Xikita nochi

Tlen kiualika

 INEMILIS

Jehová nochi ueli kichiua

Jehová nochi ueli kichiua

NOSIUA akin itoka Mairambubu oyaya itech autobús uan okikak se siuatl tlen okijto: “Mikilistli ayakmo yetos uan kinyolitiskej akinmej yomikej”. Nosiua okinekiaya okachi kimatis, ik non, ijkuak omoketski autobús uan nochtin otemokej, okajsito siuatl tlen ijkon okijto. Non siuatl omotokayotiaya Apun Mambetsadykova uan okatka iTlaixpantijka Jehová. Ijkuakon san ichtaka otimotlapouiayaj iuan iTlaixpantijkauan Jehová, pero tlen otechmachti tokni Apun okipatlak tonemilis.

SAPANOA OTEKIPANOAYAJ

Onineski itech 1937 ik kanin kajki se granja tlen moixmati ken koljós ompa Tokmak, Kirguistán. Nokalchanejkauan pouij iuan akinmej kinmiluiaj kirguís uan totlajtol noijki ijkon itoka. Notatajuan otlatokayaj uan sapanoa otekipanoayaj itech granja. Akinmej ompa otekipanoayaj okintlamakayaj pero okintlaxtlauiayaj sejse xiuitl. Ik non, nokni uan ne oui otechmakayaj tlen omonekiaya. San makuili xiuitl onimomachti uan satepan opejki nitekiti nochi tonal itech granja.

Tepeyo tlen itoka Teskey Ala-Too

Kanin otichantiayaj amo okachi okatka tomin, ik non, sapanoa otimochijchikauayaj para ma techajxili tomin. Ijkuak onikatka nitelpochtli amo onimokuayejyekoaya tlen nikchiuaskia satepan. Noijki amo keman onimokuayejyeko kipatlaskia nonemilis nikmatis tlen melauak itech Jehová uan tlen kineki para nochtin tejuan. Nechpaktiskia namechtlapouis ken otechmachtijkej iTlajtol Jehová ompa Kirguistán uan hasta kanin omotematilti. Tokniuan opejki tetlapouiaj ik norte, ik kanin onimoskalti.

SEKIMEJ OUALAJKEJ UAN OKITEMATILTIJKEJ TLEN MELAUAK

Itech 1956 tokniuan opejki tetlapouiaj itech Kirguistán. Pero oui okatka porque miakej okineltokayaj okseki tlamantli uan omonekiaya kinmachtiskej tlen melauak itech Jehová. Ijkuakon, altepetl Kirguistán opouiaya itech  Unión Soviética uan iTlaixpantijkauan Jehová amo omokajkalakiayaj itech política (Juan 18:36). Ik non, Estado comunista okinkokoliayaj uan okintojtokakej. Pero non amo okichi amo ma kimatikan iTlajtol toTajtsin Dios akinmej yolkualmej. Uan itech nochi nonemilis yonikajsikamatki se tlamantli tlen miak ipati: Jehová “Dios nochi weleti kichiwa” (Mar. 10:27).

Emil Yantzen

Okachi omotematilti iTlajtol Jehová itech Kirguistán ijkuak okintojtokakej tokniuan. ¿Tleka? Siberia opouiaya itech Unión Soviética uan ompa okinuikayaj akinmej okinkokoliayaj. Uan ijkuak okinkajkauayaj oualayaj Kirguistán. Sekimej tlen oualajkej otechtlapouijkej itech Jehová. Ijkon okichi tokni Emil Yantzen, ye oneski ompa Kirguistán itech 1919. Okititlankej ma tekipanoti Siberia uan ompa okinmixmatki iTlaixpantijkauan Jehová. Emil opejki momachtia uan ouala toaltepe itech 1956 uan ochantiaya ik Sokuluk kanin ne onichantiaya. Itech 1958 okitlalijkej achto tlanechikol ompa Kirguistán.

