Xikita nochi

Tlen kiualika

 KEN TECHPALEUIA BIBLIA | 1 PEDRO 1, 2

“Xiyetokah nonyolchipawakeh”

“Xiyetokah nonyolchipawakeh”

1:14-16

Tla tiknekij ma techseli Jehová ijkuak tikueyichiuaj, moneki tiyetoskej tisantos, kijtosneki moneki tiyetoskej tichipauakej. ¿Tlen kijtosneki tiyetoskej tichipauakej...

  • ... ijkuak tikueyichiuaj Jehová?

  • ... itech tonemilis?

  • ... itech totlalnakayo uan tokalijtik?