Mateo 26:1-75

  • Teopixkej omotlapouijkej ken kimiktiskej Jesús (1-5)

  • Se siuatl okikuatlalili Jesús aceite ajuiak (6-13)

  • Saiktlami Pascua. Judas okitemakti Jesús (14-25)

  • Okichijkej iCena toTeko (26-30)

  • Jesús okijto Pedro kijtoskia amo kixmati (31-35)

  • Jesús omotlatlaujti ompa Getsemaní (36-46)

  • Okikitskijkej Jesús (47-56)

  • Nochtin tlen opouiayaj Sanedrín okixkomakakej Jesús (57-68)

  • Pedro okijto amo okixmatiaya Jesús (69-75)

26  Ijkuak Jesús otlanki okintlapoui, okinmilui idiscípulos:  “Namejuan nankimatij uiptla peuas Pascua, uan iKone Tlakatl kitemaktiskej para makimiktikan itech se kouitl”.  Ijkuakon teopixkej tlen otlayekanayaj uan akinmej okinyekanayaj judíos omonechikojkej ichan teopixki Caifás tlen otlayekanaya.  Yejuan omotlapouijkej kikajkayauaskej Jesús uan kikitskiskej para kimiktiskej.  Pero okimoluiayaj: “Amo tikkitskiskej itech iluitl tlamo oksekimej kualaniskej”.  Jesús okatka Betania ichan Simón tlen opalaniaya inakayo.*  Ompa inauak omotoki se siuatl tlen okiuikaya se tekontsin* aceite ajuiak uan patio. Ijkuak Jesús otlakuajtoka, siuatl okikuatlalili aceite.  Ijkuak discípulos okitakej, okualankej uan okijtojkej: “¿Tleka san okauilti aceite?  Uelis patio monemakaskia uan tomin kinmakaskiaj akinmej amitlaj kipiaj”. 10  Jesús okikak tlen okijtojtokaj uan okinmilui: “¿Tleka nankikuejsouaj nin siuatsintli? Kuali tlen ye onechchiuili. 11  Porque akinmej amitlaj kipiaj nochipa namouan katej, pero ne amo nochipa namouan niyetos. 12  Ijkuak ye onechtlalili aceite ajuiak, okiyektlali nocuerpo para nechtokaskej. 13  Ne namechiluia, ipan nochi tlaltikpak nouian motetlapouis kuali tlajtoli, noijki kimatiskej tlen okichi nin siuatsintli uan ijkon kilnamikiskej”. 14  Se iapóstol Jesús tlen omotokayotiaya Judas Iscariote, okinmitato teopixkej tlen otlayekanayaj 15  uan okintlajtlani: “¿Tlen nantechmakaskej tla namechmaktilis Jesús?”. Yejuan okiluijkej kimakaskiaj 30 tomin de plata. 16  Ijkuakon Judas opejki mokuayejyekoua* ken kitemaktis Jesús. 17  Ijkuak opejki iluitl ijkuak okikuayaj pan tlen amo okipiaya levadura, idiscípulos Jesús okitlajtlanitoj: “¿Kanin tikneki matikchiuatij Pascua?”. 18  Ye okinnankili: “Xiakan Jerusalén, ompa xiktemokan se tlakatl uan xikiluikan: ‘Tlamachti kijtoua: “Yiajsis nohora. Ompa mochan nikchiuas Pascua inuan nodiscípulos”’”. 19  Idiscípulos Jesús okichijkej tlen okinnauati uan otlayektlalijkej para kichiuaskej Pascua. 20  Ijkuak otlayouak, Jesús uan 12 idiscípulos omotlalijkej inakastlan mesa. 21  Jesús okinmilui ijkuak otlakuajtokaj: “Ne namechiluia, se tlen nikan kajki nechtemaktis”. 22  Ijkuak idiscípulos okikakej tlen okijto, omoyolkokojkej uan nochtin okitlajtlanijkej: “¿Kox ne nimitstemaktis noTeko?”. 23  Ye okinnankili: “Nechtemaktis akin nouan tlakua ijtik nokax. 24  IKone Tlakatl melauak yas ijkon ken kijtoua iTlajtol toTajtsin Dios. Pero ¡mialma akin kitemaktis iKone Tlakatl! Okachi kuali amo nesiskia”.* 25  Judas tlen yikitemaktiskia, okitlajtlani: “Tlamachti, ¿kox ne nimitstemaktis?”. Jesús okinankili: “Te ijkon yotikijto”. 26  Ijkuak otlakuajtokaj, Jesús okonanki se pan uan omotlatlaujti. Satepan okipojposteki, okinmakak idiscípulos uan okinmilui: “Xikkuakan. Nin kineskayotia nocuerpo”. 27  Satepan okonanki se copa vino uan okitlasojkamatili toTajtsin Dios, okinmakak uan okinmilui: “Nannochtin xikonikan 28  porque nin kineskayotia noeso, nin ‘estli tlen ika mochiua acuerdo’.