Mateo 24:1-51

 • ¿TLEN KITEITITIS YINIKAN YETOS CRISTO? (1-51)

  • Yetos guerras, apistli uan tlalolinis (7)

  • Motetlapouis kuali tlajtoli (14)

  • Ueyi tlajyouilistli (21, 22)

  • Motas seki tlamantli itech iluikak ijkuak uits iKone Tlakatl (30)

  • Higoskouitl (32-34)

  • “Panos ijkon ken ijkuak okatka Noé” (37-39)

  • “Ximotlachilijtokan” (42-44)

  • Tlakeuali yolmelajki uan tlakeuali amo yolkuali (45-51)

24  Ijkuak Jesús okiski itech templo, idiscípulos inauak omotokijkej uan okiluijkej makita templo.  Ye okinmilui: “¿Nankitaj nochi tlen nikan kajki? Ne namechiluia, ayakmo nepanitos nion se tetl porque nochi kixixiniskej”.  Ijkuak Jesús okatka* itech tepetl Olivos, discípulos okichtakatlajtlanitoj: “Techilui, ¿keman ijkon panos uan tlen kiteititis yinikan tika* uan yitlamis tlen axkan onka?”.  Ye okinnankili: “Ximomaluikan. Amikaj manamechkajkayaua.  Miakej uitsej, kinejnekiskej* notoka uan kijtoskej: ‘Ne niCristo’, uan miakej kinkajkayauaskej.  Nankikakiskej onka guerra itech miakej altepemej. Ximomaluikan uan amo ximomojtikan porque moneki ijkon panos pero ayamo tlatlamis”.  “Porque se altepetl mokualanis iuan okse altepetl uan noijki tekiuajkej mokualaniskej. Tlaapistis uan nouian tlalolinis.  Ijkuak ijkon panos, yikin peuas tlajyouilistli”.  “Ijkuakon namechtlajyouiltiskej uan namechmiktiskej. Itech nochi altepemej namechkokoliskej porque nankichiuaj ken ne nikchiua. 10  Miakej ayakmo tlaneltokaskej, mokajkayauaskej uan mokokoliskej. 11  Yetoskej miakej profetas tekajkayajkej uan miakej kinkajkayauaskej. 12  Miakej ayakmo tetlasojtlaskej porque momiaktilis tlen amo kuali.* 13  Pero momakixtis akin tlaxikos hasta ijkuak tlatlamis. 14  Ipan nochi tlaltikpak, motetlapouis kuali tlajtoli para nochtin makimatikan toTajtsin Dios ualtlanauatis ipan tlaltikpak uan ijkuakon tlatlamis”. 15  “Ijkuak nankitaskej tlen tetlajyalti uan teixpolo moketok kanin tlachipauak, ijkon ken okijto profeta Daniel (akin kitlajtoltia makajsikamati tlen okijto profeta), 16  akinmej yetoskej Judea mayakan itech tepeyo. 17  Akin yetos ikpak* ikal, amo matemo makikixtiti tlen iaxka. 18  Noijki akin yetos itlala amo mamokopa makikuiti* itlaken. 19  ¡Mialmastin siuamej tlen yikipiaskej inkone noso tlen tlachichitijtoskej! 20  Ximotlatlaujtikan para amo nancholoskej ijkuak seua noso se sábado. 21  Ijkuakon peuas ueyi tlajyouilistli. Non amo keman ijkon panoua desde ijkuak okichijchijkej tlaltikpak uan amo keman oksepa ijkon panos. 22  Amikaj momakixtiskia tla nonmej tonalmej uejkauaskiaj, pero toTajtsin Dios kichiuas amo mauejkauakan nonmej tonalmej para sekimej mamokakixtikan. Ijkon kichiuas para kinpaleuis akinmej okinpejpenki”. 23  “Amo xikneltokakan tla ikaj namechiluis: ‘¡Cristo nikan kajki!’ noso namechiluis: ‘¡Nepa kajki!’. 24  Porque yetoskej cristos uan profetas tekajkayajkej. Yejuan kinchiuaskej uejueyij milagros uan ijkon tlakajkayauaskej. Noijki kinekiskej kinkajkayauaskej akinmej toTajtsin Dios okinpejpenki. 25  Ne yonamechilui tlen panos. 26  Amo xitlachiatij tla namechiluiskej: ‘¡Kajki kanin tlauaki!’