Xikita nochi

Tlen kiualika

¿Tleka moneki kuali ma tikinselikan tokniuan?

¿Tleka moneki kuali ma tikinselikan tokniuan?

“Xitekalotikah iwa amo ximotlatlajtolwikah” (1 PED. 4:9).

TLAKUIKALMEJ: 100 UAN 87

1. ¿Tlen okinpanok tokniuan tlen okatkaj itech achto siglo?

KANAJ itech xiuitl 62 uan 64, Pedro okintlajkuilili tokniuan tlen ‘omochantitoh wejka, kan tlali de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia iwa Bitinia’ (1 Ped. 1:1). Nonmej tokniuan okatkaj tlatlamantli inmialtepe. Omonekiaya ma kinyolchikauakan porque okintojtokakej ijkon ken okijto Pedro. Noijki itech nonmej tonalmej opanotoka miak tlamantli tlen amo kuali. Pedro okijto: “Ya walajsi n tonati ijkuak nochi pojpoliwis”. San opoliuiaya kanaj majtlaktli xiuitl para kinmixpoloskiaj judíos. ¿Tlen kinpaleuiskia tokniuan? (1 Ped. 4:4, 7, 12).

2, 3. ¿Tleka okinmilui Pedro tokniuan ma ‘tekalotikah’? (Xikita tlaixkopinal tlen ika peua tlamachtil).

2 Pedro okinmilui tokniuan ma kichiuakan seki tlamantli uan noijki okinmilui: “Xitekalotikah” (1 Ped. 4:9). Ika tlajtoli griego kijtosneki “kinseliskej kuali akinmej amo kinmixmatij”. Pero tlatitlanil Pedro okijto ma ‘tekalotikah’, nin kijtosneki kuali kinseliskej akinmej yokinmixmatiayaj uan inmiuan yomouikayaj. ¿Ken kinpaleuiskia tla ijkon kichiuaskiaj?

 3 Kinpaleuiskia san sekan ma yetokan. ¿Uan tejuan? ¿Tikilnamiki ken otiyolpakik ijkuak se tokni omitsilui xio ikalijtik? Uan ijkuak ikaj otikilui ma uia mokalijtik, ¿amo melauak opejki okachi iuan timouika? Okachi kuali tikinmixmatiskej tokniuan tla tikinmiluiaj ma yakan tokalijtik. Ijkuak okatka Pedro, okachi omonekiaya san sekan ma yetokan tokniuan porque okixnamikiayaj miak ouijkayotl. Noijki ijkon techpanoa axkan porque tikatej “iksemi tonatijmeh” (2 Tim. 3:1).

4. ¿Tlen timomachtiskej?

4 ¿Ken uelis tikinseliskej tokniuan? ¿Ken tikixnamikiskej tlen amo techkauilia kuali ma tikinselikan tokniuan? ¿Uan tlen techpaleuis ma tikchiuakan tlen moneki ijkuak ikaj techiluis ma tiakan ikalijtik?

KUALI MA TIKINSELIKAN OKSEKIMEJ

5. ¿Ken uelis tikinseliskej akinmej touan monechikoaj?

5 Ijkuak timonechikoaj. Jehová uan ialtepe techyoleuaj ma timonechikokan. Uan tiknekij nochtin akinmej touan monechikoaj kuali ma momachilikan uan noijki akin yikin touan monechikoa (Rom. 15:7). Jehová yokiyole ma monechikoti uan moneki kuali ma tikselikan uan amo ma tikitakan ken tlakentok noso ken mota (Sant. 2:1-4). Tla tikitaj iselti kajki, ma tikiluikan touan ma motlali. Kuali momachilis tla tikpaleuiskej ma kintemo textos uan ma kita tlen timomachtiskej. Ijkon tiktlakamatiskej tlen kijtoa Jehová: “Xikinyekselikah akimeh nomechontlajpaloah” (Rom. 12:13).

6. ¿Akinmej moneki tikinmiluiskej ma yakan tokalijtik?

