Xikita nochi

Tlen kiualika

 TIKCHIUAJ KEN CRISTO

Ma tikpiakan toyelis ken Cristo: Ma tiyetokan tiyolyamankej

Ma tikpiakan toyelis ken Cristo: Ma tiyetokan tiyolyamankej

¿TLEKA MIAK IPATI?

¿KEN TIKCHIUASKEJ?

  • Ikaj ma tikiluikan ma technojnotsa uan ma tikchiuakan tlen techiluia (Sal. 141:5; Prov. 19:20).

  • Ma tikinpaleuikan oksekimej (Mat. 20:25-27).

  • Maski ma tikpiakan se tekitl itech tlanechikol, amo ma timoueyinekikan (Rom. 12:3).

¿Tlen uelis nikchiuas para okachi niyetos niyolyamanki?

IJKUAK YONANKITAKEJ VIDEO AMO MA TIKCHIUAKAN TLEN UELIS KICHIUAS AYAKMO MA TIYETOKAN TIYOLMELAJKEJ: AMO MA TIMOUEYINEKIKAN, XIKINNANKILIKAN NINMEJ TLAJTLANILMEJ:

  • ¿Tlen tikchiuaj ijkuak ikaj technojnotsa?

  • ¿Ken techpaleuia tlatlaujtilistli ma tiyetokan tiyolyamankej?

  • ¿Ken uelis tikteititiskej tiyolyamankej?