Xikita nochi

Tlen kiualika

¿Ken tikixtopeuaskej tlen kitekitiltia Satanás?

¿Ken tikixtopeuaskej tlen kitekitiltia Satanás?

ISRAELITAS yikipanouiskiaj aueyatl Jordán uan kalakiskiaj itech tlali tlen Jehová okijto kinmakaskia. Se tonal, oajsitoj sekimej siuamej tlen ik ompa ochantiayaj uan okinyoleuatoj tlakamej inmiuan ma tlakuatij. Xamo omokuayejyekojkej ijkon uelis inmiuan mouikaskiaj, kuali tlakuaskiaj uan mijtotiskiaj. Nonmej siuamej amo omokuayejyekoayaj nion okichiuayaj ken kijtoa itlanauatil toTajtsin Dios. Xamo sekimej tlakamej omokuayejyekojkej tla momaluiskiaj amitlaj kinpanoskia.

 ¿Tlen okinpanok? ITlajtol toTajtsin Dios kijtoa tlakamej “opejkej auilnemij iuan ichpokauan Moab”. Ninmej siuamej okinekiayaj israelitas ma kinueyichiuakan teotsitsintin tlen yejuan okinpiayaj uan ijkon okichijkej. Ik non, okikualanijkej Jehová (Núm. 25:1-3).

Nonmej tlakamej okixnamikej itlanauatil toTajtsin Dios ijkuak okinueyichijkej teotsitsintin uan oauilnenkej. Sapanoa miakej omikej porque amo otetlakamatkej (Éx. 20:4, 5, 14; Deut. 13:6-9). ¿Tleka sapanoa teyolkoko tlen okichijkej? Tla ninmej tlakamej kitlakamatiskiaj itlanauatil toTajtsin Dios, san niman kipanouiskiaj aueyatl Jordán uan kalakiskiaj itech tlali tlen Jehová okinmilui kinmakaskia (Núm. 25:5, 9).

Tlatitlanil Pablo okilnamik tlen okinpanok israelitas uan okinnejmachti tokniuan ijkuak okijto: “Omoijkuilo itech tiotlajkuíloli para matikilnamiktokah iwa amo ijkó matikchiwakah, tejwah akimeh tiyolitokeh itech ninteh iksemi tonatijmeh” (1 Cor. 10:7-11). Tikmatij Satanás oyolpakik ijkuak israelitas otlajtlakolchijkej uan amo okalakej itech tlali tlen Jehová okinmilui kinmakaskia. Moneki ma tikilnamiktokan tlen okinpanok israelitas porque Satanás amo kineki ma tikselikan xochitlali tlen Jehová yokijto techmakas.

¿KEN KINEKI TECHKAJKAYAUAS SATANÁS?

Satanás kineki techkajkayauas ika se tlamantli tlen yiuejkika kichiua miakej ma tlajtlakolchiuakan. Ijkon ken yotikitakej okichi israelitas ma auilnemikan. Axkan noijki kitekitiltia non tlamantli. ¿Ken uelis kichiuas ma tiauilnemikan? Satanás kitekitiltia pornografía.

Axkan miakej uelis kitaskej pornografía uan amikaj kimatis. Yiuejkika, tla ikaj okinekiaya kitas pornografía, omonekiaya yas kitati se película, kimokouis se revista noso se amochtli kanin omotaya non tlamantli. Xamo sekimej amo oyayaj porque opinauayaj ikaj ompa ma kinmita. Pero axkan nochtin kipiaj Internet uan uelis kitaskej pornografía ijkuak katej itech incarro noso kanin tekipanoaj. Noijki itech miakej altepemej ayakmo moneki kanaj yaskej porque uelis kitaskej pornografía ompa inkalijtik.

Noijki axkan amo oui kitaskej pornografía porque miakej kipiaj celular uan tableta. Ikaj uelis kitas itech iteléfono noso itech itableta ijkuak nejnenti noso ijkuak yauij itech autobús.

Axkan okachi teijtlakoa pornografía porque okachi amo oui kitaskej uan amikaj kimatis. Ik non, sapanoa miakej tlen yomonamiktijkej tlajyouiaj, ayakmo kuali momachiliaj uan kinkuejsoa intlalnamikilis. Pero okachi temomojti porque xamo ayakmo kuali mouikaskej iuan toTajtsin Dios. Akinmej kitaj pornografía moneki ma kilnamikikan nin tlamantli sapanoa teijtlakoa. Ualeua momachiliaj sokiojkej uan mokuayejyekoaj amitlaj inpati. Maski ualeua panoa miak xiuitl, amo kilkauaj noso nochipa kinkuejsoa intlalnamikilis.

Amo ma tikilkauakan Jehová techpaleuia amo ma techijtlako Satanás ika nin tlamantli. Tla tiknekij ma techpaleui, moneki ma tiktlakamatikan uan amo ma tikchiuakan tlen okichijkej israelitas (Éx. 19:5). Moneki ma tikajsikamatikan toTajtsin Dios kitlajyaltia pornografía. ¿Tleka ijkon tikijtoaj?

