Lucas 22:1-71

 • Teopixkej okitemouayaj ken kimiktiskiaj Jesús (1-6)

 • Okichiuatoj saiktlami Pascua (7-13)

 • Okichijkej iCena toTeko (14-20)

 • “Akin nechtemaktis nouan kajki inakastlan mesa” (21-23)

 • “Omokualanijkej porque okinekiayaj kimatiskej akin okachi oueyititoka” (24-27)

 • “Namouan nikchiua se acuerdo para nantlanauatiskej itech tekiuajkayotl” (28-30)

 • Jesús okijto Pedro kijtoskia amo kixmati (31-34)

 • Matimoyektlalikan. Ome espadas (35-38)

 • Jesús omotlatlaujti itech tepetl Olivos (39-46)

 • Okikitskijkej Jesús (47-53)

 • Pedro okijto amo okixmatiaya Jesús (54-62)

 • Okipinauijkej Jesús (63-65)

 • Nochtin tlen opouiayaj Sanedrín okixkomakakej Jesús (66-71)

22  Yiajsiskia tonal kichiuaskiaj iluitl ijkuak okikuayaj pan tlen amo okipiaya levadura. Nin iluitl omotokayotiaya Pascua.  Teopixkej tlen otlayekanayaj uan akinmej otlamachtiayaj tlanauatil okinmauiliayaj* oksekimej, ikinon okitemouayaj ken kimiktiskiaj Jesús uan ijkon amo tlakualaniskiaj.  Ijkuakon Satanás okalak itech apóstol Judas Iscariote.  Ye okinmitato teopixkej tlen otlayekanayaj uan akinmej okimaluiayaj templo. Okinmilui ken kinmaktiliskia Jesús.  Yejuan opakej uan okiluijkej kitlaxtlauiskiaj.  Judas inuan omoyekka ikinon opejki mokuayejyekoua* ken kitemaktis Jesús ijkuak amikaj kimatiskia.  Satepan opejki iluitl ijkuak okikuayaj pan tlen amo okipiaya levadura uan okinmiktiayaj yolkamej itech Pascua.  Jesús okinnauati Pedro uan Juan: “Xiakan uan xikchiuatij Pascua tlen tikkuaskej”.  Yejuan okitlajtlanijkej: “¿Kanin tikneki matikchiuatij?”. 10  Ye okinnankili: “Ijkuak namajsitiuij Jerusalén, nankinamikiskej se tlakatl tlen oatlakuito ika se komitl. Xiktokakan uan xikalakikan kanin ye ajsiti. 11  Xikiluikan akin iaxka kali: ‘Tlamachti mitsualtlajtlania: “¿Kanin kajki cuarto para nikchiuas Pascua inuan nodiscípulos?”’. 12  Tlakatl namechititis se ueyi cuarto tlen kajki tlakpak uan non cuarto kipia nochi tlen tiknejnekiskej.* Ompa xikchiuakan Pascua”. 13  Pedro uan Juan oyajkej Jerusalén uan opanok ijkon ken okinmilui Jesús uan otlayektlalijkej para kichiuaskej Pascua. 14  Ijkuak oajsik hora, Jesús uan apóstoles omotlalijkej inakastlan mesa. 15  Ye okinmilui: “Yoniknekiaya namouan nikkuas nin Pascua ijkuak ayamo peua nitlajyouia. 16  Ne namechiluia, ayakmo oksepa nikkuas Pascua hasta mochiuas itech iTekiuajkayo toTajtsin Dios”. 17  Satepan okonanki se copa vino, okitlasojkamatili toTajtsin Dios uan okinmilui: “Xikonikan uan xikmopanoltilikan. 18  Ne namechiluia, ayakmo oksepa nikonis vino hasta ijkuak uits iTekiuajkayo toTajtsin Dios”. 19  Satepan Jesús okonanki se pan uan okitlasojkamatili toTajtsin Dios. Okipojposteki, okinmakak iapóstoles uan okinmilui: “Nin kineskayotia nocuerpo tlen namopatka niktemakas uan namechpaleuis. Ijkin xikchiuakan para nantechilnamikiskej”. 20  Noijki ijkon okichi ika se copa vino ijkuak otlanki otlakuajkej uan okinmilui: “Nin copa kineskayotia yankuik acuerdo* tlen mochiua ika noeso. Noeso monokis* para manamechpaleui”. 