* Noeso monokis* uan ijkon miakej kinpaleuis makintlapojpoluilikan intlajtlakol. 29  Ne namechiluia, ayakmo oksepa nikonis vino hasta ijkuak namouan nikonis yankuik vino itech iTekiuajkayo noTajtsin”. 30  Satepan ijkuak otlanki okitlakuikilijkej toTajtsin Dios uan okiueyichijkej, oyajkej itech tepetl Olivos. 31  Ijkuakon Jesús okinmilui: “Nin youak nantechkajteuaskej noselti, porque iTlajtol toTajtsin Dios kijtoua: ‘Nikmiktis tlajpixki uan ichkamej choloskej’. 32  Pero ijkuak toTajtsin Dios nechyolitis, nias Galilea uan ompa namechchias”. 33  Pedro okilui: “Ne amo keman nimitskauas maski oksekimej mitskauaskej”. 34  Jesús okilui: “Ne nimitsiluia, nin youak eyi uelta tikijtos amo techixmati uan satepan tlakuikas se kaxtil”.* 35  Pedro okilui: “Ne amo keman nikijtos amo nimitsixmati maski mouan manechmiktikan”. Uan oksekimej discípulos noijki ijkon okijtojkej. 36  Satepan Jesús uan idiscípulos oyajkej tetlala tlen omotokayotiaya Getsemaní uan okinmilui: “Nikan ximotlalikan uan ne ik nepa manimotlatlaujtiti”. 37  Ye okiuikak Pedro uan noijki ome itelpochuan Zebedeo. Ompa opejki moyolkokoua uan sapanoua omotekipachouaya. 38  Ye okinmilui: “Sapanoua nimotekipachoua uan nikmachilia yinimikis. Nikan ximokauakan uan xiijsatokan ijkon ken ne nikchiua”. 39  Satepan okachi ik nepa oyajki, ompa omotlankuaketski uan ijkin omotlatlaujti: “NoTajtsin, tla uelis techkixtili nin copa. Pero mamochiua tlen tejuatsin tikmonekiltia uan amo tlen ne nikneki”. 40  Satepan Jesús oksepa okinmajsito idiscípulos uan yejuan okochtokaj. Ye okitlajtlani Pedro: “¿Tleka amo onanmijsatokaj nion se hora ijkon ken ne onikchi? 41  Xiijsatokan uan ximotlatlaujtikan, ijkon amo namechyoltilanas tlajtlakoli. Nikmati ijkuak ikaj kineki kichiuas tlen kuali xamo icuerpo amo tlaxikos”. 42  Satepan oksepa oyajki omotlatlaujtito uan ijkin okijto: “NoTajtsin, tla amo uelis techkixtilis nin copa uan tla moneki nikonis, mamochiua tlen tejuatsin tikmonekiltia”. 43  Satepan oksepa okinmajsito uan yejuan okochtokaj porque sapanoua okochisnekiayaj. 44  Oksepa okinkajte uan omotlatlaujtito ken achto ome uelta okichi. Uan oksepa okijto tlen achto yokijtojka. 45  Satepan Jesús oksepa okinmajsito idiscípulos uan okinmilui: “¿Tleka axkan nankochij uan nanmoseuiaj? Yoajsik hora iKone Tlakatl kitemaktiskej inmak tlajtlakolejkej. 46  Ximeuakan uan tiauij. Xikitakan yoajsiko akin nechtemaktis”. 47  Ijkuak okintlapouijtoka, oajsito apóstol Judas uan noijki miakej tlen okinuikayaj inmiespadas uan okikitskijtiayaj kouitl. Nonmej okintitlankej teopixkej tlen otlayekanayaj uan akinmej okinyekanayaj judíos. 48  Judas tlen okitemakti Jesús, yokinmiluijka ken kixmatiskiaj: “Xikkitskikan akin nikixpipitsos”.* 49  Ikinon okajsito Jesús uan okilui: “¡Panolti Tlamachti!”, uan okixpipitso.* 50  Pero Jesús okitlajtlani: “¿Tlen otikchiuako?”. Ijkuakon akinmej iuan oyayaj okikitskijkej Jesús. 51  Se idiscípulo Jesús okiualkixti iespada uan okinakastek itlakeual teopixki tlen otlayekanaya. 52  Jesús okilui: “Xiktlati moespada, porque akinmej kinejnekij* espada kinmiktiskej ika espada. 53  ¿Amo tikneltoka uelis nikiluis noTajtsin manechinualtitlanili miles de ángeles?* 54  Pero tla ijkon nikchiuas, ¿ken mochiuas tlen ijkuilitok itech iTlajtol toTajtsin Dios kanin kijtoua ijkon panos?”. 