6 Ijkuak ikaj tikiluiaj ma tlakuati tokalijtik. Yiuejkika miakej nochipa okinmiluiayaj oksekimej ma tlakuatij inkalijtik uan ijkon okiteititiayaj okinekiayaj yetoskej ika yolseuilistli uan kuali inmiuan omouikayaj (Gén. 18:1-8; Juec. 13:15; Luc. 24:28-30). ¿Akinmej moneki tikinmiluiskej ma yakan tokalijtik? Tokniuan tlen inmiuan timonechikoaj. Okachi momiaktilia tlen amo kuali, ik non, moneki kuali inmiuan ma timouikakan uan noijki ma timopaleuikan. Se neskayotl, itech 2011 ompa Estados Unidos Cuerpo Gobernante okijto tokniuan tlen katej Betel ma kipiakan Tlamachtil ika Akin Tetlapouijtok 6:15 tiotlak uan ayakmo 6:45. ¿Tleka? Tokniuan okijtojkej ijkon miakej betelitas uelis kinmiluiskiaj oksekimej betelitas itlaj san sekan ma kichiuakan. Okseki kalmej Betel noijki ijkon okichijkej, ik non, okachi san sekan katej.

7, 8. ¿Ken uelis tikinseliskej tokniuan tlen kiualtemakaj se tlapoualistli?

7 Ualeua uitsej tokniuan itech okseki tlanechikolmej, tokni tlen tlayekana itech circuito uan tokniuan tlen uitsej Betel uan kitemakakiuij se tlapoualistli itech totlanechikol. ¿Uelis tikinseliskej ninmej tokniuan? (xiktlajtolti 3 Juan 5-8). Ma tikinmiluikan ma tlakuatij tokalijtik.

8 Se tokni tlen chanti Estados Unidos okijto: “Yimiak xiuitl kipia ne uan nonamik tikinmiluiaj tokniuan tlen kiualtemakaj se tlapoualistli uan insiuauan ma tlakuatij tokalijtik. Nochipa tiyolpakij uan timoyolchikauaj. Amo keman tikijtoaj ayakmo tikinseliskej tokniuan”.

9, 10. (1) ¿Akinmej moneki tikinkalotiskej? (2) ¿Uelis tekalotiskej akinmej kipiaj tsikitsin inkalijtik noso amo kipiaj miak tlamantli? Xikijto tlen okichi se tokni.

9 Ijkuak ikaj moneki tikkalotiskej. Yiuejkika miakej okinkalotiayaj akinmej kuali okinmixmatiayaj (Job 31:32; Filem. 22). Axkan noijki ijkon ma tikchiuakan. Se neskayotl, ualeua moneki ma tikinkalotikan  tokniuan tlen tlayekanaj itech circuito. Noijki akinmej yauij itech Tlamachtilmej para akinmej kichiuaj ken Cristo uan akinmej tlapaleuiaj kinchijchiuaj kalmej kanin timonechikoaj. Noijki ijkuak panoa se tlaxixinilistli, ma tikinkalotikan tokniuan hasta ma kinyektlalilikan inkalijtik. Uan amo ma timokuayejyekokan san moneki tekalotiskej tokniuan tlen kipiaj uejueyij inkalijtik uan kuajkualtsitsintin. Uan xamo yimiak uelta otekalotijkej. ¿Uelis noijki titekalotiskej maski tsikitsin tokalijtik uan maski amo tikpiaj miak tlamantli?

10 Se tokni tlen chanti Corea del Sur ika pakilistli kilnamiki ijkuak okinkalotiaya akinmej oyajkej itech Tlamachtilmej para akinmej kichiuaj ken Cristo. Tokni okijto: “Itech nonmej tonalmej yikin otimonamiktijkej uan tokalijtik okatka tsikitsin. Pero sapanoa otiyolpakej otikinkalotijkej tokniuan. Otikitakej melauak yolpakij iuan innamik san sekan kitekichiuiliaj Jehová”.

11. ¿Tleka moneki kuali ma tikinselikan tokniuan tlen tlapaleuikiuij itech totlanechikol?

