Xikita nochi

Tlen kiualika

Ma tikintlasojtlakan tokniuan uan ma tikinyolchikauakan

Ma tikintlasojtlakan tokniuan uan ma tikinyolchikauakan

“Ximosepanyolchikawakah” (1 TES. 5:11).

TLAKUIKALMEJ: 109 UAN 121

1. ¿Tlen okinmilui imachtijkauan Jesús?

IJKUAK Jesús yikimiktiskiaj, okinmilui imachtijkauan kanaj treinta uelta ma motlasojtlakan. Okinnauati “ximotlasojtlakah non nochteh” (Juan 15:12, 17). Motaskia yejuan melauak imachtijkauan tla motlasojtlaskiaj (Juan 13:34, 35). Jesús okijto omonekiaya kintekipachos tlen oksekimej okinpanoaya uan amo san kimachiliskiaj tetlasojtlaj. Okijto: “Akin motemakas makimiktikah ipatka itlakaikniwah, saikpanoa kintlasojtla. Nomejwah de milajka notlakaikniwah tla nonkichiwah tlan nomechnawatia” (Juan 15:13, 14).

2. (1) ¿Ken techixmatij tiitekipanojkauan Jehová? (2) ¿Tlen tlajtlanilmej tikinnankiliskej?

2 Tiitekipanojkauan Jehová techixmatij tejuan sapanoa timotlasojtlaj uan timotekipachoaj itech oksekimej uan san sekan tikatej (1 Juan 3:10, 11). Timochijchikauaj tinochtin ijkon timotlasojtlaskej maski tlatlamantli toaltepe, tlatlamantli totlajtol uan tlatlamantli otechiskaltijkej.  Pero xamo timotlajtlaniaj: “¿Tleka moneki ma timotlasojtlakan? ¿Ken techyolchikaua Jehová uan Jesús? ¿Ken uelis titetlasojtlaskej ken Jesús uan ijkon ma kinpaleui oksekimej?” (1 Cor. 8:1).

¿TLEKA MONEKI MA TIMOTLASOJTLAKAN?

3. ¿Tlen panotok itlamian ninmej tonalmej?

3 Tikatej itlamian tonalmej, ik non, sapanoa titlajyouiaj uan miakej moyolkokoaj (2 Tim. 3:1-5; Sal. 90:10). Miakej sapanoa tlajyouiaj uan ayakmo kinekij yoltoskej. Kijtoaj sejse xiuitl momiktiaj kanaj 800,000 (ochocientos mil). Kijtosneki ipan 40 segundos se momiktia. Techyolkokoa porque sekimej tokniuan kinekij momiktiskej uan oksekimej yomomiktijkej.

4. ¿Akinmej okinekiayaj mikiskej?

4 Yiuejkika, sekimej itekipanojkauan toTajtsin Dios omoyolkokojkej uan noijki okinekiayaj momiktiskej. Job okijto okitlajyaltiaya inemilis uan okinekiaya mikis (Job 7:16; 14:13). Jonás amo okitlakamatki toTajtsin Dios, ik non, omoyolkoko uan okijto: “Axkan Jehová xikchiua ma nimiki porque okachi kuali ma nimiki uan amo ma niyolto” (Jon. 4:3). Noijki profeta Elías amo kuali omomachiliaya uan okilui Jehová ma kikauili ma miki. Okilui: “¡Ayakmo nikxikoa! Jehová axkan xikchiua ma nimiki porque ne amo niyolkuali ken nokojkoluan” (1 Rey. 19:4). ToTajtsin Dios okintlasojtlaya ninmej tlakamej uan okinekiaya ma yoltokan. Jehová amo okinmilui tleka ijkon omomachiliayaj. Ye okinyolchika ika tlasojtlalistli uan okinpaleui ma kinekikan ma yoltokan uan ma kitekichiuilikan.

5. ¿Tleka moneki ma tikintlasojtlakan tokniuan?

