Marcos 1:1-45

  • Juan Bautista otetlapoui (1-8)

  • Okapolaktijkej Jesús (9-11)

  • Satanás okiyejyeko Jesús (12, 13)

  • Jesús opejki tetlapouia Galilea (14, 15)

  • Jesús okinpejpenki achto idiscípulos (16-20)

  • Jesús okikixti se ejekatl (21-28)

  • Okinpajti miakej ompa Capernaúm (29-34)

  • Jesús iselti omotlatlaujtito (35-39)

  • Okipajti se tlakatl tlen opalaniaya inakayo (40-45)

1  Nikan peua kuali tlajtoli tlen okijto Jesucristo, iKone toTajtsin Dios.  Omochi ijkon ken okijkuilo profeta Isaías: “(Moyekapan niktitlanis akin tetlapouis uan mitschipauilijtias ojtli).  Kanin tlauaki mokaki ikaj chikauak kijtoua: ‘¡Xikchipauakan iojui Jehová uan xikmelauakan!’”.  Juan Bautista* otetlapouiaya kanin tlauaki. Ye okinmiluiaya mamoapolaktikan. Ijkon kiteititiskiaj omoyolkopayaj para toTajtsin Dios makintlapojpoluili intlajtlakol.  Nochtin tlen ochantiayaj Judea uan Jerusalén oyayaj kitatiuij Juan. Ye okinapolaktiaya ijtik aueyatl Jordán uan yejuan omoyolkuitiayaj inmixpan oksekimej.  Itlaken Juan ochijchitoka ika itsojmio camello uan omotlajkoilpiaya ika se kuetlaxtli. Ye okinkuaya chapulimej uan neujtli.*  Ijkin otetlapouiaya: “Satepan uits ikaj okachi chikauak amo ken ne, uan amo nechnamiki nimotlankuaketsas para nikintotomilis ikakuan.*  Ne onamechapolakti ijtik atl pero ye namechapolaktis ika espíritu santo”.*  Itech nonmej tonalmej, Jesús okiski itech altepetl Nazaret tlen kajki Galilea uan Juan okiapolakti ijtik aueyatl Jordán. 10  Ijkuak okiski ijtik atl, okitak omotlapo iluikak uan oualtemok espíritu santo ken se paloma ipan Jesús. 11  Noijki omokak ikaj oualtlajto iluikak uan okijto: “Te tinoKone nimitstlasojtla uan tikchiua manipaki”. 12  Espíritu santo san niman okichi Jesús mauia kanin tlauaki. 13  Ye ompa omoka 40 tonal uan Satanás okiyejyeko. Ompa okatkaj tekuanimej pero ángeles okimaluiayaj. 14  Ijkuak Juan yotsaktoka, Jesús oyajki Galilea otetlapouito kuali tlajtoli tlen kitemaka toTajtsin Dios. 15  Ye okijtouaya: “Yoajsik tonal tlen omoijto. Yiuits iTekiuajkayo toTajtsin Dios. Ximoyolkopakan uan xikneltokakan kuali tlajtoli”. 16  Se tonal, Jesús onejnentiaya itempa mar Galilea. Ompa okitak Simón uan ikni tlen omotokayotiaya Andrés. Yejuan okintlamotlayaj inmichayauan ijtik mar porque omichkitskiayaj. 17  Jesús okinmilui: “Nouan xiualakan uan namechititis ken nankintemoskej tlakamej ijkon ken nanmichkitskiaj”. 18  Yejuan san niman iuan oyajkej uan ayakmo omichkitskijkej. 19  Satepan Jesús okinmajsito Santiago uan Juan itelpochuan Zebedeo. Yejuan okatkaj itech inbarco okiyektlalijtokaj tlen ika omichkitskiayaj. 20  Jesús san niman okinnotski uan yejuan iuan oyajkej. Inpapa tlen omotokayotiaya Zebedeo okikajtejkej itech barco inuan tlakeualmej. 21  Satepan oajsitoj* Capernaúm. Ijkuak oajsik sábado, Jesús opejki tlamachtia itech sinagoga.