Xikita nochi

Tlen kiualika

¿Tikyektlaliskej ouijkayotl uan tikchiuaskej ma yeto yolseuilistli?

¿Tikyektlaliskej ouijkayotl uan tikchiuaskej ma yeto yolseuilistli?

JEHOVÁ kineki ma tikpatioitakan yolseuilistli uan ma timochijchikauakan ma yeto yolseuilistli. Ijkuak ijkon tikchiuaj, melauak tikpiaj yolseuilistli. Miakej kitaj ken tikpiaj yolseuilistli uan non kichiua ma kinekikan ma ualakan itech tlanechikol.

Se neskayotl, se tetlajchiui tlen sapanoa kixmatij ompa Madagascar okinmitak iTlaixpantijkauan Jehová okatkaj ika yolseuilistli. Omokuayejyeko: “Tla se tonal monekis nikpejpenas se tlaneltokalistli, nikpejpenas tlen yejuan kipiaj”. Satepan ayakmo otetlajchiuiaya uan opanok seki metstli okiyektlali inamiktilis ken kijtoa Biblia uan omochi iTlaixpantijka Jehová.

Ijkon ken nin tlakatl, sapanoa miakej kajsij yolseuilistli itech tlanechikol. Pero Biblia kijtoa tla tichauatij uan tikualanij, tokniuan ayakmo kuali mouikaskej uan ayakmo yolpakiskej (Sant. 3:14-16). Biblia noijki techiluia tlen tikchiuaskej para amo tikpiaskej nin ouijkayotl uan tikpiaskej yolseuilistli. Ma tikitakan ken okitlakamatkej sekimej tlen kijtoa Biblia.

OKIPIXKEJ OUIJKAYOTL UAN OKIYEKTLALIJKEJ

“Amo kuali onimouikaya iuan se tokni tlen iuan onitekitiaya. Se tonal ijkuak otimotsatsajtsilijtokaj, okalakej ome tlaltikpaktlakamej uan otechitakej otimokualanijtokaj” (CHRIS).

“Se tokni tlen sapanoa iuan onitetlapouiaya, satepan ayakmo nouan oyaya uan ayakmo onechnotsaya. Amo onikmatiaya tleka ijkon okichi” (JANET).

“Tieyi otimotlapouijtokaj ika teléfono. Se ayakmo otlapojtoka itech teléfono uan onimokuayejyeko ayakmo otlakaktoka. Uan onikijto itlaj amo kuali itech ye. Pero otechkaktoka itech teléfono” (MICHAEL).

“Ome precursoras okipiayaj ouijkayotl. Se precursora opejki nochipa kajua okse. Ijkuak omokualaniayaj oksekimej omoyolkokoayaj” (GARY).

Ikaj uelis kijtos nin ouijkayotl amo itlaj ipati. Pero nin uelis kinyolkokos akinmej ijkon kimochiuiliaj uan noijki kintlajyouiltiskej oksekimej tokniuan uan ayakmo kipiaskej yolseuilistli . Pero nochtin ninmej tokniuan okitlakamatkej tlen kijtoa Biblia uan axkan katej ika yolseuilistli. ¿Tlen tlaxelolmej okinpaleui?

“Amo ximokualanijtiakan itech ojtli” (Gén. 45:24). José ijkon okinmilui ikniuan achto mokuepaskiaj iuan intajtsin. ¡Melauak  kuali tlen okinmilui! Tla ikaj san niman ualkualani uan moyolkokoa, kichiuas oksekimej ma kualanikan. Chris okitak ye omoueyinekiaya uan amo okinekiaya kikakis tlen oksekimej okiluiayaj. Ken okinekiaya kipatlas iyelis, okilui tokni tlen iuan omokualani ma kitlapojpolui uan ye omochijchika ayakmo ijkon kipias iyelis. Ijkuak tokni okitak Chris okipatlatoka iyelis, ye noijki ijkon okichi. Axkan yolpakij uan san sekan kitekichiuiliaj Jehová.

“Itlaj amo kuali kisa ijkuak amo tetlajtlaniaj, pero nochi kuali kisa ijkuak kintlajtlaniaj oksekimej tlen kichiuaskej” (Prov. 15:22). Janet omokuayejyeko kitlakamatis tlen kijtoa nin tlaxelol, ik non, omotlapoui iuan tokni. Ijkuak omotlapouijtokaj, Janet okitlajtlani tleka okualanki. Ijkuak yikin omotlapouijtokaj, amo kuali omomachiliayaj, pero ijkuak otlanki omotlapouijkej kuali omomachilijkej. Tokni itlaj amo kuali okajsikamatki uan amo okipiaya tlen kitas iuan Janet, ik non, okilui ma kitlapojpolui. Axkan oksepa san sekan kitekichiuiliaj Jehová.