Victor Vinter

Kanaj se xiuitl satepan Victor Vinter ochantito Sokuluk. Nin tokni okixnamik miak ouijkayotl. Ken amo omokajkalaki itech política, ome uelta okitsakej eeyi xiuitl. Satepan okitsakej majtlaktli xiuitl uan ok makuili xiuitl oksekan okiuikakej. Maski okintojtokakej tokniuan, yejuan otetlapouijkej itech tlaneltokalistli tlen melauak.

OTECHTLAPOUIJKEJ ITECH JEHOVÁ

Eduard Varter

Itech 1963 okatkaj kanaj 160 iTlaixpantijkauan Jehová itech Kirguistán. Sekimej oualajkej Alemania, Ucrania uan Rusia. Tokni Eduard Warter oksekan okiuikakej uan ouala toaltepe. Ye omoapolakti ompa Alemania itech 1924. Kanaj itech 1940 ijkuak okatkaj nazis uan otetsakuayaj, tokni ompa okititlankej uan satepan comunistas tlen opouiayaj itech Unión Soviética oksekan okititlankej. Itech 1961 tokni ochantito ik Kant kanin ne onichantiaya.

Elizabeth Fot; Aksamai Sultanalieva

Ompa noijki ochantiaya se tokni tlen otlajtsomaya uan omotokayotiaya Elizabeth Fot. Ken kuali otlajtsomaya, okitlakeuayaj akinmej otlapajtiayaj, akinmej otlamachtiayaj uan oksekimej tlen oueyititokaj. Okitlatsojmiliaya se siuatl tlen omotokayotiaya Aksamai Sultanalieva uan inamik otekitiaya iuan tekiuajkej. Se tonal ijkuak Aksamai okitato Elizabeth okitlajtlani tleka tiyoltokej uan ken katej akinmej yomikej. Elizabeth okinankili ika Biblia uan satepan Aksamai noijki opejki tetlapouia ika miak pakilistli.

Nikolai Chimpoesh

Ijkuakon, se tokni tlen omotokayotiaya Nikolai Chimpoesh tlen ichan Moldavia okitlalijkej ken tlayekanki itech circuito. Uan ijkon okichi kanaj treinta xiuitl. Tokni amo san okintlajpaloayaj nechikolmej, noijki okitaya ken kinmijkuiloskiaj amatlajkuilolmej uan ken kinxejxeloskiaj. Tekiuajkej okimatkej tlen okichiuaya tokni, ik non, tokni Eduard Warter okilui: “Ijkuak itlaj mitstlajtlaniskej, san xikinmilui ompa Brooklyn kinualtitlanij amatlajkuilolmej. Ixko xitlachia policía uan amo ximomojti” (Mat. 10:19).

Satepan tokni Nikolai okinauatijkej ma uia inmixpan tekiuajkej ompa Kant. Tokni okijto tlen  opanok: “Policía tlen otlayekanaya onechtlajtlani akinmej okinualtitlaniayaj amatlajkuilolmej uan onikilui ompa Brooklyn kinualtitlanij. Policía amo okimatki tlen kijtos. Onechilui ma niuia uan ayakmo keman onechnotskej”. Nonmej tokniuan omoyolchikajkej uan otetlapouijkej itech Tekiuajkayotl ik norte itech Kirguistán ik kanin onichantiaya. Uan itech 1981 nokalchanejkauan okintlapouijkej itech Jehová. Nosiua san niman opejki momachtia.

NOSIUA OPEJKI MOMACHTIA

Mairambubu oneski ompa Naryn tlen poui itech Kirguistán. Itech agosto 1974, otimoixmatkej ichan nokni. San niman onechpakti uan non tonal otimonamiktijkej.

Apun Mambetsadykova

Ken yonamechtlapoui, itech enero 1981 Mairambubu oyajki tiankisko uan ijkuak oualaya itech autobús, okikak tlen achto yonamechtlapoui. Ken nonamik okinekiaya momachtis, okitlajtlani akin okikak tlen itoka uan kanin ochantiaya. Okilui omotokayotiaya Apun pero amo okilui kanin ochantiaya uan Apun okitlajtlani Mairambubu kanin ochantiaya porque ijkuakon iTlaixpantijkauan Jehová amo okinkauiliayaj ma tetlapouikan uan san ichtaka otetlapouiayaj. Nosiua sapanoa oyolpaktoka ijkuak oajsito tokalijtik.