5 Miakej tokniuan yolchikauakej maski kixnamikij ouijkayotl pero moneki ma tikintlasojtlakan uan ma tikinyolseuikan. Sekimej kintlajyouiltiaj porque kipiaj intlaneltokilis uan noijki kinpinauiaj. Noijki tokniuan kanin tekipanoaj kinteneuaj. Noijki xamo sotlauaj porque sapanoa tekipanoaj. Sekimej tlajyouiaj porque innamik amo itlaixpantijka Jehová uan kinteneua. Ik non, sekimej sotlauaj uan moyolkokoaj. ¿Tlen kinpaleuis ma kixnamikikan nin tlamantli?

TECHYOLCHIKAUA TIKMATIJ JEHOVÁ TECHTLASOJTLA

6. ¿Ken kinyolchikaua Jehová itekipanojkauan?

6 Jehová kijtoa nochipa kintlasojtlas itekipanojkauan. Ma tikitakan ken omomachili ialtepe ijkuak okilui: “Onimitspatioitak, ik non, nimitstlakaita uan nimitstlasojtla”. Noijki okijto: “Amo ximomojti porque mouan nika” (Is. 43:4, 5). Jehová techtlasojtla uan techpatioita. * Noijki kiluia ialtepe: ‘Nikpia miak chikaualistli uan nimitsmakixtis. Ne motech niyolpakis’ (Sof. 3:16, 17).

7. ¿Ken kiteititia Jehová techtlasojtla? (Xikita dibujo kanin peua tlamachtil).

7 Jehová kijtoa kinyolchikauas itekipanojkauan uan kinpaleuis maski  kixnamikiskej ouijkayotl. Jehová okijto tlen okimachiliaya: “Namejuan nanchichiskej uan namechmamaskej ken konemej uan noijki namechnapaloskej. Ne namechyolseuis ken se siuatl kiyolseuia ikone uan noijki namechyolseuis” (Is. 66:12, 13). Melauak kualtsin omomachilijkej porque yetoskia ken se siuatl kinapalojti ikonetsin noso iuan mauiltijti. Jehová techtlasojtla uan techpatioita. Amo keman ximokuayejyeko Jehová amo mitstlasojtla (Jer. 31:3).

8, 9. ¿Ken techyolchikaua porque Jesús techtlasojtla?

8 Onka okse tlamantli tlen kiteititia Jehová techtlasojtla. Juan 3:16 kijtoa: “Totajtsi Dios saikpanoa okintlasojtlak n tlaltikpaktlakah, yika okitemakti non sanwel Ye se Ikone, para nochteh akimeh kineltokaskeh amo mamoixpolokah, yej makipiakah se yankuik nemílistli non ayik tlami”. Noijki Jesús techtlasojtla porque topatka omikik. Biblia kijtoa amo ikaj “weletis techachiwas de itech itlasojtlalis, non Ye techmaka por Toteko Cristo Jesús” maski tikixnamikiskej ouijkayotl (Rom. 8:35, 38, 39).

9 Sapanoa tisotlauaj ijkuak tikixnamikij ouijkayotl pero moneki ma tikilnamiktokan Cristo techtlasojtla uan techmakas chikaualistli ma titlaxikokan (xiktlajtolti 2 Corintios 5:14, 15). Nin techpaleuia ma tiyoltokan uan ma tiktekichiuilijtokan Jehová. Jesús techtlasojtla uan non techpaleuis amo ma timosotlauakan ijkuak techtlajyouiltiskej, ijkuak timoyolkokoskej uan ijkuak tlaxixini.

MONEKI MA TIKINTLASOJTLAKAN TOKNIUAN

Titetlasojtlaskej ken Jesús tla timomachtiskej ken ye okichiuaya. (Xikita párrafo 10 uan 11).

10, 11. Xikijto akin moneki kinyolchikauas tokniuan.

10 Noijki Jehová techyolchikaua ijkuak timonechikoaj iuan tokniuan. Tikteititiaj tiktlasojtlaj toTajtsin Dios tla tikintlasojtlaj tokniuan. Timochijchikauaj tikinpaleuiaj tokniuan porque Jehová kintlasojtla uan kinpatioita (1 Juan 4: 19-21). Tlatitlanil Pablo okinmilui tokniuan: “Ximosepanyolchikawakah iwa ximochikawakah ijkó kemi ya nonkichijtiwitseh” (1 Tes. 5:11). Amo san moneki tlayekankej teyolchikauaskej. Tinochtin uelis titeyolchikauaskej ken kichiua Jehová uan Jesús (xiktlajtolti Romanos 15:1, 2).