11 Ijkuak ikaj tlapaleuiki itech totlanechikol. Uelis sekimej tokniuan ochantikoj ik kanin tichantij, sekimej otlapaleuikoj noso okinualtitlankej ken precursores. Xamo oui momatiskej porque axkan katej itech okse altepetl, itech okse tlanechikol, momachtiskej okse tlajtoli uan moneki kixmatiskej tlen ompa kichiuaj. Tla tikinmiluiaj ma tlakuatij tokalijtik noso touan kanaj ma paxialotij, tikinmixmatiskej uan tikinpaleuiskej okachi totoka ma momatikan.

12. Xikijto tleka amo moneki tikyektlaliskej miak tlamantli para tikinseliskej tokniuan.

12 Para kuali tikinseliskej tokniuan amo moneki tikyektlaliskej miak tlamantli (xiktlajtolti Lucas 10:41, 42). Se tokni okijto omoyolkokoayaj ijkuak ye uan isiua opejkej tetlapouiaj ken misioneros. Tokni okijto: “Se tiotlak nosiua sapanoa omoyolkokoaya uan amo onikmatiaya ken nikpaleuis. Ijkuakon, kanaj las siete y media ikaj ouala. Ouala se siuatl tlen otikmachtiayaj uan okiualikaya eyi naranjas uan otechiluito kuali ompa otitetlapouitoj. Otikiluijkej ma pano tokalijtik uan otikmakakej atl. Satepan otikposonilijkej tsopelikatl noso te uan noijki chokolatl uan otikmakakej. Tejuan ayamo otitlajtoayaj suajili itlajtol siuatl uan ye amo okimatiaya totlajtol. Ijkuakon, opejki okachi timouikaj iuan tokniuan uan okachi otiyolpakej”.

¿KEN TIKIXNAMIKISKEJ TLEN AMO TECHKAUILIA KUALI MA TIKINSELIKAN TOKNIUAN?

13. ¿Tleka moneki tikinmiluiskej tokniuan ma yakan tokalijtik?

13 ¿Oui tikitaj tikinseliskej tokniuan? Tla ijkon, amo kuali tikinmixmatiskej toyolikniuan nion tiyolpakiskej iuan oksekimej. Tla toselti timomachiliaj, okachi kuali timomachiliskej tla tikinmiluiaj tokniuan ma yakan tokalijtik. ¿Tleka ualeua oui tikinmiluiskej tokniuan ma yakan tokalijtik? Ma tikitakan seki tlamantli.

14. ¿Tlen tikchiuaskej tla tisotlauaj uan amo timajxiliaj tikinseliskej tokniuan noso ijkuak techiluiskej ma tiakan inkalijtik?

14 Xamo tisotlauaj uan amo timajxiliaj. TiiTekipanojkauan Jehová amo nochipa timajxiliaj porque tikpiaj miak tekitl. Ik non, uelis sekimej sotlauaj uan amo majxiliaj kinmiluiskej tokniuan ma yakan inkalijtik. Tla ijkon timokuayejyekoaj, ¿tlen tikchiuaskej uan ijkon tikinmiluiskej tokniuan ma yakan tokalijtik noso tiaskej ijkuak yejuan techiluiskej? Biblia kijtoa: ‘Nochipa matitekalotikah’ (Heb. 13:2). Moneki timajxiliskej tiyetoskej iuan tokniuan. Uan xamo monekis ayakmo  tikchiuaskej seki tlamantli tlen amo miak ipati.

15. ¿Tleka ualeua amo tikinmiluiaj tokniuan ma techtlajpalotij?

15 ¿Tipinauaj tikinmiluiskej tokniuan ma techtlajpalotij? Xamo ualeua tiknekij tikinmiluiskej tokniuan ma yakan tokalijtik pero tikmachiliaj amo kuali tikinseliskej. Noijki xamo tipinauaj uan amo tikmatij tlen tikijtoskej noso amo kuali momachiliskej akinmej techtlajpalokiuij. Noso amo tikpiaj miak tomin uan timokuayejyekoaj amo uelis tikinmakaskej tlen oksekimej kinmakaj. Pero ma tikilnamikikan amo moneki tikpiaskej ueyi tokalijtik uan kuajkualtsin. Amo ma tlatsoneto uan ma yeto chipauak uan ijkon kuali momachiliskej akinmej techtlajpalotiuij.

