Xikita nochi

Tlen kiualika

¿Ken uelis kuali timomachiliskej?

¿Ken uelis kuali timomachiliskej?

IJKUAK nesi se konetl amo itlaj ueli kichiua. Ijkuak tinesij moneki totatajuan ma techmaluikan. Ijkuak otipejkej tinejnemij, otechmomojtiayaj akinmej amo otikinmixmatiayaj uan san niman otiayaj innakastlan totatajuan. ¡Sapanoa kuali otimomachiliayaj ijkuak totatajuan otechmakitskiayaj!

Pampa kuali timomachiliskiaj, omonekiaya ma techtlasojtlakan totatajuan uan ma techpaleuikan. Pampa otechtlasojtlayaj, kuali otimomachiliayaj uan ijkuak otechiluiayaj kuali tlen otikchiuayaj, okachi intech otitlaneltokayaj uan okachi kuali otikchiuayaj.

Ijkuak otimoskaltijtiajkej, noijki toyolikniuan otechpaleuijkej kuali ma timomachilikan. Otiyolpakiayaj inmiuan tiyetoskej pampa yejuan otechpaleuiayaj, amo otimomojtiayaj tiaskej timomachtitiuij.

Kuali yetoskiaj konemej tla nochipa ijkon kinmaluiskiaj. Miakej amo kinpiaj inyolikniuan uan noijki tetajmej amo motlapouiaj iuan inkoneuan. Melisa * kijtoa: “Ijkuak nikinmita tlaixkopinalmej kanin kalchanejkej san sekan itlaj kichijtokej, nimokuayejyekoa: ‘Yetoskia kuali tla ijkon nikinpiaskia nokalchanejkauan’”. Uelis ijkon timomachilia.

¿TLEKA AMO KUALI TIMOMACHILIAJ?

Uelis ijkuak otimoskalti amo kuali otimomachiliaya. ¿Tleka? Uelis amo omitstlasojtlakej noso amo omitspaleuijkej. Uelis motatajuan omokualaniayaj uan omokajkajkej uan otimokuayejyeko motlajtlakol ijkon opanok. Noijki tla motatajuan omitsuitekiayaj uan omitsuijuikaltiayaj.

¿Tlen uelis kinpanos konemej tlen ijkon kinpanoa? Ijkuak moskaltiaj kintekitiltiaj drogas noso tlauanaj. Sekimej peua mouikaj iuan se pandilla pampa kuali momachiliskej. Uan ken kitemoaj ikaj ma kintlasojtla, peua nemij iuan ikaj, pero amo uejkauaj uan okachi inselti momachiliaj.

 Akinmej ayakmo kichiuaj tlamantli tlen otikijtojkej, kimachiliaj amo itlaj inpati. Se neskayotl, Ana kijtoa: “Onikajsikamatki amo kuali nochi tlen onikchiuaya, pampa nonantsin nochipa ijkon onechiluiaya. Amo keman onechilui kuali tlen onikchiuaya”.

Amo san non kichiua ijkon ma timomachilikan. Uelis otimokajka iixpan tekiuajkej, pampa yotikokoxkatik noso yotiueuejtik, nin kichiua amo kuali ximomachili. Nochi nin uelis kichiuas ximoyolkoko uan xikpia ouijkayotl iuan oksekimej. ¿Pero tlen uelis mitspaleuis amo ximoxijxiko?

TOTAJTSIN DIOS TECHTLASOJTLA

Amo tikatej toselti. ToTajtsin Dios kineki techpaleuis.

Ika teotlajtojki Isaías, toTajtsin Dios techiluia: “Amo ximomojti, pampa ne mouan nika. Amo ximotekipacho, pampa ne nimoDios. Ne nimitsyolchikauas, kema, ne nimitspaleuis, ne melauak nimitspias ika noyekma ika melajkayotl” (Isaías 41:10, 13). Sapanoa techyolchikaua pampa toTajtsin Dios touan kajki. ¡Amo ma timotekipachokan!

Biblia techtlapouia itech itekipanojkauan toTajtsin Dios tlen amo kuali omomachiliayaj, pero otlaneltokakej kinpaleuiskia. Se neskayotl, Ana, achto kipiaskia Samuel, okineltokaya amo itlaj ipati pampa amo ueli okinpiaya ikoneuan. Sapanoa okipinauiayaj, ik non, amo otlakuaya uan ochokaya (1 Samuel 1:6, 8). Pero Ana okilui toTajtsin Dios ken omomachiliaya, uan satepan ayakmo itlaj okitekipachoaya (1 Samuel 1:18).

David noijki amo kuali omomachiliaya. Miak xiuitl, Saúl okitemoaya David pampa kimiktis. Maski amo okimiktijkej, okimachili ayakmo kixikoskia (Salmo 55:3-5; 69:1). Pero okijkuilo: “Ika yolseuilistli nimotekas uan nikochis, pampa san te, oh Jehová, tikchiua kuali ma niyeto” (Salmo 4:8).

Ana uan David okitlajtlanilijkej toTajtsin Dios ma kinpaleui ma kixikokan ouijkayotl tlen okipiayaj (Salmo 55:22). ¿Tejuan noijki ijkon tikchiuaskej?