11 Sekimej tokniuan moyolkokoaj, ik non, moneki mopajtiskej (Luc. 5:31). Kuali tikmatij tlayekankej uan oksekimej tokniuan amo techpajtiskej tla timoyolkokoaj. Pero moneki tinochtin ma tiktlakamatikan nin tlanauatil: “Xikinyolchikawakah akimeh mosotlawah [noso akinmej moyolkokoaj]. Xikimpalewikah akimeh amo chikawak intlaneltokalis, iwa xikinmajsikamatiltikah nochteh n oksikimeh” (1 Tes. 5:14). Ma tikinmajsikamatikan ken momachiliaj tokniuan uan ma tikinyolchikauakan. Ma timotlajtlanikan: “¿Nikinyolchikaua tokniuan? ¿Tlen moneki nikchiuas uan ijkon nikinpaleuis tokniuan?”.

12. Xikijto ken kipaleuiaj se tokni.

12 Se tokni tlen chanti Europa, okijto: “Ualeua nimokuayejyekoa nimomiktis. Pero tokniuan tlen inmiuan nimonechikoa nechpaleuiaj amo ijkon ma nimokuayejyeko. Tokniuan nechyolchikauaj uan nechtlasojtlaj. San sekimej kimatij nimoyolkokoa pero nochtin nechyolchikauaj. Se tokni uan isiua nechmaluiaj ken niyetoskia niinmichpoch. Yejuan nechyolchikauaj san tlen hora monekis”. Amo nochtin uelis ijkon tlapaleuiskej. Pero uelis itlaj tikchiuaskej uan ijkon tikinyolchikauaskej akinmej moyolkokoaj. *

¿KEN TIKINYOLCHIKAUASKEJ TOKNIUAN IKA TLASOJTLALISTLI?

13. ¿Tlen tikchiuaskej tla tiknekij tikinyolchikauaskej tokniuan?

13 Ma tikinkakikan tokniuan (Sant. 1:19). Tikteititiskej tikintlasojtlaj tokniuan tla tikinkakij uan tikajsikamatij tlen kimachiliaj. Ma timokuayejyekokan ken timomachiliskiaj tla tejuan timoyolkokoskiaj. Ik non, ma tikintlajtlanikan ken momachiliaj uan ijkon tikmatiskej tlen kintekipachoa. Ijkon tokniuan nochipa techiluiskej tlen kinpanoa. Ijkuak techtlapouiskej tlen kinpanotok, kuali ma tikinkakikan uan amo san niman itlaj ma tikinmiluijtikisakan. Tla ijkon tikchiuaskej, nochipa techiluiskej ken momachiliaj uan kichiuaskej tlen tikinmiluiaj. Techiluiskej ma tikinyolseuikan tla tikteititiaj melauak techtekipachoa tlen kinpanoa.

14. ¿Tleka amo ma tikinteneuakan tokniuan?

14 Amo ma tikinteneuakan tokniuan. Moyolkokoskej tokniuan tla tikinteneuaj uan okachi oui tikinpaleuiskej. Biblia kijtoa: “Akin amo mokuayejyekoa ijkuak tlajtoa tetsopitia ken se espada pero innenepil ixtlamatkej tepajtia” (Prov. 12:18). Amo tiknekij ikaj  tikyolkokoskej pero titeyolkokoskej tla san tlen amo tikijtoaj. Tla tiknekij tikinyolchikauaskej tokniuan, moneki kimachiliskej tikajsikamatij tlen kinpanotok (Mat. 7:12).

15. ¿Tlen techpaleuis ma tikinyolchikauakan tokniuan?

15 Ma tikinyolchikauakan tokniuan ika iTlajtol toTajtsin Dios (xiktlajtolti Romanos 15:4, 5). Biblia otechmakak toTajtsin Dios uan techpaleuia ika ma timoyolchikauakan. Noijki tikpiaj AMATLAJKUILOLMEJ ITECH INTERNET Watchtower uan Tlen ika momachtiaj iTlaixpantijkauan Jehová. Ompa tikinmajsiskej amatlajkuilolmej uan textos tlen techpaleuis ma tikinyolchikauakan tokniuan.