16, 17. ¿Tlen techpaleuis tla timokuayejyekoaj amo uelis tikinmiluiskej tokniuan ma yakan tokalijtik?

16 Tla timokuayejyekoaj amo uelis tikinmiluiskej tokniuan ma yakan tokalijtik, amo san tejuan ijkon techpanoa. Se tlayekanki tlen chanti Gran Bretaña okijto: “Xamo timotekipachoaj tikinseliskej tokniuan. Noijki ijkon timotekipachoaj ijkuak okachi tiktekichiuiliaj Jehová, pero ye techteochiua uan kuali timomachiliaj. Niyolpaki niyetos iuan tokniuan, tikonij café uan timotlapouiaj”. Ma tikilnamiktokan moneki kuali tikinseliskej tokniuan (Filip. 2:4). Miakej kinpaktia tlajtoskej itech innemilis. Uan tla tiknekij tikinkakiskej, ma tikinmiluikan ma yakan tokalijtik. Okse tlayekanki okijto: “Ijkuak nikinmiluia tokniuan ma yakan nokalijtik, okachi kuali nikinmixmati, nikinmajsikamati uan nikmati ken opejkej momachtiaj Biblia”. Tinochtin tiyolpakiskej tla kuali tikinseliaj tokniuan.

17 Se precursora tlen okinkalotiaya akinmej oyajkej itech Tlamachtilmej para akinmej kichiuaj ken Cristo okijto: “Onimotekipachoaya porque amo kuali kajki nokalijtik uan seki tlamantli tlen nikpia amo yankuik. Pero onechyolseui isiua se tokni tlen otlamachtiaya itech nonmej tlamachtilmej. Onechilui ijkuak ye uan inamik okintlajpaloayaj tlanechikolmej, okachi oyolpakiayaj ijkuak okatkaj iuan tokniuan tlen okipiayaj chikauak intlaneltokilis maski amo okipiayaj miak tlamantli uan porque pero okachi okipatioitayaj kitekichiuiliskej Jehová. Non onechilnamikti tlen otechiluiaya nonantsin ijkuak otikatkaj titsikitsitsintin: ‘Okachi kuali tikkuaskej se plato kilitl kanin onka tlasojtlalistli’” (Prov. 15:17). Amo ma timotekipachokan, okachi kuali, ma tikinselikan tokniuan ijkuak techtlajpalokiuij.

18, 19. ¿Ken techpaleuis tla tikinmiluiskej tokniuan ma yakan tokalijtik?

18 ¿Ken tikinmitaj tokniuan? ¿Onka se tokni tlen techkualania? Xamo amo tiknekij tikiluiskej ma uia tokalijtik porque amo techpaktia iyelis noso otechchiuili itlaj tlen amo tikilkauaj. Pero amo itlaj tikpatlaskej tla amo timochijchikauaj ayakmo ijkon timomachiliskej.

19 Biblia kijtoa tla tikinmiluiaj oksekimej ma yakan tokalijtik, non techpaleuis ma timouikakan noijki inmiuan akinmej techkokoliaj (xiktlajtolti Romanos 12:20). Tla tikinmiluiaj tokniuan ma yakan tokalijtik, techpaleuis inmiuan ma timotlapojpoluikan tla itlaj opanok uan okachi kuali timouikaskej. Noijki peuas tikitaskej ken kipiaj kuali inyelis ijkon ken Jehová okitak ijkuak okinyoltilanki (Juan 6:44). Kuali timouikaskej ijkuak tikintlasojtlaj tokniuan uan tikinmiluiaj ma yakan tokalijtik maski yejuan amo omokuayejyekoayaj tikinmiluiskej. ¿Ken tikmatiskej kox melauak tikintlasojtlaj tokniuan ika nochi toyolo?  Ma timokuayejyekokan itech tlen kijtoa Filipenses 2:3: “Xikinmitakah n oksikimeh kemi okachi weyijkatitokeh”. Uan melauak oksekimej okachi ueyititokej porque xamo kipiaj okachi chikauak intlaneltokilis, okachi tlaxikoaj, okachi yolchikauakej noso okse tlamantli inyelis. Tla tikitaj tokniuan kuali kipiaj inyelis, okachi tikintlasojtlaskej uan tikinmiluiskej ma yakan tokalijtik.