Nosiua onechilui: “Se siuatl onechilui ayakmo timikiskej. Hasta yolkamej yetoskej yolyamankej”. Ne amo okachi onikneltokak tlen onechilui. Uan onikilui: “Ma uiki uan okseki ma techtlapoui”.

Eyi metstli satepan tokni Apun otechtlajpaloko. Satepan noijki otechtlajpalokoj sekimej tokniuan tlen pouij iuan akinmej tlajtoaj kirguís. Yejuan otechmachtijkej tlen melauak itech Jehová uan tlen kineki para tinochtin tejuan. Otechmachtiayaj ika amochtli De paraíso perdido a paraíso recobrado. * Ompa Tokmak san okatka se amochtli, ik non, otikijkuilojkej.

Achto otechmachtijkej Génesis 3:15 kanin kijtoa mochiuas itech Jesucristo ueyi tekiua Mesiánico tlen okitlali toTajtsin Dios. Nin omonekiaya nochtin kimatiskej, ik non, opejki titetlapouiaj (Mat. 24:14TNM). Tlen otimomachtiayaj san niman okipatlak tonemilis.

 SAN ICHTAKA OTIMONECHIKOAYAJ UAN ICHTAKA OTIMOAPOLAKTIJKEJ

Se tonal se tokni tlen ochantiaya Tokmak otechuikak kanin omonamiktijkej sekimej tokniuan. San niman otikitakej iTlaixpantijkauan Jehová amo okichiuayaj ken oksekimej. Kualtsin okichijkej iluitl uan amo ikaj otlauanki. Amo okichijkej ken oksekimej kanin otlauanayaj uan otlajtoayaj pitsotik.

Noijki ualeua otimonechikoayaj ompa Tokmak. Tla kuali otlakatka otimonechikoayaj ijtik kuajyo. Ikaj otlajpixtoka porque tokniuan okimatiayaj otechtemoayaj policías. Ijkuak oseuaya otimonechikoayaj itech se kali uan policías miak uelta otlachiatoj tlen otikchiuayaj. Itech julio 1982 itempa ueyi atl Chu san ichtaka otimoapolaktijkej (Mat. 10:16). Ijkuakon, san ajachi otiajsitoj ijtik kuajyo, otiktlakuikilijkej Jehová uan otikkakej tlapoualistli tlen kitemakaj ijkuak tokniuan moapolaktiaj.

OKACHI OPEJKI TITETLAPOUIAJ

Itech 1987 se tokni onechilui ikaj ma niktlajpaloti tlen okinekiaya kimatis itech Biblia uan ochantiaya Balykchy. Para ompa tiajsiskiaj omonekiaya tiaskej naui horas itech tren. Miak uelta otitetlapouitoj uan otikitakej miakej okinekiayaj kimatiskej iTlajtol toTajtsin Dios. Ik non, opejki okachi titetlapouiaj.

Mairambubu uan ne miak uelta otiajkej Balykchy. Chichikometika otiayaj titetlapouitiuij uan otikinpanoltiayaj nechikolmej. Otikinuikayaj amatlajkuilolmej ijtik se poxa tlen ika otikmamayaj tlakuatetl. Omonekiayaj okachi amatlajkuilolmej porque maski otikuikayaj ome poxa san otechajxiliayaj para se metstli. Noijki otitetlapouiayaj ijkuak otiayaj itech tren uan ijkuak otiualmokuepayaj.

Ompa Balykchy yotitetlapouiayaj kanaj chikueyi xiuitl uan itech 1995 okitlalijkej se tlanechikol. Omonekiaya miak tomin ijkuak ompa otitetlapouiayaj. ¿Uan ken otikchiuayaj? Se tokni otechpaleuiaya. Jehová okimatiaya otiknekiayaj okachi titetlapouiskej, ik non, ye otechtlapoli “ikaltlatsakuil iluikak” (Mal. 3:10). Kuali tikmatij Jehová nochi ueli kichiua.