JEHOVÁ KITLAJYALTIA PORNOGRAFÍA UAN TEJUAN NOIJKI MA TECHTLAJYALTI

Amo ma tikilkauakan, tlanauatilmej tlen Jehová okinmakak israelitas sapanoa okinpaleui. Porque okatka ken se tepamitl uan ijkon amo ma kichiuakan ken akinmej ik ompa ochantiayaj (Deut. 4:6-8). Non tlanauatilmej okinpaleuiaya ma kimatikan Jehová kitlajyaltia auilnemilistli.

 Ijkuak Jehová okijto tlen tlamantli amo kuali okichiuayaj akinmej ik ompa ochantiayaj, okinmilui israelitas: “Amo xikchiuakan tlen kichiuaj akinmej chantij Canaán, kanin namechuikas uan amo xikchiuakan ken yejuan tlanauatiaj, [...] tlali yosokiouak uan nikintlajyouiltis akinmej ompa chantij porque tlajtlakolchiuaj”. ToTajtsin Dios santo, ik non, okitlajyalti tlen okichiuayaj cananeos uan okitaya sokio inmialtepe (Lev. 18:3, 25).

Maski Jehová okintlajyouilti cananeos, oksekimej ok oauilnenkej. Opanok kanaj mil quinientos xiuitl uan Pablo okijto ik kanin ochantiayaj tokniuan, miakej ‘ayakmó opinawayah’ ika tlen okichiuayaj. Noijki okijto: “Yomosenkajkajkeh itech tlan kelewia, iwa amo ixwih kichijtinemiskeh nochi tlan teyolijtlakoa” (Efes. 4:17-19). Axkan miakej noijki ayakmo pinauaj. Pero akinmej tikchiuaj ken Cristo moneki timochijchikauaskej amo ma tikitakan kanin mota auilnemij.

Nochi tlen poui itech pornografía amo kitlakaita toTajtsin Dios. Jehová otechchijchi ken ye, ik non, tikmatij tlen kuali uan tlen amo kuali. Ye otlanauati uelis san sekan motekaskej akinmej yomonamiktijkej (Gén. 1:26-28; Prov. 5:18, 19). Amo kintlakaitaj itlanauatiluan toTajtsin Dios akinmej kichiuaj pornografía uan akinmej kitemoaj ma kitakan oksekimej. Ik non, Jehová kinmixkomakas (Rom. 1:24-27).

¿Tlajtlakolchiuaj akinmej kitaj noso kitlajtoltiaj pornografía? Xamo sekimej kijtoaj amo tlajtlakoli tla san kitaskej. Pero non amo melauak porque ijkon kinpaleuiaj akinmej amo kinekij kintlakamatiskej itlanauatiluan toTajtsin Dios. Xamo amo ijkon okinekiayaj kichiuaskej ijkuak opejkej kitaj pornografía. Pero tejuan moneki ma techtlajyalti porque tiktekichiuiliaj Jehová. Biblia kijtoa: “Namejuan tlen nankitlasojtlaj Jehová, xikkokolikan tlen amo kuali” (Sal. 97:10).

Miakej sapanoa mochijchikauaj amo kitaskej pornografía. Xamo timochijchikajtokej amo ma techtlanili tlen kitlajyaltia toTajtsin Dios porque tinochtin titlajtlakolejkej. Noijki  toyolo uelis techkajkayauas uan timokuayejyekoskej amo tlajtlakoli tla amo tiktlakamatiskej itlanauatil toTajtsin Dios (Jer. 17:9). Axkan miakej tokniuan ayakmo kitaj pornografía uan nin kinyolchikaua akinmej mochijchikajtokej ayakmo kitaskej. Ma tikitakan ken techpaleuia iTlajtol toTajtsin Dios amo ma techkajkayaua Satanás ika pornografía.

AMO MA TECHYOLTILANA TLEN AMO KUALI

Ijkon ken yotikitakej, miakej israelitas oauilnenkej uan sapanoa otlajyouijkej. Axkan noijki uelis ijkon panos. Santiago akin okatka itlakpaikni Jesús, okijkuilo: “Se tlakatl wetsi itech tlajtlákoli ijkuak kimokawilia makiyoltilana tlan amokuali mokuatlapowijtok. Yika, tlan amokuali tikyejyekolia tlaakati n tlajtlákoli, iwa ijkuak moskaltia n tlajtlákoli techmiktia” (Sant. 1:14, 15). Titlajtlakolchiuaskej tla tikkauaskej ma moskalti itech toyolo tlen amo kuali. Ik non, ayakmo san ma timokuayejyekojtokan tiauilnemiskej.

Tla tikitaj ok timokuayejyekoaj tlen amo kuali, san niman ma tikchiuakan tlen okijto Jesús: “Tla moma noso mokxi mitstoktia xiwetsi itech tlajtlákol xikmotekili iwa wejka xikontlamotla [...]. Iwa tla moixtololo mitstoktia xiwetsi itech tlajtlákoli, xikmokixtili iwa wejka xikontlamotla” (Mat. 18:8, 9). Tlen Jesús okijto amo kijtosneki melauak tiktekiskej se toma noso tikmokixtiliskej se toixtololo. Ye okinekiaya kijtos moneki san niman ma tikixtopeuakan tlen amo kuali. ¿Ken techpaleuia nin texto amo ma techijtlako pornografía?

