Lucas 6:1-49

  • Jesús kinauatia tonal sábado (1-5)

  • Jesús okipajti se tlakatl tlen amo ueli okoliniaya ima (6-11)

  • 12 iapóstoles Jesús (12-16)

  • Jesús otlamachti uan otepajti (17-19)

  • ¿Akinmej pakij uan akinmej mialmastin? (20-26)

  • Matikintlasojtlakan akinmej techkokoliaj (27-36)

  • “Ayakmo xitlateneuakan” (37-42)

  • “Tlakilotl kiteititia ken kajki kouitl” (43-45)

  • Se tlakatl kuali omokalti, pero okse amo otlachkuak ijkuak omokalti (46-49)

6  Se sábado, Jesús opanok kanin otoktoka trigo. Idiscípulos okitekej seki trigo, okimaxakualojkej uan okikuajkej.  Ikinon sekimej fariseos okintlajtlanijkej: “¿Tleka nankichiuaj tlen amo moneki nankichiuaskej sábado?”.  Pero Jesús okinnankili: “¿Amo keman onankitlajtoltijkej tlen okichijkej David uan tlakamej tlen iuan okatkaj ijkuak oapismikiayaj?  Ye okalak ikalijtik toTajtsin Dios uan okimakakej pan tlen okitemakayaj ixpan toTajtsin Dios. Satepan ye uan tlakamej tlen iuan okatkaj okikuajkej, pero amo omonekiaya ijkon kichiuaskej porque san teopixkej okikuayaj non pan”.  Jesús noijki okinmilui: “IKone Tlakatl kinauatia tonal sábado”.  Okse sábado Jesús okalak itech sinagoga* uan opejki tlamachtia. Ompa okatka se tlakatl tlen amo ueli okoliniaya iyekma.  Fariseos uan akinmej otlamachtiayaj tlanauatil, san okitayaj Jesús kox kipajtiskia non tlakatl tonal sábado uan ijkon kiteluiskiaj.  Jesús okimatiaya tlen omokuayejyekouayaj,* ikinon okilui tlakatl tlen amo ueli okoliniaya ima: “Ximoketsa nikan tlatlajkotia”. Tlakatl ompa omoketski.  Satepan Jesús okintlajtlani: “¿Tlen uelis tikchiuaskej sábado? ¿Tikchiuaskej tlen kuali noso tlen amo kuali? ¿Titemiktiskej noso ikaj tikpaleuiskej?”. 10  Ijkuakon okinmitak nochtin tlen ompa okatkaj uan okilui tlakatl: “Xikmelaua moma”. Tlakatl okimela ima uan opajtik. 11  Yejuan sapanoua okualankej uan opejki kimoluiaj tlen kitoktiskej Jesús. 12  Se tonal, Jesús oyajki omotlatlaujtito itech se tepetl uan ompa se youali okitlatlaujti toTajtsin Dios. 13  Ijkuak otlaneski, okinnotski idiscípulos uan okinpejpenki 12 tlakamej tlen okintokayoti apóstoles. 14  Ijkin omotokayotiayaj: Simón tlen noijki okitokayoti Pedro uan ikni tlen omotokayotiaya Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, 15  Mateo, Tomás, Santiago itelpoch Alfeo, Simón tlen okipaktiaya tlapaleuis, 16  Judas* itelpoch Santiago uan Judas Iscariote tlen satepan okinemakak Jesús. 17  Satepan ye inuan otemok uan oyajkej ixtlauak. Ompa okatkaj miakej idiscípulos uan miakej tlen oualayaj itech altepemej Judea, Jerusalén, Tiro uan Sidón. Yejuan okikakitoj Jesús uan okinekiayaj makinpajti. 18  Noijki okinpajti akinmej otlajyouiayaj porque okinpiayaj ejekamej.* 19  Nochtin okinekiayaj kikitskiskej porque itech okisaya chikaualistli uan okinpajtiaya. 20  Ijkuakon Jesús okinmitak idiscípulos uan okijto: “Xipakikan namejuan tlen amo nankipiaj miak tlamantli, porque namoaxka iTekiuajkayo toTajtsin Dios”. 21  “Xipakikan namejuan tlen axkan nanapismikij porque namixuiskej”. “Xipakikan namejuan tlen axkan nanchokaj porque nanuetskaskej”. 22  “Xipakikan namejuan ijkuak namechkokoliaj, ijkuak namechtlajyouiltiaj, ijkuak namechuijuikaltiaj, ijkuak namechtlauelitaj uan ijkuak kijtouaj amo nanyolkualmej porque nankineltokaj iKone Tlakatl. 23  Sapanoua xipakikan ijkuak ijkon namechtoktiskej porque toTajtsin Dios namechteochiuas. Yiuejkika inuejkatatajuan noijki okintlajyouiltijkej profetas”. 24  “Pero ¡mialmastin namejuan tlen nankipiaj miak tomin, porque yonankiselijkej tlen nankinekij nankipiaskej!”. 25  “¡Mialmastin namejuan tlen axkan namixuitokej porque nanapismikiskej!”. “¡Mialmastin namejuan tlen axkan nanuetskaj, porque nanmoyolkokoskej uan nanchokaskej!”. 