Xikita nochi

Tlen kiualika

¿Kajsikamati toTajtsin Dios tlen techpanoa?

¿Kajsikamati toTajtsin Dios tlen techpanoa?

¿TLEN TECHITITIA NOCHI TLEN ONKA?

Ijkuak ikaj kajsikamati tlen techpanoa kijtosneki kita uan kimachilia tlen techpanoa. Se tepajti itoka Rick Hanson tlen momachtiaj ken timokuayejyekoaj, okijto “yikajki itech toeso tikinmajsikamatiskej oksekimej”.

XIMOKUAYEJYEKO: ¿Tleka san tejuan tikinmajsikamatij oksekimej uan yolkamej amo ueli ijkon kichiuaj? Biblia kijtoa toTajtsin Dios otechchijchi ken ye (Génesis 1:26). Nin kijtosneki otikmokixtijkej uan tikteititiaj iyelis. Ik non, ijkuak tikinmajsikamatij oksekimej, tikteititiaj tikchijtokej ken Jehová (Proverbios 14:31).

BIBLIA KIJTOA TOTAJTSIN DIOS TECHAJSIKAMATI

ToTajtsin Dios techajsikamati uan moyolkokoa ijkuak kita titlajyouiaj. Israelitas otlajyouijkej ijkuak okatkaj Egipto uan noijki ijkuak onentinemiayaj cuarenta xiuitl kanin tlauaki. Biblia kijtoa: “Ijkuak yejuan otlajyouijkej ye noijki otlajyoui” (Isaías 63:9). ToTajtsin Dios amo san okimatiaya otlajyouijtokaj israelitas, noijki omoyolkokoaya. Ye ineuian okijto: “Ne kuali nikmati ken tlajyouiaj” (Éxodo 3:7). Noijki toTajtsin Dios kijtoa ijkuak ikaj itlaj techchiuiliaj, yetoskia ken kitsopitiliaj ixtololo (Zacarías 2:8). Ik non, ijkuak ikaj techtlajyouiltia, yetoskia ken kitlajyouiltiaj toTajtsin Dios.

Biblia kijtoa maski tikmachiliskej amo technamiki ma techiknomati toTajtsin Dios pero ye “okachi weyi ke toyolo, iwa nochi kimati” (1 Juan 3:19, 20). ToTajtsin Dios okachi kuali techixmati. Kimati tlen techpanoa, tlen timokuayejyekoaj, tlen tikmachiliaj uan noijki techajsikamati.

Uelis tikiluiskej toTajtsin Dios ma techyolseui, ma techmaka ixtlamatilistli uan ye techpaleuis ijkuak tikixnamikiskej ouijkayotl

 Biblia kijtoa:

  • “Ijkuak nankitlatlaujtiskej Jehová ma namechpaleui, ye namechnankilis uan kijtos: ‘¡Nikan nika!’” (ISAÍAS 58:9).

  • “Ne kuali nikmati tlen namotech nimokuayejyekojtok, ijkon kijtoa Jehová, nimokuayejyekoa itech yolseuilistli uan amo itech ouijkayotl para satepan namechmakas tlen okachi kuali. Uan namejuan nannechnotsaskej uan nanualaskej, nannechtlatlaujtiskej uan ne namechkakis” (JEREMÍAS 29:11, 12).

  • “Te tiktlalia noixayo itech mokontsin tlen chijchitok ika kuetlaxtli. ¿Amo kajki itech moamoch?” (SALMO 56:8).

TOTAJTSIN DIOS TECHIXMATI, TECHAJSIKAMATI UAN KAJSIKAMATI TLEN TECHPANOA

¿Techpaleuis tikmatiskej toTajtsin Dios techajsikamati? Ma tikitakan tlen okipanok María.

“Sapanoa onimoyolkoko porque nokone akin okipiaya 18 xiuitl okipiaya cáncer uan omikik. Sapanoa onitlajyoui. Ik non, onikualanki iuan Jehová porque amo itlaj okichi.

”Onikmachiliaya Jehová amo onechtlasojtlaya. Opanok chikuase xiuitl uan oniktlapoui se noyolikni ken onimomachiliaya uan ye okiteititi onechtlasojtlaya uan onechajsikamatki. Ouejka otimotlapouijkej uan onechilnamikti se texto tlen onechyolchika: 1 Juan 3:19, 20, ompa kijtoa ‘Dios okachi weyi ke toyolo, iwa nochi kimati’. Satepan onechyekilui Jehová nechajsikamati ijkuak nitlajyouia.

”Maski onechyekilui ne ok onimoyolkokoaya. Ik non, oniktlajtolti Salmo 94:19, kijtoa: ‘Ijkuak opejki sapanoa nimotekipachoa, te otechyolchika uan otechyolseui’. ¡Non oniknekiaya nikkakis! Satepan onikilui Jehová tlen onechyolkokoaya uan onikitak onechajsikamatiaya. Non onechyolseui”.

¡Timoyolchikauaj porque axkan tikmatij Jehová kajsikamati tlen techpanoa! Pero ¿tleka sapanoa titlajyouiaj? ¿Techtlajyouiltia toTajtsin Dios porque otitlajtlakolchijkej? ¿Se tonal ayakmo titlajyouiskej? Ninmej tlajtlanilmej tikinnankiliskej itech okseki tlamachtilmej.