21  “Pero akin nechtemaktis nouan kajki inakastlan mesa. 22  IKone Tlakatl melauak kipanos tlen yomoijto. Pero ¡mialma akin kitemaktis!”. 23  Apóstoles omokualanijkej porque okinekiayaj kimatiskej akin ijkon kichiuaskia. 24  Noijki omokualanijkej porque okinekiayaj kimatiskej akin okachi oueyititoka. 25  Pero Jesús okinmilui: “Nochtin tekiuajkej tlanauatiaj san ken yejuan kinekij. Noijki kinnotsaj yolkualmej akinmej tlanauatiaj porque tlapaleuiaj. 26  Pero namejuan amo ijkon xikchiuakan. Akin okachi ueyititok mamochiua ken ikaj okachi tsikitsin. Akin tlayekana mamochiua ken se tlakeuali. 27  ¿Akin okachi ueyititok? ¿Akin tlakua noso akin tetlamaka? ¿Amo ye tlen tlakua? Pero ne namouan nika ken se tlakeuali”. 28  “Namejuan nouan nantlajyouijtinemij. 29  Ikinon ne namouan nikchiua se acuerdo* para nantlanauatiskej itech tekiuajkayotl ijkon ken noTajtsin nouan okichi se acuerdo.* 30  Nouan nantlakuaskej itech noTekiuajkayo, uan nanmotlaliskej ipan tronos para nankinmixkomakaskej 12 ifamilias Israel”. 31  “Simón, Simón, techkaki. Satanás yonamechtlajtlanki para namechtsetselos ijkon ken kitsetselouaj trigo. 32  Pero ne yoniktlatlaujti toTajtsin Dios xikpia chikauak motlaneltokilis. Ijkuak timokopas, xikinyolchikaua mokniuan”. 33  Pedro okilui Jesús: “NoTeko, ne nimotekauilis mouan manechtsakuakan uan mouan manechmiktikan”. 34  Jesús okilui: “Pedro ne nimitsiluia, axkan eyi uelta tikijtos amo techixmati uan satepan tlakuikas se kaxtil”.* 35  Noijki okinmilui: “¿Itlaj onamechpolo ijkuak onamechtitlanki uan onamechilui amo xikuikakan namotominbolsa, namotlakualbolsa nion namokakuan?”.* Yejuan okinankilijkej: “Amo”. 36  Jesús okinmilui: “Pero axkan tla nankipiaj namotominbolsa xikuikakan uan noijki namotlakualbolsa. Akin amo kipia se espada, makinemaka itlaken uan makimokoui se espada. 37  Ne namechiluia, moneki nechpanos tlen kijtoua iTlajtol toTajtsin Dios kanin kijtoua: ‘Okitakej ken se tlakatl tlen tlajtlakolchiua’. Uan ijkon yinechpanotok”. 38  Yejuan okiluijkej: “ToTeko, nikan katej ome espadas”. Ye okinmilui: “Amo moneki okse”. 39  Satepan Jesús oyajki itech tepetl Olivos ijkon ken nochipa okichiuaya. Discípulos iuan oyajkej. 40  Ijkuak ompa oajsitoj, okinmilui: “Nikan ximotlatlaujtikan uan ijkon amo namechyoltilanas tlajtlakoli”. 41  Jesús oyajki uejkatsin ken kanin ajsi se tetl ijkuak ikaj kitlamotla. Ompa omotlankuaketski uan opejki motlatlaujtia. 42  Ye okijto: “NoTajtsin, tla tejuatsin tikneki techkixtili nin copa. Pero mamochiua tlen tejuatsin tikmonekiltia uan amo tlen ne nikneki”. 43  Ijkuakon okimonextili se ángel tlen oualaya iluikak uan okiyolchika. 44  Pero Jesús sapanoua omotekipachouaya ikinon okachi omotlatlaujtiaya. Itonil omokopki ken estli uan ochipiniaya ipan tlali. 45  Ijkuak otlanki omotlatlaujti, omoketski uan okinmitato idiscípulos pero yejuan okochtokaj porque omoyolkokouayaj. 46  Ye okinmilui: “¿Tleka nankochij? Ximeuakan uan ximotlatlaujtikan. Ijkon amo namechyoltilanas tlajtlakoli”. 47  Ijkuak okintlapouijtoka, oajsitoj miakej tlen okinyekanaya apóstol Judas. Ye omotoki inauak Jesús uan okixpipitso.