26  “¡Mialmastin namejuan ijkuak oksekimej kijtoskej kuali tlen nankichiuaj, porque inuejkatatajuan ijkon okinmiluiayaj profetas tekajkayajkej!”. 27  “Pero ne namechiluia akinmej nantechkakij, xikintlasojtlakan akinmej namechkokoliaj uan xikinpaleuikan akinmej namechtlauelitaj. 28  Xikintlakaitakan akinmej namechuijuikaltiaj uan ximotlatlaujtikan inpatka akinmej namechteneuaj.* 29  Tla ikaj mitsixtlatsinia, ximixkopa para oksekan mamitsixtlatsini. Tla ikaj mitskixtilis se motlaken, xikmaka noijki tlen tikonakijtok.* 30  Tla ikaj itlaj mitstlajtlanilis, xikmaka. Tla ikaj mitskixtilis tlen moaxka, amo xikilui mamitskopili”. 31  “Noijki xikchiuakan tlen namechpaktiskia manamechchiuilikan oksekimej”. 32  “¿Tlen nankitlaniskej tla nankintlasojtlaj san akinmej namechtlasojtlaj? Hasta akinmej tlajtlakolchiuaj noijki ijkon kichiuaj. 33  ¿Tlen nankitlaniskej tla nankinpaleuiaj san akinmej namechpaleuiaj? Hasta akinmej tlajtlakolchiuaj noijki ijkon kichiuaj. 34  ¿Tlen nankitlaniskej tla itlaj nankitetlanetiaj pero nankineltokaj namechkopiliskej? Hasta akinmej tlajtlakolchiuaj noijki itlaj kimotlanetiaj uan kineltokaj kimokopiliskej. 35  Pero namejuan xikintlasojtlakan akinmej namechkokoliaj, xitepaleuikan uan amo xikchiakan manamechkopilikan tlen nankitetlanetiaj. Ijkon nankiteititiskej namejuan nanikoneuan toTajtsin Dios tlen Ueyititok uan ye namechteochiuas. Porque ye kinmaka tlen kuali akinmej amo motlasojkamatij uan akinmej amo yolkualmej. 36  Xiteiknomatikan ijkon ken namoTajtsin teiknomati”. 37  “Noijki ayakmo xitlateneuakan* uan ijkon amo keman namechteneuaskej.* Ayakmo xitetlajtlakoltikan uan ijkon amo namechtlajtlakoltiskej. Xitetlapojpoluikan uan ijkon namechtlapojpoluiskej. 38  Xikinmakakan oksekimej tlen nankipiaj uan yejuan noijki namechmakaskej tlen kipiaj. Sapanoua miak tlamantli namechmakaskej, kuali kitemitiskej ibolsa namotlaken, kitsejtseloskej uan kitijtiliniskej. Porque namechtoktiskej ijkon ken nankintoktiaj oksekimej”. 39  Noijki okinmilui nin neskayotl:* “¿Uelis ikaj tlen amo tlachia kiyekanas okse tlen amo tlachia? ¿Amo ome uetsitiuij ijtik se tekochtli? 40  Akin momachtia amo okachi ueyititok ken itlamachti, pero tla kuali momachtia yetos ken itlamachti. 41  ¿Tleka tikita uitstli tlen kajki ijtik ixtololo mokni pero amo tikita kouitl tlen kajki ijtik moixtololo? 42  ¿Tleka tikiluia mokni: ‘Techkauili manimitskixtili uitstli tlen tikpia ijtik moixtololo’, tla te amo tikita kouitl tlen kajki ijtik moixtololo? ¡Te tikpia ome moixko! Achto xikmokixtili kouitl tlen kajki ijtik moixtololo uan ijkon tikitas ken tikkixtilis uitstli tlen kajki ijtik ixtololo mokni”. 43  “Nion se kuali kouitl kitemaka tlakilotl tlen amo kuajkuali. Noijki nion se kouitl tlen yopalanki kitemaka kuajkuali tlakilotl. 44  Porque tlakilotl kiteititia ken kajki kouitl. Amikaj kiteki higos nion uvas itech uitsyo. 45  Tla se tlakatl yolkuali, san kijtoua tlen kuali. Pero akin amo yolkuali, san kijtoua tlen amo kuali. Porque tlen kajki iyolipan non tlen kijtoua”. 46  “¿Tleka nantechiluiaj: ‘NoTeko, noTeko’ tla amo nankichiuaj tlen nikijtoua? 47  Namechiluis ken mota akin kikakiki notlajtol uan kichiua tlen nikijtoua. 48  Yetoskia ken se tlakatl tlen omokalti ipan tetl. Uejkatlan otlachkuak uan kali okitlakxili ipan tetl, ikinon ijkuak otlatenki uan aueyatl chikauak okitlauitek, kali amo oxixinki porque kuali okichi. 49  Pero akin nechkaki uan amo kichiua tlen nikijtoua, yetoskia ken se tlakatl tlen omokalti uan amo otlachkuak. Aueyatl chikauak okitlauitek kali. Kali san niman ouetsito uan nochi oxixinki”.

Notas

Xikita diccionario.
Noso “omonejneuiliayaj”.
Noijki omotokayotiaya Tadeo.
Noso “demonios”.
Noso “namechijtouaj”, “namechpojpouaj”.
Noso “tiktlalijtok”, “tikkentok”.
Noso “xiteijtokan”, “xitepojpouakan”.
Noso “namechijtoskej”, “namechpojpouaskej”.
Noso “ejemplo”.