* 22  Nochtin okintlajtlachialti ken otlamachtiaya porque otlamachtiaya tlen kijtoua toTajtsin Dios. Amo otlamachtiaya ken akinmej otlamachtiayaj tlanauatil. 23  Itech sinagoga* okatka se tlakatl tlen okipiaya se ejekatl.* Ye chikauak okijto: 24  “¿Tlen otikchiuako nikan Jesús Nazareno? ¿Otechpojpoloko? Ne kuali nikmati te tiSanto uan omitsualtitlanki Dios”. 25  Jesús okajuak ejekatl* uan okilui: “¡Xiktsakua mokamak uan xikisa ijtik tlakatl!”. 26  Ejekatl* okichi mamimiki tlakatl, chikauak otsajtsik uan satepan okiski. 27  Nochtin omotlajtlachialtijkej uan omotlajtlaniayaj: “¿Tlen kijtosneki nin? ¡Tlamachtia okse tlamantli! Ye kinnauatia ejekamej* uan yejuan kitlakamatij”.* 28  Nochi tlen okichiuaya Jesús omomatki itech nochi altepemej ompa Galilea. 29  Ijkuak okiskej itech sinagoga,* Jesús, Santiago uan Juan oyajkej ichan Simón uan Andrés. 30  Imonna Simón ouetoka ipan cama porque okipiaya totonik uan san niman okiluijkej Jesús. 31  Jesús okimakitski uan okeualti. Okiski totonik uan siuatl opejki kintlakualchiuilia. 32  Ijkuak omotlati tonaltsin, okinuikilijkej Jesús nochtin kokoxkej uan akinmej okinpiayaj ejekamej.* 33  Nochtin tlen ochantiayaj itech non altepetl omonechikojkej kaltempa. 34  Ye okinpajti nochtin tlen okipiayaj tlatlamantli kokolistli uan okinkixti ejekamej.* Pero ejekamej* amo okinkauiliaya matlajtokan, porque yejuan okimatiayaj ye okatka Cristo. 35  Kualkan ijkuak ok tlayoua, Jesús omejki uan oyajki iselti omotlatlaujtito. 36  Simón uan oksekimej okitemojtinemiayaj Jesús. 37  Ijkuak okajsitoj, okiluijkej: “Nochtin mitstemojtinemij”. 38  Pero ye okinmilui: “Tiauij itech okseki altepemej uan ompa nitetlapouis ikinon oniuala”. 39  Jesús otetlapouiaya itech sinagogas* ompa Galilea uan okinkixtiaya ejekamej.* 40  Se tlakatl tlen opalaniaya inakayo,* omotlankuaketski ixpan Jesús uan okitlatlaujti: “Ne nikmati tla te tiknekis uelis techpajtis”. 41  Jesús okiknomatki, okikitski uan okilui: “Ne nikneki xipajti”. 42  Tlakatl san niman oualpajtik. 43  Jesús okilui tlakatl mauia uan okinauati: 44  “Amikaj xikilui tlen opanok. San xikitati teopixki uan xiktemaka tlen Moisés otlanauati porque yotipajtik. Ijkon tikteititis yotipajtik”. 45  Pero non tlakatl nouian okijtojtinemiaya tlen opanok. Ikinon Jesús ayakmo ueli oyaya itech okseki altepemej. Ye omokauaya kanin amikaj ochantiaya, pero miakej tlen oksekan ochantiayaj oyayaj kitatiuij.

Notas

Noso “tlen oteapolaktiaya”.
Noso “miel”.
Noso “ihuaraches”.
Nin kijtosneki sekimej kinpejpenas ika espíritu santo.
Kijtosneki Jesús uan sekimej idiscípulos.
Xikita diccionario.
Xikita diccionario.
Noso “demonio”.
Noso “demonio”.
Noso “demonio”.
Noso “demonios”.
Noso “kiuelkakij”.
Xikita diccionario.
Noso “demonios”.
Noso “demonios”.
Noso “demonios”.
Xikita diccionario.
Noso “demonios”.
Noso “okipiaya lepra”.