Lucas 12:1-59

 • Inlevadura fariseos (1-3)

 • Matikmauilikan toTajtsin Dios uan amo matikinmauilikan oksekimej (4-7)

 • Matikijtokan tikixmatij Cristo (8-12)

 • Tlakatl tlen okipiaya miak tomin uan amo okatka ixtlamatki (13-21)

 • Amo matimotekipachokan (22-34)

  • Akinmej amo miakej (32)

 • Ximotlachilijtokan (35-40)

 • Tlakeuali yolmelajki uan tlakeuali amo yolkuali (41-48)

 • Jesús otexexeloko uan amo okiualikak yolseuilistli (49-53)

 • Matikajsikamatikan tlen axkan panotok (54-56)

 • Matikyektlalikan ouijkayotl (57-59)

12  Se tonal, sapanoua miakej omonechikojkej uan omotojtopeuayaj. Ijkuakon Jesús achto opejki kintlapouia idiscípulos. Okinmilui: “Ximomaluikan amo manamechijtlako inlevadura fariseos porque yejuan kipiaj ome inmixko.  Pero monextis nochi tlen kuali tlatitok uan momatis nochi tlen amo momati.  Nochi tlen nankijtoskej kanin tlayoua, mokakis kanin tlanestok. Uan tlen ichtaka nankijtoskej kalijtik, motematiltis inmikpak* kalmej.  Noyolikniuan, ne noijki namechiluia: ‘Amo xikinmauilikan* akinmej uelis kimiktiskej namocuerpo pero satepan amitlaj uelis namechtoktiskej.  Ne namechititis akin moneki xikmauilikan. Xikmauilikan akin uelis namechmiktis uan namechtlamotlas ijtik Gehena.* Ne namechiluia, ye xikmauilikan.  ¿Amo monemakaj makuili tototsitsintin ika ome tomintsitsintin? Pero toTajtsin Dios nion se amo kilkaua.  Ye noijki kimati keski namotsonkal nankipiaj. Amo ximomojtikan porque namejuan okachi namopati amo ken miakej tototsitsintin’”.  “Ne namechiluia, tla ikaj teixpan kijtos nechixmati, iKone Tlakatl noijki kijtos kixmati inmixpan iángeles toTajtsin Dios.  Pero tla ikaj teixpan kijtos amo nechixmati, ne noijki nikijtos amo nikixmati inmixpan iángeles toTajtsin Dios. 10  ToTajtsin Dios kitlapojpoluilis itlajtlakol akin kiteneuas iKone Tlakatl, pero amo kitlapojpoluis akin kiuijuikaltis espíritu santo. 11  Ijkuak namechuikaskej inmixpan oksekimej* uan inmixpan tekiuajkej, amo manamechtekipacho tlen nankijtoskej noso ken nantlajtoskej para nanmopaleuiskej. 12  Porque non tonal espíritu santo namechmatiltis tlen nankijtoskej”. 13  Se tlakatl tlen ompa okatka okilui Jesús: “Tlamachti, xikilui nokni matikmoxejxelilikan tlen otechkajteuilijkej”. 14  Ye okinankili: “Tlakatl, ¿akin onechtlali maniyeto nijuez noso manamechtlaxejxelili?”. 15  Ijkuakon Jesús okinmilui: “Kuali ximotlachilikan uan amo xitlaixnekikan, porque maski nankipiaskej miak tlamantli amo namechpaleuis xiyoltokan”. 16  Ijkuakon okinmilui nin neskayotl:* “Se tlakatl okipiaya miak tomin uan itech itlala miak otlatlaki.* 17  Ye opejki mokuayejyekoua:* ‘¿Tlen nikchiuas? Amo nikpia kanin niktlatis tlen onikololo’. 18  Satepan okijto: ‘Nikinxitinis kaltsitsintin kanin niktlatia tlen nikololoua uan nikinchiuas okachi uejueyij. Ompa niktlatis nochi tlen nikololos uan nochi tlen nikpia. 19  Satepan nikijtos: “Yoniktlati miak tlamantli tlen ika nimopanoltis miak xiuitl. Nimoseuis, nitlakuas, itlaj nikonis uan nipakis”’. 20  Pero toTajtsin Dios okilui: ‘Tixoxo, nin youak timikis. ¿Akin kimokauis nochi tlen tikpia?’. 21  Ijkon kipanoua akin kipia miak tlamantli patio, pero amitlaj kipia ixpan toTajtsin Dios”. 22  Satepan Jesús okinmilui idiscípulos: “Ne namechiluia, amo manamechtekipacho namoyolilis, tlen nankikuaskej noso tlen tlakemitl nankimotlaliliskej. 23  Porque toyolilis okachi ipati uan amo totlakual. Noijki tocuerpo okachi ipati uan amo totlaken. 24  Xikinmitakan kakalomej. Yejuan amo tlatokaj, amo kololouaj intlakual nion amo kitlatiaj, pero toTajtsin Dios kintlamaka. ¿Amo okachi namopati namejuan uan amo nonmej totomej? 25  ¿Uelis okachi nanyoltoskej tla san nanmotekipachojtoskej? 26  Tla amo ueli nankichiuaj tlen amo oui, ¿tleka namechtekipachoua okseki tlamantli? 27  Xikitakan ken moskaltiaj xochimej. Amo chikauak tekipanouaj nion amo kichiuaj hilo. Pero ne namechiluia, nion Salomón ijkon omotlakenti maski oueyititoka. 28  Tla toTajtsin Dios kitlakentia xiuitl tlen axkan selistok uan mostla kitlatiskej, okachi namechmakas namotlaken namejuan tlen amo okachi nantlaneltokaj. 29  Amo san manamechtekipacho tlen nankikuaskej noso tlen nankoniskej. 