyolpakiskej ijkuak nochtin kitlakaitaskej itoka toTajtsin Dios uan kitaskej san ye kinamiki tlanauatis (Ezeq. 38:23). Akinmej kixmatij toTajtsin Dios, yolpakij ma ajsiki Armagedón, kitlakamatij Jesús uan nochipa tlaxikoskej (Mat. 24:13).

TLAKUIKALI 143 ¡Nochipa titlachixtoskej!

^ párr. 5 TiiTlaixpantijkauan Jehová yiuejkika tikchixtokej ma ajsiki Armagedón. Itech nin tlamachtil tikitaskej tlen kijtosneki Armagedón, tlen achto panos uan tlen moneki tikchiuaskej axkan tla tiknekij tiyetoskej tiyolmelajkej ijkuak ajsiki.

^ párr. 71 FOTO: Ijkuak tekiuajkej tlen katej itech nochi tlaltikpak kijtoskej: “Axa kema ya tikateh ika kuali, iwa ya tikpiah yolsewílistli”, ma timochijchikauakan ma titetlapouikan. Ijkuak kinpojpoloskej akinmej pouij itech religiones tlen san tlakajkayauaj, okachi ma timomachtikan tlen kijtoa Biblia. Noijki ijkuak akinmej kintokayotiaj Gog kinekiskej techtlajyouiltiskej, ma tikneltokakan Jehová techpaleuis.

^ párr. 85 FOTO: Sekimej policías yikalakiskej inkalijtik sekimej tokniuan pero yejuan kimatokej Jesús uan iángeles kitaj tlen panotok.