Mateo 10:1-42

  • Doce iapóstoles Jesús (1-4)

  • Jesús okinmilui ken tetlapouiskiaj (5-15)

  • Kintlajyouiltiskej idiscípulos Jesús (16-25)

  • Matikmauilikan toTajtsin Dios uan amo oksekimej (26-31)

  • Jesús okiualikak espada uan amo okiualikak yolseuilistli (32-39)

  • Matikinselikan idiscípulos Jesús (40-42)

10  Jesús okinnotski 12 idiscípulos uan okinmakak chikaualistli para makinkixtikan ejekamej.* Noijki okinmakak chikaualistli para makinpajtikan nochtin kokoxkej.  Ijkin omotokayotiayaj 12 apóstoles: Simón tlen okiluiayaj Pedro uan ikni tlen omotokayotiaya Andrés. Santiago uan Juan itelpochuan Zebedeo.  Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo tlen otominololouaya, Santiago itelpoch Alfeo, Tadeo,  Simón Cananita* uan Judas Iscariote tlen satepan okitemakti Jesús.  Jesús okintitlanki ninmej 12 tlakamej uan okinnauati: “Amo xiuiaj kanin chantij akinmej amo judíos uan amo xiuiaj itech altepemej tlen katej Samaria.  Moneki xikintemotij israelitas tlen politokej ken ichkamej.  Ijkin xitetlapouikan: ‘Yiuits Tekiuajkayotl tlen kajki iluikak’.  Xikinpajtikan kokoxkej, xikinyolitikan akinmej yoixpolikej, xikinpajtikan akinmej palani innakayo* uan xikinkixtikan ejekamej.* Amo onankitlaxtlajkej tlen onankiselijkej ikinon noijki ijkon xiktemakakan.  Amo xikuikakan oro, plata nion cobre itech namotlajkoilpika. 10  Amo xikuikakan namotlakualbolsa, amo xikinuikakan ome namotlakenuan, amo xikinuikakan namokakuan* nion amo xikuikakan namobastón. Porque akin tekipanoua kimotlanilia tlen kikuas”. 11  “Ijkuak namajsitiuij itech se altepetl, xiktemokan akin kineki namechkakis uan ximokauakan ichan hasta ijkuak nanyaskej. 12  Noijki xitetlajpalokan ijkuak namajsitiuij tekalijtik. 13  Tla namechseliskej akinmej ompa chantij kipiaskej yolseuilistli tlen nankinekij makipiakan. Pero tla amo namechseliskej, namejuan nankipiaskej yolseuilistli. 14  Tla itech se kali noso itech se altepetl amo namechseliaj nion amo namechkakij, ximokxitsetselokan ijkuak nankisaskej. 15  Ne namechiluia, yejuan okachi tlajyouiskej ijkuak toTajtsin Dios tlaixkomakas, uan amo ken otlajyouijkej akinmej ochantiayaj Sodoma uan Gomorra”. 16  “Ne namechtitlani ken ichkamej intlajko tekuanimej. Ikinon ximotlachilikan ken kouamej pero san ximokajtokan ken palomas. 17  Ximomaluikan porque namechtemaktiskej inmak jueces. Noijki namechuitekiskej ika mekatl itech sinagogas.* 18  Namechuikaskej inmixpan akinmej tlanauatiaj uan tekiuajkej porque nantechneltokaj. Ijkon yejuan uan akinmej amo judíos kimatiskej akin ne. 19  Ijkuak namechtemaktiskej, amo manamechtekipacho tlen nankijtoskej noso ken nantlajtoskej porque non tonal nankimatiskej tlen nankijtoskej. 20  Iespíritu santo toTajtsin namechmatiltis tlen nankijtoskej uan amo san namejuan nantlajtoskej. 21  Noijki sekimej kitemaktiskej inmikni makimiktikan. Oksekimej kitemaktiskej inkone makimiktikan. Oksekimej kinmixnamikiskej inpapanuan uan kintemaktiskej makinmiktikan. 