OTIKINMALUIAYAJ TOKALCHANEJKAUAN UAN OTITETLAPOUIAYAJ

Itech 1992 onechtlalijkej ma nitlayekana itech tlanechikol. Ne achto onechtlalijkej tlayekanki ika totlajtol kirguís. Ompa Tokmak itech totlanechikol opejki okachi tiktekichiuiliaj Jehová. Otikinmachtijkej miakej telpokamej uan ichpokamej tlen tlajtoaj kirguís itech seki escuelas. Se telpochtli tlen otikmachtijkej axkan poui iuan akinmej tlayekanaj itech Betel uan noijki ome tokniuan axkan precursores especiales. Noijki otitlapaleuiayaj itech nechikolmej. Kanaj itech 1990 san otechtitlaniliayaj amatlajkuilolmej ika tlajtoli ruso uan nechikolmej noijki omochiuayaj ika non tlajtoli. Pero omomiaktilijkej tokniuan tlen otlajtoayaj kirguís, ik non, onikijto nikintlajtolkuepiliskia. Non okinpaleui okachi ma kajsikamatikan iTlajtol Jehová.

Itech 1989 nika iuan nosiua uan chikueyi tokoneuan

 Mairambubu uan ne noijki otikinmaluiayaj tokoneuan. Otikinuikayaj ijkuak otimonechikoayaj uan ijkuak otitetlapouiayaj. Totakotsin tlen itoka Gulsayra okipiaya 12 xiuitl, okipaktiaya tetlapouis itech ojtli. Nochtin tokoneuan okinpaktiaya momachtiskej tlaxelolmej. Tokoneuan uan noijki toxuiuan nochipa tlapaleuiaj itech tlanechikol. Otikinpixkej chiknaui tokoneuan uan 11 toxuiuan uan 16 kitekichiuiliaj Jehová noso yauij nechikolmej iuan intatajuan.

OMOPATLAK SEKI TLAMANTLI

Tla ok yoltoskiaj tokniuan tlen okatkaj itech 1950, motlajtlachialtiskiaj tla kitaskiaj nochi tlen yopanok. Se neskayotl desde 1990 ik tlayekapan otechkauilijkej ma titetlapouikan uan ma timonechikokan.

Nitetlapouijtok iuan nosiua

Itech 1991 nosiua uan ne otiajkej se ueyi nechikol ompa Kazajistán itech altepetl Alma-Atá tlen axkan moixmati ken Almaty. Uan itech 1993 otikpixkej se ueyi nechikol itech Kirguistán ompa Biskek itech Estadio Spartak. Tokniuan se semana otlachipajkej. Akin ompa otlamaluiaya omotlajtlachialti uan okijto amo itlaj tiktlaxtlauaskiaj.

Itech 1994 opanok okse tlamantli kualtsin. Okiski achto amatlajkuilol ika tlajtoli kirguís. Axkan ompa Biskek kintlajtolkuepaj amatlajkuilolmej ika non tlajtoli. Noijki itech 1998 tekiuajkej otechmakakej se amatl kanin kijtoa uelis titetlapouiskej uan timonechikoskej. Axkan kanaj 5,000 titetlapouiaj uan katej 83 tlanechikolmej, 25 grupos ika tlajtoli inglés, kirguís, ruso, señas ika ruso, turco, uigur uan uzbeko. Tinochtin tlatlamantli otimoskaltijkej pero san sekan tiktekichiuiliaj Jehová. Ye otechpaleui ijkon ma pano.

Jehová okipatlak nonemilis. Onechiskaltijkej nokalchanejkauan tlen otlatokayaj uan amo okipiayaj tomin. Noijki san makuili xiuitl onia escuela. Pero Jehová onechtlali ma niyeto tlayekanki uan ma nikinmachti iTlajtol akinmej okachi omomachtijkej itech escuela. Jehová kichiua tlen amo timokuayejyekoaj kichiuas. Nochi tlen yonechpanok kichiua ma titetlapoui itech Jehová akin “nochi weleti kichiwa” (Mat. 19:26).

^ párr. 21 Nin amochtli okichijchiuayaj iTlaixpantijkauan Jehová.