55  Ijkuakon Jesús okinmilui akinmej ompa okatkaj: “¿Tleka nankikitskijtiuitsej kouitl uan espadas para nantechkitskiskej ijkon ken se ichteki? Mojmostla onimotlaliaya templo uan onitlamachtiaya pero amo onantechkitskijkej. 56  Pero nochi nin panotok para mamochiua tlen okijkuilojkej profetas”. Ijkuakon nochtin idiscípulos okikajtejkej uan ocholojkej. 57  Akinmej okikitskijkej Jesús okiuikakej ichan teopixki Caifás. Ompa noijki okatkaj tlayekankej uan akinmej otlamachtiayaj tlanauatil. 58  Pedro san uejka okitokaya Jesús hasta oajsito ichan teopixki tlen otlayekanaya. Satepan okalak uan omotlalito inuan akinmej ompa otekipanouayaj. Ye okinekiaya kitas nochi tlen panoskia. 59  Teopixkej tlen otlayekanayaj uan nochtin tlen opouiayaj Sanedrín, okitemouayaj ken kitlajtlakoltiskej Jesús para makimiktikan. 60  Pero amo okajsiayaj tlen kitlajtlakoltiskej maski miakej okijtojkej tlen amo melauak opanok. Saiktlami oajsitoj ome tlakamej 61  tlen okijtojkej: “Nin tlakatl okijto: ‘Uelis nikxixinis itemplo toTajtsin Dios uan ipan eyi tonal oksepa nikchiuas’”. 62  Teopixki tlen otlayekanaya omoketski uan okitlajtlani Jesús: “¿Amitlaj tikijtos? ¿Amo tikkaki tlen mitstlajtlakoltiaj ninmej tlakamej?”. 63  Pero Jesús amitlaj okijto ikinon teopixki tlen otlayekanaya okilui: “¡Ne nimitsnauatia xikijto ixpan toTajtsin Dios tlen yoltok kox te tiCristo, iKone toTajtsin Dios!”. 64  Jesús okinankili: “Te ijkon yotikijto. Pero ne namechiluia: ‘Desde axkan nankitaskej iKone Tlakatl yetos* iyekma akin kipia chikaualistli, uan noijki nankitaskej uits ipan mixtli’”. 65  Teopixki tlen otlayekanaya okitsayanki itlaken uan okijto: “¡Nin tlakatl okiuijuikalti toTajtsin Dios! Ayakmo moneki makiteluikan. ¡Yonankikakej okiuijuikalti toTajtsin Dios! 66  ¿Namejuan tlen nankijtouaj?”. Yejuan okinankilijkej: “¡Matikmiktikan!”. 67  Satepan okixchijchakej uan okiuitekej. Oksekimej okixtlajtlatsinijkej 68  uan okiluijkej: “Tla te tiCristo uan tiprofeta, xikijto akin omitsuitek”. 69  Pedro okatka kiauak. Ijkuakon inauak omotoki se siuatl tlen ompa otekipanouaya uan okilui: “¡Te noijki otinemiaya iuan Jesús tlen uits Galilea!”. 70  Pero ye inmixpan nochtin okijto amo okixmatiaya. Uan okilui: “Amo nikmati tlen tikijtoua”. 71  Satepan Pedro okiski kaltempa uan okse ichpochtli okitak. Non ichpochtli okinmilui akinmej ompa okatkaj: “Nin tlakatl onemiaya iuan Jesús tlen uits Nazaret”. 72  Pedro oksepa okijto amo okixmatiaya Jesús. Okijto: “¡Amo nikixmati non tlakatl!”. 73  Satepan akinmej ompa okatkaj, omotokijkej inauak Pedro uan okiluijkej: “Te noijki inuan tipoui porque titlajtoua ijkon ken akinmej chantij Galilea”. 74  Ye opejki tlauijuikaltia uan okijto: “¡Amo nikixmati non tlakatl!”. Uan san niman otlakuikak se kaxtil.* 75  Pedro okilnamik tlen Jesús okilui: “Eyi uelta tikijtos amo techixmati uan satepan tlakuikas se kaxtil”.* Satepan okiski uan otlauelchokak.

Notas

Noso “okipiaya lepra”.
Ika griego moijtoua “tekontsin de alabastro”. Xikita diccionario.
Noso “monejneuilia”.
Noso “tlakatiskia”.
Noso “pacto”. Xikita diccionario.
Noso “momimilos”, “moxauanis”, “motoyauas”.
Noso “polloueue”, “karayo”, “kirichi”, “chigiran”.
Noso “nikixtennamikis”.
Noso “okixtennamik”.
Noso “kitekitiltiaj”, “kikuij”.
Ika griego moijtoua “12 legiones”.
Noso “euatos”.
Noso “polloueue”, “karayo”, “kirichi”, “chigiran”.
Noso “polloueue”, “karayo”, “kirichi”, “chigiran”.