¿TLEN TIKCHIUASKEJ IJKUAK IKAJ TECHILUIS MA TIAKAN IKALIJTIK?

Tokniuan mochijchikauaj kuali kinseliskej akinmej kinmiluiaj ma yakan inkalijtik. (Xikita párrafo 20).

20. Tla ikaj techiluis ma tiakan ikalijtik, ¿tlen moneki tikchiuaskej uan tleka?

20 David ijkin okilui Jehová: “Oh Jehová, ¿akin uelis mokalotis mokalijtik?” (Sal. 15:1). Satepan, David okijto ken moneki kipias iyelis akin Jehová kineki kikalotis. Uan noijki okijto: “Kichiua tlen kijtoa maski tlajyouis” (Sal. 15:4). Ik non, tla ikaj techiluia ma tiakan ikalijtik uan tikiluiaj tiaskej, satepan amo ma tikyolopachokan ika seki tlamantli tlen amo ipati. Tlamo tokni san nenka omochijchika kuali techselis ikalijtik (Mat. 5:37). Sekimej kinmiluiaj tokniuan yaskej inkalijtik, pero satepan oksekimej kinmiluiaj kichiuaskej itlaj tlen okachi kinpaktis uan ompa yauij. ¿Tikteititiskej titetlasojtlaj noso titetlakaitaj tla ijkon tikchiuaskej? Amo. Moneki ma tikintlasojkamatilikan tokniuan ika nochi toyolo uan ma tikselikan tlen techmakaskej (Luc. 10:7). Uan tla melauak amo uelis tiaskej, san niman ma tikinmiluikan tokniuan. Ijkon tikteititiskej tikintlasojtlaj uan tikintlakaitaj.

21. ¿Ken tikintlakaitaskej tokniuan tlen techiluiaj ma tiakan inkalijtik?

21 Noijki moneki ma tiktlakaitakan tlen kichiuaj tokniuan kanin tichantij. Sekimej tokniuan amo itlaj kijtoaj tla san tiajsitiuij inkalijtik maski amo otikinmiluijkej tiaskiaj. Pero oksekimej moneki tikinmiluiskej tiknekij tiaskej inkalijtik. Noijki oksekimej okachi kuali kintlakualchiuiliaj akinmej tetlajpalotiuij uan oksekimej san se tlamantli inmiuan kikuaj. Oksekimej kinmiluiaj itlaj ma kiuikakan uan ok kanaj kinmiluiaj amo itlaj ma kiuikakan. Ok kanaj ijkuak kinmiluiaj ma yakan inkalijtik tokniuan, amo san niman kiseliaj. Pero itech okseki altepemej amo kinpaktia ijkon ma kichiuakan. Maski san kanin tiyetoskej, ma timochijchikauakan kuali ma momachili tokni tlen otechilui ma tiakan ikalijtik.

22. ¿Tleka moneki kuali ma tikinselikan tokniuan?

22 Axkan okachi yimochijtok tlen okijto tlatitlanil Pedro: “Ya walajsi n tonati ijkuak nochi pojpoliwis” (1 Ped. 4:7). Yiuits ueyi tlajyouilistli tlen amo keman yipanoa. Moneki ma tikintlasojtlakan tokniuan porque yikin okachi tikixnamikiskej ouijkayotl. Noijki ma tikchiuakan tlen okijto Pedro: ‘Matitekalotikah’ (1 Ped. 4:9). Moneki nochipa kuali ma tikinselikan tokniuan uan non noijki techyolpaktia.