“Tla ya tio tiktemakati motlamanal itech artal iwa tikilnamiki amo timowika iwan mokni, ompa xikkawa motlamanal iyakapa n artal iwa achto xio ximotlapojpolwiti iwa mokni” (Mat. 5:23, 24). Ma tikilnamikikan nin tlanojnotsalistli tlen Jesús otlamachti itech Tepetl. Michael amo kuali omomachili ijkuak okitak tlen okichiuili se tokni. Pero omochijchika para ma yeto yolseuilistli. Omochi yolyamanki uan okilui tokni ma kitlapojpolui. ¿Tlen opanok? Michael okijto: “Nokni onechtlapojpolui ika nochi iyolo”. Oksepa kuali mouikaj.

“Ximoxikojtokan uan sepa ximotlapojpoluikan tla ikaj amo kuali okichiuilijkej” (Col. 3:12-14TNM). ¿Tikinmilnamiki ome precursoras tlen omokualaniayaj? Se tlayekanki okinpaleui ma kajsikamatikan okinyolkokoayaj oksekimej. Uan okintlajtlani kox uelis mochijchikauaskiaj para amo mokualaniskiaj uan ijkon yetoskia yolseuilistli itech tlanechikol. Tokniuan okikakej tlen okinmilui tlayekanki uan okichijkej. Uan axkan kuali mouikaj uan san sekan tetlapouiaj.

Tlen kijtoa Colosenses 3:12-14 uelis techpaleuis ijkuak techchiuilia itlaj tlen amo kuali. Miakej kijtoaj tla katej yolyamankej okachi tetlapojpoluiaj uan kilkauaj tlen okinchiuilijkej. Pero tla amo ueli ijkon  tikchiuaj, uelis tikchiuaskej tlen kijtoa Mateo 18:15. Maski Jesús okijto tlen moneki tikchiuaskej ijkuak ikaj tlajtlakolchiua, nin techpaleuis tla tikpiaj se ouijkayotl iuan se tokni. Ma tiyetokan tiyolyamankej, ma titetlasojtlakan uan ma timotlapouikan iuan tokni uan ma tikyektlalikan ouijkayotl.

Biblia kinpia miakej tlanojnotsalmej. Para uelis techpaleuis moneki ma tikpiakan nin tlamantli: “Tetlasojtla, kipia pakílistli, kipia yolsewílistli, nochi kixikoa, kuali tlakatl, teiknomati, tlaneltokak, yolyamanki, kuali monawatia” (Gál. 5:22, 23). Ijkon ken aceite kichiua se máquina kuali ma tekiti, nin tlamantli techpaleuis kuali ma timouikakan iuan oksekimej.

TIKPIASKEJ TLATLAMANTLI TOYELIS TLAPALEUIA ITECH TLANECHIKOL

Tinochtin tikpiaj tlatlamantli toyelis. Tlatlamantli timokuayejyekoaj uan tlatlamantli tikijtoaj tlen tikmachiliaj. Nin kichiua kuali ma timouikakan. Pero noijki uelis kichiuas ma tikpiakan ouijkayotl. Se tlayekanki tlen kipia chikauak itlaneltokilis kijtoa: “Akin amo okachi tlajtoa, amo kuali momachilis yetos iuan akin sapanoa tlajtoa. Maski nin motas amo itlaj ipati, uelis yetos ouijkayotl. Ik non, ¿uelis mouikaskej ome tlen tlatlamantli inyelis? Ma timokuayejyekokan itech tlatitlanil Pedro uan Juan. Ijkuak tiktlajtoltiaj inemilis, Pedro timokuayejyekoaj ken ikaj san niman itlaj kijtojtikisa noso itlaj kichijtikisa. Uan ijkuak timokuayejyekoaj itech Juan, timokuayejyekoaj itech se tlakatl tlen tetlasojtla uan achto mokuayejyekoa tlen kijtos noso kichiuas. Yejuan tlatlamantli okipiayaj inyelis pero san sekan kuali otekitiayaj (Hech. 8:14; Gál. 2:9). Ineskayo Pedro uan Juan techititia uelis san sekan titekitiskej maski tikpiaskej tlatlamantli toyelis.