. Noijki amo xikneltokakan tla namechiluiskej: ‘¡Kajki kalijtik!’. 27  Ijkuak yinikan yetos* iKone Tlakatl, panos ijkon ken ijkuak tlapejpetlani kanin kisa tonaltsin uan mota hasta kanin motlatia tonaltsin. 28  Kanin yetos akin yoixpoliuik,* ompa mololoskej águilas”. 29  “Itech nonmej tonalmej ijkuak yopanok tlajyouilistli, tonaltsin san niman seuis, metstli ayakmo tlauis, sitlalimej tlen katej iluikak uetsiskej uan nochi tlen onka iluikak motsetselos.* 30  Ijkuakon motas seki tlamantli itech iluikak ijkuak uits iKone Tlakatl. Nochtin tlen chantij itech altepemej moelpanuitekiskej uan tlauelchokaskej. Noijki kitaskej iKone Tlakatl uits ika ichikaualis ipan mixtli. 31  Ye kintitlanis iángeles ijkuak chikauak mokakis trompeta. Yejuan kinnechikoskej tlapejpenalmej san kanin yetoskej itech tlaltikpak, kanin peua iluikak hasta kanin tlami”. 32  “Xikajsikamatikan tlen kipanoua higoskouitl. Ijkuak selia imamayo uan moxijyotia, nankimatij yipeuas tlatotonias. 33  Noijki ijkuak nankitaskej panos nochi nin tlamantli, xikmatikan ye san niman uits. 34  Ne namechiluia, amo ixpoliuiskej akinmej axkan yoltokej hasta mapano nochi nin tlamantli. 35  Iluikak uan tlaltikpak pojpoliuiskej pero tlen nikijtoua amo keman pojpoliuis”. 36  “Tonal uan hora amikaj kimati, nion ángeles tlen katej iluikak nion teKone, san toTajtsin kimati. 37  Ijkuak yinikan yetos* iKone Tlakatl, panos ijkon ken ijkuak okatka Noé. 38  Ijkuak ayamo otlatemiaya, miakej otlakuayaj, otlakoniayaj, tlakamej uan siuamej omonamiktiayaj hasta ijkuak Noé okalak ijtik arca. 39  Amo otlakakej uan satepan otlatenki uan nochtin oixpolikej. Noijki ijkon panos ijkuak yinikan yetos iKone Tlakatl. 40  Ijkuakon ome tlakamej yetoskej tlala. Se kiuikaskej uan okse kikajteuaskej. 41  Ome siuamej tlapayantoskej. Se kiuikaskej uan okse kikajteuaskej. 42  Ikinon ximotlachilijtokan porque amo nankimatij keman uits namoTeko”. 43  “Xikilnamiktokan tla se tlakatl kimatiskia tlen hora kitlachtekiskej, ye ijsatoskia non youak uan amo kikauiliskia ichteki makalaki ichan. 44  Namejuan noijki ximotlachilijtokan porque iKone Tlakatl uits ijkuak amo nankichixtoskej”. 45  “¿Akin tlakeuali yolmelajki uan ixtlamatki tlen iteko okinauati makinyekana, uan makintlamaka tlakeualmej tlen katej ichan ijkuak moneki? 46  ¡Non tlakeuali pakis tla iteko kajsiki kichijtok tlen okinauati! 47  Ne namechiluia, iteko kinauatis makimalui nochi tlen kipia”. 48  “Pero tla non tlakeuali amo yolkuali uan mokuayejyekos* iteko ok uejkauas, 49  kinuitekis oksekimej tlakeualmej, san tlakuajtinemis uan san tlauantinemis inuan oksekimej tlauankej, 50  iteko non tlakeuali ajsiki se tonal ijkuak amo kichixtos uan se hora tlen amo kimatos. 51  Sapanoua kitlajyouiltis uan kititlanis inuan akinmej kipiaj ome inmixko. Ompa tlauelchokas uan kualanis”.

Notas

Noso “oeuatoka”, “oyetoka”.
Xikita diccionario.
Noso “kitekitiltiskej”, “kikuiskej”.
Kijtosneki amo kintlakamatiskej itlanauatiluan toTajtsin Dios.
Noso “ikuapak”.
Noso “makanati”.
Xikita diccionario.
Ika griego kijtosneki icuerpo se tlakatl noso se yolkatl.
Noso “molinis”.
Xikita diccionario.
Noso “monejneuilis”.