Ma tikijtokan san niman ualmonextia pornografía. Amo ma timokuayejyekokan amitlaj techpanos tla tikitaskej. San niman oksekan ma titlachiakan. Noijki san niman ma tikseuikan televisión, computadora, tableta noso celular. Ma timokuayejyekokan tlen kuali. Tla ijkon tikchiuaskej, techpaleuis ma tikixtopeuakan auilnemilistli.

¿TLEN TIKCHIUASKEJ TLA UALEUA TIKILNAMIKIJ TLEN OTIKITAKEJ?

Ualeua panos miak xiuitl uan ok tikilnamikis tlen otikitak noso ok timokuayejyekos tlen amo kuali maski amo tiknekis. Ijkuak  ijkon mitspanos xamo tiknekis timomajmachilis. Tla tikilnamikis tlen otikitak, amo ximomojti ualeua ijkon mitspanos, ik non, moneki tikmatis tlen tikchiuas para timokuayejyekos ken kineki Jehová.

Xikpejpena timokuayejyekos ken Jehová kipaktia. Xikchiua ken Pablo ijkuak okijto: “Niknajnawatia nokuerpo iwa niktoktia manechtlakita” (1 Cor. 9:27). Amo xikkauili tlen amo kuali ma mitsnauati. Xikchiua tlen kijtoa Romanos 12:2: “Xikpatlakah nomotlayejyekolis para ijkó manomechyankuili nomonemilis. Ijkó weletis nonkimatiskeh tlan kimonekiltia Dios”. Amo tiyolpakis tla tikchiuas tlen amo kuali pero tiyolpakis tla timokuayejyekos uan tikchiuas ken Jehová kineki.

Amo tiyolpakis tla tikchiuas tlen amo kuali pero tiyolpakis tla timokuayejyekos uan tikchiuas ken Jehová kineki

Xikinmilnamikto seki textos porque mitspaleuiskej ma mitstlajyalti pornografía ijkon ken kitlajyaltia Jehová uan tikchiuas tlen ye kineki. Ijkon tikixtopeuas pornografía. Uelis timomachtis ninmej textos: Salmo 119:37, Isaías 52:11, Mateo 5:28, Efesios 5:3, Colosenses 3:5 uan 1 Tesalonicenses 4:4-8.

Pero ¿tlen tikchiuas tla se tonal sapanoa tikneki tikitas pornografía noso san itech timokuayejyekojtos? Xikchiua ken Jesús okichi (1 Ped. 2:21). Ijkuak Jesús omoapolakti, opanok seki tonalmej uan Satanás okiyejyeko. ¿Tlen okichi Jesús? Ye okixtope uan nochipa okilui tlen kijtoa iTlajtol toTajtsin Dios. Okilui: “¡Xio, satanás!” uan ye oyajki. Jesús omochijchika amo ma kitlanili Satanás uan tejuatsin noijki ijkon xikchiua (Mat. 4:1-11). Amo ximosotlaua maski nochi tlen kiyekana Satanás kichiua ma timokuayejyekokan tlen amo kuali. Uelis tikkauaskej pornografía. Jehová techpaleuis ma tiktlanilikan nochi tlen kiyekana Satanás.

MA TIKTLATLAUJTIKAN JEHOVÁ UAN MA TIKTLAKAMATIKAN

Ma tikiluikan Jehová ma techpaleui ijkuak tiktlatlaujtiaj. Pablo okijto: “Nochipa xikilikah n Toteko tlan nonkinekih keman nonmotiotsajtsiliah, xiktlajtlanilikah iwa ximotlasojkamatikah. Iyolsewilis Dios, non amaka weleti kajsikamati, kimokuitlawis [kimaluis] nomoyolo iwa nomotlayejyekolis por Cristo Jesús” (Filip. 4:6, 7). Jehová techpaleuis kuali ma timomachilikan tla timochijchikauaj amo titlajtlakolchiuaskej. Ma timotokikan inauak uan ye touan yetos (Sant. 4:8).

Moneki tiyetoskej inauak akin Ueyi Tekiua itech nochi semanauak tla tiknekij ma techmalui. Jesús okijto tlen kichiua Satanás: “Yompa wits non kinnawatia n tlakah de nin tlaltíkpaktli. Ye amitla weletis nechtoktis” (Juan 14:30). ¿Tleka ijkon okijto? Satepan oksepa okijto: “Porke Akin onechaltítlanki kajki nowa. Amo kema nechkawa noselti, porke nochipa nikchiwa tlan Ye kipaktia” (Juan 8:29). Tejuan noijki amo toselti techkauas Jehová tla tikchiuaj tlen ye kipaktia. Ma tikixtopeuakan pornografía uan ijkon Satanás amo techtlanilis.