16. ¿Tlen moneki tikteititiskej tla tiknekij tikinyolchikauaskej tokniuan?

16 Ma tikintlasojtlakan tokniuan. Jehová teiknomati uan teyolchikaua. Ye melauak kinmiknomati itekipanojkauan (xiktlajtolti 2 Corintios 1:3-6; Luc. 1:78; Rom. 15:13). Pablo oteiknomatki ken Jehová. Ik non, okijto: “Otomechtlasojtlakeh kemi se tena kintlasojtla iwa kinyekmokuitlawia ipilwah. Kemi satlawel tomechtlasojtlah, yika otiknekiah tomechmaktiliskeh amo sanwel itlajtol Dios, yej asta toyolilis. ¡Porke satlawel tomechtlasojtlah!” (1 Tes. 2:7, 8). Jehová techtekitiltia ma tikinyolchikauakan tokniuan, ik non, ma tikintlasojtlakan ken ye.

17. ¿Tleka moneki ma tikmatokan ualeua tokniuan kichiuaskej itlaj amo kuali?

17 Ma tikmatokan ualeua tokniuan kichiuaskej itlaj amo kuali. Amo ma tikilkauakan nin tlamantli. Sapanoa timoyolkokoskej tla timokuayejyekoaj amo kichiuaskej tlen amo kuali (Ecl. 7:21, 22). Tiknekij timokuayejyekoskej ken Jehová porque ye kimatok titlajtlakolejkej. Tla ijkon tikchiuaskej, tikinxikoskej tokniuan (Efes. 4:2, 32). Amo ma tikinmiluikan amo kuali tlen kichiuaj nion ma tikinmiluikan oksekimej okachi kuali tlen kichiuaj. Ma tikinmiluikan kuali tlen kichiuaj. Ijkon moyolchikauaskej uan yolpakiskej kitekichiuiliskej Jehová (Gál. 6:4).

18. ¿Tleka tiknekij tikinpaleuiskej tokniuan ika tlasojtlalistli?

18 Jehová uan Jesús sapanoa techpatioitaj (Gál. 2:20). Sapanoa tikintlasojtlaj tokniuan, ik non, moneki ma tikinmaluikan. Noijki “matiktemokah nochi tlan techmaka yolsewílistli, iwa matimosepampalewikah para okachi mamoskalti totlaneltokalis” (Rom. 14:19). Yitiknekij tiyetoskej itech xochitlali porque ijkuakon ayakmo timoyolkokoskej. ToTajtsin Dios kitlajtlamis kokolistli, guerras, mikilistli, tlajtlakoli, ayakmo techtlajyouiltiskej uan ayakmo tikpiaskej ouijkayotl. Ayakmo tikpiaskej tlajtlakoli ijkuak tlamis mil xiuitl. Tla nochipa tiyetoskej tiyolmelajkej, toTajtsin Dios techselis uan tiyetoskej tiikoneuan uan “ijkuakó momakixtiskeh ipilwah n Dios iwa ijkó sansikah kipiaskeh weyílistli” (Rom. 8:21). Ma tikintlasojtlakan tokniuan uan ma timopaleuikan para tiyetoskej itech xochitlali.

^ párr. 6 Xikita revista Akin Tetlapouijtok 15 de agosto 2015, itech tlamachtil “Amo xikilkaua ¡Jehová mitstlasojtla!”, itech páginas 3 a 8.

^ párr. 12 Tla tikneki okachi tikmatis tlen tikchiuaskej ijkuak ikaj kineki momiktis, xikita revista ¡Despertad! de abril 2014, itech tlamachtil “¿Vale la pena vivir? Tres razones para no darse por vencido” páginas 6, 7, 8 uan 9. Noijki xikita ¡Despertad! de enero 2012, itech tlamachtil “Cuando se pierden las ganas de vivir” uan ¡Despertad! 22 de octubre 2001, tlen itoka “Merece la pena vivir” páginas 3, 4, 5 a 7 uan 8 a 12.