 EYI TLAMANTLI TLEN TECHPALEUIS KUALI MA TIMOMACHILIKAN

1. Xikita toTajtsin Dios ken moTajtsin.

Jesús okijto ma tikixmatikan akin “milajka Dios” (Juan 17:3). Uan tlatitlanil Pablo kijtoa: “Dios amo wejka kajki de tejwah tinochteh” (Hechos 17:27). Ik non, Santiago techiluia: “Xiwalmijkuanikah [noso, ximotokikan] inawak Dios, iwa Ye mijkuanis [noso, motokis] nomonawak” (Santiago 4:8).

Tikpiaj toTajtsin Dios akin techtlasojtla uan totech motekipachoa, ik non, kuali ma timomachilikan. Yolik itech titlaneltokaskej uan miakej kitaj ken kinpaleuia. Carolina kijtoa: “Ijkuak opejki nitlaneltoka itech Jehová, onikajsik noTajtsin akin uelis nikiluis tlen nikmachilia. Non onechyolseui”.

Raquel kilnamiki: “Jehová onechpaleui kuali ma nimomachili ijkuak notatajuan oyajkej. Iuan onimotlapouiaya uan onikiluiaya ma nechpaleui ma nikxiko ouijkayotl. Nochipa onechpaleui”. *

2. Ma mitspaleuikan akinmej mouikaj iuan toTajtsin Dios.

Jesús okinmilui imachtijkauan: “Nochteh nonmiknimeh” (Mateo 23:8). Ye okinekiaya ma motlasojtlakan uan ma yetokan ken san se kalchanejke (Mateo 12:48-50; Juan 13:35).

ITlaixpantijkauan Jehová mochijchikauaj kinpaleuiskej, kintlasojtlaskej uan kinyolseuiskej akinmej amo kuali momachiliaj uan kichiuaj ken yetoskiaj se kalchanejke (Hebreos 10:24, 25). Miakej kitaj nechikolmej ken yetoskia se kuali pajtli tlen kinpajtia itech nochi tlen kinyolkokoa.

Eva kijtoa: “Onikpiaya se noyolikni itech tlanechikol tlen kuali okajsikamatiaya tlen onikmachiliaya. Onechkakik, onechtlajtoltili Biblia uan nouan omotlatlaujti. Okitaya amo noselti ma niyeto uan onechpaleuiaya ma nikijto tlen onechtekipachoaya. Non onechpaleui kuali ma nimomachili”. Uan Raquel kijtoa: “Tlanechikol omochi ken ‘nonantsin uan notajtsin’. Tokniuan nechtlasojtlaj uan kichiuaj kuali ma nimomachili”.

 3. Xitetlasojtla.

Ijkuak titetlasojtlaj okachi kuali timouikaj iuan oksekimej. Uan Jesús okijto: “Okachi makipia pakílistli n tlakatl non tlapalewia ika tlan kipia, iwa amo akin kipalewiah” (Hechos 20:35). Tla titetlasojtlaj, oksekimej okachi techtlasojtlaskej. Jesús okinmilui imachtijkauan: “Xitetlatliokolikah iwa Dios nomechtlatliokolis” (Lucas 6:38).

Tla tiktemakaj tlen tikpiaj uan tlen techtliokoliaj, okachi kuali timomachiliaj. Ijkon ken kijtoa Biblia: “Tlasojtlálistli ayik tlamis” (1 Corintios 13:8). María kijtoa: “Seki tlamantli tlen amo kuali nimokuayejyekoa amo melauak. Pampa ayakmo ijkon nimokuayejyekos, nikinpaleuia oksekimej uan ijkon nikilkaua tlen nechmomojtia. Sapanoa kuali nimomachilia ijkuak nikinpaleuia oksekimej”.

KUALI TIYETOSKEJ

Eyi tlamantli tlen otikitakej amo kijtosneki kiyektlalis nochi tlamantli tlen tikmachiliaj, pero sapanoa techpaleuis. Carolina kijtoa: “Amo sepa kuali nimomachilia pero okachi nimopatioita. Nikmati Jehová notech motekipachoa uan nikinpia noyolikniuan tlen nechpaleuiaj kuali ma nimomachili”. Raquel noijki kijtoa: “Ualeua nimoyolkokoa. Pero nikinpia miakej nokniuan tlen uelis nechpaleuiskej. Yejuan nechpaleuiaj ma nimokuayejyeko tlen kuali. Noijki nikpia noTajtsin akin mojmostla iuan nimotlapouia. Nin nochi kipatla”.

Biblia kijtoa ayakmo miak poliui Tlaltikpak yetos se Xochitlali uan kuali tiyetoskej.

Pero onka se tlamantli tlen sepa nochi kiyektlalis. Biblia kijtoa ayakmo miak poliui Tlaltikpak yetos se Xochitlali uan kuali tiyetoskej. Biblia techiluia: “Uan melauak sejse yejuan motlaliskej itlampa uvas uan itlampa higos, uan amo yetos ikaj akin kinmomojtis” (Miqueas 4:4). Ijkuakon, amo ikaj uelis kichiuas amo kuali ma timomachilikan uan amo ikaj itlaj techchiuilis. Noijki tikilkauaskej nochi tlen amo kuali otechpanok (Isaías 65:17, 25). ToTajtsin Dios uan Jesucristo, kichiuaskej ma yeto melajkayotl. Uan ijkuakon yetos ‘yolseuilistli uan nochipa kuali yetoskej’ (Isaías 32:17).

^ párr. 5 Otikinpatilijkej intoka.

^ párr. 21 ITlaixpantijkauan Jehová kinmachtiaj akinmej kinekij motokiskej itech toTajtsin Dios.