* 48  Pero Jesús okilui: “Judas, ¿otikixpipitso* iKone Tlakatl para tiktemaktis?”. 49  Akinmej okatkaj iuan Jesús okitakej tlen opanok uan okitlajtlanijkej: “ToTeko, ¿tikneki matikinmakakan ika espada?”. 50  Se discípulo okinakastek itlakeual teopixki tlen otlayekanaya. Okitekili inakas tlen okatka iyekma. 51  Pero Jesús okijto: “Xikinkauakan”. Satepan okikitskili inakas tlakeuali uan okipajti. 52  Jesús okinmilui teopixkej tlen otlayekanayaj, akinmej okimaluiayaj templo uan tlayekankej tlen okitemotoj: “¿Tleka nankikitskijtiuitsej kouitl uan espadas para nantechkitskiskej ijkon ken se ichteki? 53  Mojmostla namouan onikatka itech templo uan amo onantechkitskijkej. Pero nin namohora uan hora ijkuak tlanauatia tlayoualotl”. 54  Satepan okikitskijkej Jesús uan okiuikakej ichan teopixki tlen otlayekanaya. Pedro san uejka okintokaya. 55  Sekimej kiauak otlatlatijkej uan san sekan ompa omotlalijkej. Pedro noijki inuan omotlali. 56  Ijkuakon se siuatl tlen ompa otekipanouaya okitak Pedro omototonijtoka uan okijto: “Nin tlakatl noijki onemiaya iuan Jesús”. 57  Pero Pedro okijto amo okixmatiaya uan okilui: “Siuatl, ne amo nikixmati”. 58  Satepan se tlakatl okitak uan okilui: “Te noijki inuan tipoui”. Pero Pedro okinankili: “Tlakatl, ne amo inuan nipoui”. 59  Opanok kanaj se hora uan okse tlakatl opejki kijtoua: “Nin tlakatl noijki onemiaya iuan Jesús porque mota uits Galilea”. 60  Pero Pedro okilui: “Tlakatl, amo nikmati tlen tikijtoua”. Ijkuak Pedro otlajtojtoka, san niman otlakuikak se kaxtil.* 61  Ijkuakon Jesús omokopki uan okitak Pedro. Pedro okilnamik tlen Jesús okilui: “Axkan eyi uelta tikijtos amo techixmati uan satepan tlakuikas se kaxtil”.* 62  Satepan okiski uan otlauelchokak. 63  Tlakamej tlen okimaluiayaj Jesús okipinauijkej uan okiuitekej. 64  Satepan okixpachojkej uan okiluiayaj: “Tla tiprofeta xikijto akin omitsuitek”. 65  Noijki okiuijuikaltiayaj. 66  Ijkuak otlaneski, omonechikojkej akinmej okinyekanayaj judíos, teopixkej tlen otlayekanayaj uan akinmej otlamachtiayaj tlanauatil. Yejuan okiuikakej Jesús kanin okatka Sanedrín uan okiluijkej: 67  “Techilui kox te tiCristo”. Ye okinnankili: “Amo keman nankineltokaskej maski namechiluis. 68  Noijki tla ne itlaj namechtlajtlanis, amo nantechnankiliskej. 69  Pero desde axkan iKone Tlakatl motlalis iyekma toTajtsin Dios akin kipia chikaualistli”. 70  Ijkuakon nochtin okitlajtlanijkej: “¿Te tiiKone toTajtsin Dios?”. Ye okinnankili: “Namejuan ijkon yonankijtojkej”. 71  Yejuan okijtojkej: “Ayakmo moneki makiteluikan. Tejuan yotikkakej tlen okijto”.

Notas

Noso “okinmimakasiayaj”.
Noso “monejneuilia”.
Noso “tiktekitiltiskej”, “tikkuiskej”.
Noso “pacto”. Xikita diccionario.
Noso “momimilos”, “moxauanis”, “motoyauas”.
Noso “pacto”. Xikita diccionario.
Noso “pacto”. Xikita diccionario.
Noso “polloueue”, “karayo”, “kirichi”, “chigiran”.
Noso “namohuaraches”.
Noso “okixtennamik”.
Noso “otikixtennamik”.
Noso “polloueue”, “karayo”, “kirichi”, “chigiran”.
Noso “polloueue”, “karayo”, “kirichi”, “chigiran”.