30  Porque akinmej chantij tlaltikpak mochijchikauaj kipiaskej nochi nin tlamantli. Pero namoTajtsin kimatok namechpoloua nochi nin tlamantli. 31  Ikinon okachi xikpatioitakan nankitekichiuiliskej toTajtsin Dios akin ualtlanauatis ipan tlaltikpak. Ijkon nankiseliskej nochi tlen namechpoloua”. 32  “Amo ximomojtikan namejuan tlen amo nanmiakej porque namoTajtsin kineki namechmakas Tekiuajkayotl. 33  Xiknemakakan tlen nankipiaj uan xikinpaleuikan akinmej amitlaj kipiaj. Xikinchiuakan bolsitas tlen amo tlajtlamij kanin nankitlaliskej tomin. Nin kijtosneki nochi tlen nankololouaj ompa iluikak uan amo keman pojpoliuis. Ompa amikaj kichtekis nion amo poxkauis. 34  Porque nochtin kitemouaj tlen kipatioitaj”. 35  “Ximotlayektlalilikan, ximotlajkoilpikan uan maxotlato namotlauil. 36  Xiyetokan ken itlakeualuan se tlakatl tlen oyajki kanin sekimej omonamiktijkej. Yejuan san kichixtokej inteko mamokopati uan makiuiteki puerta para kitlatlapoliskej. 37  ¡Pakij tlakeualmej tla inteko kinmajsiki tlamaluijtokej! Ne namechiluia, ye motlajkoilpis uan kinnauatis mamotlalikan inakastlan mesa uan kintlatekilis. 38  Noijki pakiskej tla inteko kinmajsiki ijsatokej kanaj tlajkoyouak noso okachi yiyouak. 39  Xikilnamiktokan tla se tlakatl kimatiskia tlen hora kitlachtekiskej, ye amo kikauilis ichteki makalaki ichan. 40  Namejuan noijki ximotlachilijtokan porque iKone Tlakatl uits ijkuak amo nankichixtoskej”. 41  Ijkuakon Pedro okitlajtlani: “NoTeko, ¿nin neskayotl* otikijto san para tejuan noso noijki para oksekimej?”. 42  Jesús okijto: “¿Akin tlakeuali yolmelajki uan ixtlamatki tlen iteko kinauatis makinyekana uan kuali makintlamaka tlakeualmej tlen katej ichan ijkuak moneki? 43  ¡Non tlakeuali pakis tla iteko kajsiki kichijtok tlen okinauati! 44  Ne namechiluia, iteko kinauatis makimalui nochi tlen kipia. 45  Pero tla non tlakeuali mokuayejyekos* iteko ok uejkauas, kinuitekis oksekimej tlakeualmej, san tlakuajtinemis uan san tlauantinemis, 46  iteko non tlakeuali ajsiki se tonal ijkuak amo kichixtos uan se hora tlen amo kimatos. Sapanoua kitlajyouiltis uan kititlanis inuan akinmej amo tetlakamatij.* 47  Sapanoua kiuitekiskej se tlakeuali tla amo kichiua tlen okinauati iteko maski okimatiaya. 48  Pero amo okachi kiuitekiskej tlakeuali tlen otetlakamatki* maski amo kuali okajsikamatki tlen okinauati iteko. Akin miak tlamantli okimaktilijkej miak tlamantli kitlajtlaniliskej. Noijki akin miak tlamantli okiseli okachi miak tlamantli kitlajtlaniliskej”. 49  “Ne oniuala onikxotlaltiko se tlitl nikan tlaltikpak. ¿Tlen ok nikneki tla yoxotlak? 50  Pero ne moneki nechyejyekoskej uan nimotekipachojtos hasta ijkuak tlamis nechyejyekoskej. 51  ¿Nankineltokaj onikualikak yolseuilistli ipan tlaltikpak? Amo. Ne onitexexeloko. 52  Axkan peuas moxexeloskej familias. Kanin chantij makuili, eyi kinmixnamikiskej ome uan ome kinmixnamikiskej eyi. 53  Tepapa kixnamikis ikone uan tekone kixnamikis ipapa. Temama kixnamikis ichpoch uan ichpochtli kixnamikis imama. Temonna kixnamikis isiuamo uan siuamontli kixnamikis imonna”. 54  Noijki okintlapoui akinmej ompa okatkaj. Okinmilui: “Ijkuak nankitaj peua tlamixtemi kanin motlatia tonaltsin, san niman nankijtouaj: ‘Chikauak kiauis’ uan melauak ijkon panoua. 55  Ijkuak nankitaj peua ejeka ik sur, nankijtouaj: ‘Sapanoua tonas’ uan melauak ijkon panoua. 56  Nankipiaj ome namoixko porque nankimatij ken tlayetos ijkuak nankitaj tlaltikpak uan iluikak. Pero ¿tleka amo nankajsikamatij tlen axkan panotok? 57  ¿Tleka amo nankajsikamatij tlen moneki nankichiuaskej? 58  Ijkuak tias iuan akin mitsteluia ixpan tekiua, ximochijchikaua xikyektlalikan ouijkayotl itech ojtli. Ijkon amo mitstemaktis ixpan juez, uan juez amo mitstemaktis inmixpan akinmej tetsakuaj uan yejuan amo mitstsakuaskej. 59  Xikmato amo tikisas hasta ijkuak tiktlaxtlauas nochi tlen mitstlajtlaniliskej”.

Notas

Noso “inkuapak”.
Noso “xikinmimakasikan”.
Xikita diccionario.
Xamo “itech sinagogas”.
Noso “ejemplo”.
Noso “otlamochi”, “otlapankis”.
Noso “monejneuilia”.
Noso “ejemplo”.
Noso “monejneuilis”.
Noso “tlauelkakij”.
Noso “otlauelkaki”.