22  Nochtin namechkokoliskej porque nankichiuaj ken ne nikchiua. Pero momakixtis akin tlaxikos hasta ijkuak tlatlamis. 23  Xiuiaj okse altepetl ijkuak namechtlajyouiltiskej. Ne namechiluia, amo uelis nanyaskej itech nochi altepemej tlen katej Israel porque achto ajsiki iKone Tlakatl”. 24  “Akin momachtia amo okachi ueyititok ken itlamachti, uan tlakeuali amo okachi ueyititok ken iteko. 25  Akin momachtia moneki pakis yetos ken itlamachti uan tlakeuali moneki pakis yetos ken iteko. Tla akin iaxka kali kiluiaj Belcebú,* ¿amo noijki ijkon kinmiluiskej akinmej ompa chantij? 26  Pero amo manamechmomojtikan, porque monextis nochi tlen tlatitok uan momatis nochi tlen amo momati. 27  Tlen namechiluia kanin tlayoua, xikijtokan kanin tlanestok. Uan tlen ichtaka namechiluia, xiktematiltikan inmikpak* kalmej. 28  Amo xikinmauilikan* akinmej uelis kimiktiskej namocuerpo pero amo uelis namechkixtiliskej namoyolilis.* Xikmauilikan akin uelis kimiktis namocuerpo uan namoyolilis ijtik Gehena.* 29  ¿Amo monemakaj ome tototsitsintin ika se tomintsin? Pero toTajtsin Dios kimati ijkuak se uetsi ipan tlali. 30  Ye noijki kimati keski namotsonkal nankipiaj. 31  Ikinon amo ximomojtikan porque namejuan okachi namopati amo ken miakej tototsitsintin”. 32  “Tla ikaj teixpan kijtos nechixmati, ne noijki nikijtos nikixmati ixpan noTajtsin tlen kajki iluikak. 33  Pero tla ikaj teixpan kijtos amo nechixmati, ne noijki nikijtos amo nikixmati ixpan noTajtsin tlen kajki iluikak. 34  Amo ximokuayejyekokan* onikualikak yolseuilistli ipan tlaltikpak. Ne onikualikak espada uan amo onikualikak yolseuilistli. 35  Porque ne onitexexeloko. Tlakatl kixnamikis ipapa, siuatl kixnamikis imama uan siuamontli kixnamikis imonna. 36  Xikmatikan namechkokoliskej akinmej namouan chantij. 37  Amo kinamiki yetos nodiscípulo akin okachi kitlasojtla ipapa noso imama. Noijki amo kinamiki yetos nodiscípulo akin okachi kitlasojtla ikone. 38  Noijki amo kinamiki yetos nodiscípulo akin amo kiselia makitlajyouiltikan* uan amo kichiua tlen ne nikchiua. 39  Ixpoliuis akin kinekis kimakixtis iyolilis, pero akin mochiuas nodiscípulo oksepa yoltos maski ixpoliuis”. 40  “Akin namechselis noijki nechselis. Akin nechselis noijki kiselis akin onechualtitlanki. 41  Akin kiselis se profeta kiteochiuaskej ken se profeta. Noijki akin kiselis ikaj yolkuali kiteochiuaskej ken yolkuali. 42  Xikneltokakan kiteochiuaskej akin kimakas maski san atl se nodiscípulo yolyamanki”.

Notas

Noso “demonios”.
Noso “akin okipaktiaya tlapaleuis”.
Noso “kipiaj lepra”.
Noso “demonios”.
Noso “namohuaraches”.
Xikita diccionario.
Ijkon kitokayotiaj Satanás akin kinyekana demonios.
Noso “inkuapak”.
Noso “xikinmimakasikan”.
Kijtosneki toTajtsin Dios oksepa uelis techyolitis.
Xikita diccionario.
Noso “ximonejneuilikan”.
Noso “kouitl”. Xikita diccionario.