 Pero uelis techkualanis se tokni ika tlen kijtoa noso kichiua. Pero kuali tikmatij Jesús ipatka omikik uan moneki tiktlasojtlaskej (Juan 13:34, 35; Rom. 5:6-8). Ik non, amo ma timokuayejyekokan amo keman timouikaskej iuan tokni uan ma timotlajtlanikan: “¿Kichijtok itlaj tlen kixnamiki Biblia? ¿Kineki itlaj nechchiuilis? ¿Noso san tikpiaj tlatlamantli toyelis? Uan, ¿ken uelis nechpaleuis iyelis?”.

Saiktlami tlajtlanilistli sapanoa miak ipati. Tla ikaj sapanoa kipaktia tlajtos uan tejuan amo, ma timokuayejyekokan ken kipaleuia amo oui motlapouis iuan oksekimej ijkuak tetlapouia. Uelis tikiluiskej touan ma tetlapouiti uan techmachtis miak tlamantli. Tla tokni kipaktia kitemakas tlen kipia uan tejuan amo okachi, ¿uelis techpaleuis ineskayo uan tiyolpakiskej ijkuak itlaj tikinmakaskej akinmej yikipiaj miak xiuitl, akinmej mokokoaj noso akinmej amo kipiaj tlen ika mopanoltiskej? Maski tlatlamantli tikpiaj toyelis, uelis san sekan tiyetoskej iuan tokni tla tikitaj tlen kuali kipia. Maski amo tikiluiskej nochi tlen techpanoa, pero uelis kuali iuan timouikaskej, tikpiaskej yolseuilistli uan noijki tikpiaskej yolseuilistli iuan tokniuan.

Itech achto siglo okatkaj ome tokniuan, se omotokayotiaya Evodia uan okse Síntique. Uelis yejuan okipiayaj tlatlamantli inyelis. Pero Pablo okinyolchika “mamoyekwikakah kemi iknimeh inawak Toteko” (Filip. 4:2). ¿Tejuan noijki ijkon tikchiuaskej para ma tikpiakan yolseuilistli iuan tokniuan?

AMO MA TIKKAUAKAN MA YETO OUIJKAYOTL

Tlen amo kuali tikmachiliaj, uelis yetos ken xiuitl tlen kixijpachoa xochio uan moskaltijtias tla amo tikuiuitlaj. Noijki tla tikkaua tlen amo kuali ma moskaltijti itech toyolo, nochtin tokniuan tlajyouiskej. Pero  tla tiktlasojtlaj Jehová uan tokniuan, timochijchikauaskej amo ma techxelo toyelis uan ma yeto yolseuilistli itech tlanechikol.

Kuali timouikaskej tla tiyolyamankej uan timochijchikauaj ma yeto yolseuilistli.

Tla timochijchikauaj tikyektlaliskej ouijkayotl para ma yeto yolseuilistli, satepan uelis timotlajtlachialtiskej. Ma tikitakan tlen okipanok se tokni: “Onikmachiliaya se tokni onechitaya ken se konetsintli uan non sapanoa onechkualaniaya. Ken okachi onechkualaniaya, opejki nimomakuepa. Onimokuayejyeko: ‘Ye amo nechtlakaita, ik non, ne noijki amo niktlakaitas’”.

Satepan tokni omokuayejyeko tlen okichijtoka uan kijtoa: “Onikitak ken onikpiaya noyelis uan amo onechpakti. Omonekiaya nikpatlas ken onimokuayejyekoaya. Oniktlatlaujti Jehová itech nin tlamantli. Satepan itlaj oniktliokoli uan onikijkuilili se amatsintli kanin onikilui ma nechtlapojpolui. Otimonapalojkej uan otimotlapojpoluijkej. Uan axkan ayakmo timokualaniaj”.

Nochtin sapanoa kinekij ma yeto yolseuilistli. Pero ken sekimej moueyinekij noso kimachiliaj itlaj kinchiuiliskej, amo kiteititiaj kuali inyelis. Akinmej amo kixmatij Jehová ijkon kichiuaj, pero itech ialtepe Jehová moneki timouikaskej ika yolseuilistli uan san sekan tiyetoskej. Jehová okilui Pablo ma kijkuilo: “Nomechtlatlaujtia xiyeknemikah kemi moneki, porke nomejwah Dios onoméchnotski para xiyetokah iaxkawah. Nochipa ximoiknelikah iwa xitenotsakah, ximosepanyekwikakah iwa ximosepanxikokah ika tlasojtlálistli. Ximochijchikawakah para n Espíritu maseitito nomowah, ika n yolsewílistli, non seititok nomowah” (Efes. 4:1-3). Nin “yolsewílistli, non seititok” sapanoa miak ipati. Ik non, ma timochijchikauakan ma tikyektlalikan ouijkayotl tlen tikpiaj iuan tokniuan.