Juan 8:12-59

 • Jesús oyajki iluitl ijkuak judíos okinchiuayaj kaltsitsintin (1-13)

 • Jesús otlamachti itech iluitl (14-24)

 • Tlatlamantli omokuayejyekouayaj akin Cristo (25-52)

 • ToTajtsin Dios kitematiltia akin Jesús (12-30)

  • Jesús kintlauilia akinmej chantij tlaltikpak (12)

 • Ikoneuan Abrahán (31-41)

  • “Tlen melauak namechmakixtis” (32)

 • Ikoneuan Diablo (42-47)

 • Jesús uan Abrahán (48-59)

8  12  Jesús oksepa okintlapoui uan okinmilui: “Ne nikintlauilia akinmej chantij tlaltikpak. Akin nouan uits amo keman yetos kanin tlayoua. Ye kipias tlauili tlen kitemaka yolilistli”. 13  Fariseos okiluijkej: “San te moneuian tiktematiltia akin te pero amo melauak tlen tikijtoua”. 14  Jesús okinmilui: “Melauak tlen nikijtoua maski noneuian niktematiltia akin ne, porque ne nikmati kanin oniuala uan nikmati kanin nias. Pero namejuan amo nankimatij kanin oniuala nion kanin nias. 15  Namejuan nanteixkomakaj ijkon ken kichiuaj tlakamej pero ne amikaj nikixkomaka. 16  Tla niteixkomakaskia, nikchiuaskia ijkon ken moneki, porque noTajtsin tlen onechualtitlanki nouan kajki uan amo nika noselti. 17  Noijki itech namoTlanauatil ijkuilitok: ‘Okachi ipati ijkuak ome kitematiltiaj san se tlamantli’. 18  Ne noneuian niktematiltia akin ne. Noijki noTajtsin tlen onechualtitlanki kitematiltia akin ne”. 19  Yejuan okitlajtlanijkej: “¿Kanin kajki moTajtsin?”. Jesús okinnankili: “Namejuan amo nantechixmatij nion amo nankixmatij noTajtsin. Tla nantechixmatiskiaj, noijki nankixmatiskiaj noTajtsin”. 20  Jesús ijkon okijto ijkuak otlamachtijtoka itech templo kanin okitemakayaj tomin, pero amikaj okikitski porque ayamo oajsiaya ihora. 21  Jesús oksepa okinmilui: “Ne nias uan namejuan nantechtemoskej, pero nanmikiskej porque ok nanyetoskej nantlajtlakolejkej. Kanin ne nias amo uelis nanyaskej”. 22  Judíos okijtojkej: “Xamo kineki momiktis ikinon okijto: ‘Kanin ne nias amo uelis nanyaskej’”. 23  Jesús okinmilui: “Namejuan nanpouij tlaltikpak pero ne nipoui iluikak. Namejuan nanpouij inuan akinmej chantij tlaltikpak pero ne amo inuan nipoui. 24  Ikinon onamechilui: ‘Nanmikiskej porque ok nantlajtlakolejkej’. Tla amo nankineltokaj non tlakatl ye ne, nanmikiskej porque ok nantlajtlakolejkej”. 25  Yejuan okitlajtlanijkej: “¿Akin te?”. Jesús okinnankili: “San nenka namouan nimotlapouis. 26  Nikpia miak tlamantli tlen moneki namechiluis uan miak tlamantli moneki nikixkomakas. Akin onechualtitlanki amo tlakajkayaua uan ne nikinmiluia oksekimej tlen onikkakili”. 27  Pero yejuan amo okajsikamatkej okintlapouijtoka itech iTajtsin. 28  Ijkuakon Jesús okijto: “Ijkuak namejuan nankipiloskej iKone Tlakatl itech kouitl, nankimatiskej non tlakatl ye ne. Noijki nankimatiskej nikijtoua tlen noTajtsin onechmachti uan amo nikchiua san tlen ne nikneki. 29  Akin onechualtitlanki nouan kajki uan amo nechkaua noselti, porque nochipa nikchiua tlen ye kipaktia”. 30  Miakej okineltokakej ijkuak ijkon okijto. 31  Jesús okinmilui judíos tlen okineltokakej: “Tla nankichiuaj tlen nitlamachtia, melauak nanyetoskej nodiscípulos. 32  Nankimatiskej tlen melauak uan tlen melauak namechmakixtis”. 33  Yejuan okiluijkej: “Tejuan tiixuiuan Abrahán uan amo keman timochiuaj ikaj itlakeual. ¿Tleka tikijtoua timomakixtiskej?”. 34  Jesús okinnankili: “Ne melauak namechiluia, akin tlajtlakolchiua kijtosneki itlakeual tlajtlakoli. 35  Noijki tlakeuali amo nochipa mokaua ichan iteko, pero tekone nochipa ompa mokaua. 36  Tla iKone toTajtsin Dios namechmakixtis, kijtosneki melauak nanmomakixtiskej. 37  Ne nikmati namejuan namixuiuan Abrahán, pero nankinekij nantechmiktiskej porque amo nankiseliaj tlen nitlamachtia. 38  Ne nikijtoua tlen onikitak ijkuak onikatka iuan noTajtsin, pero namejuan nankichiuaj tlen nankikakij kijtoua namotajtsin”. 39  Yejuan okiluijkej: “Tejuan topapa Abrahán”. Jesús okinmilui: “Tla nanyetoskiaj ikoneuan Abrahán, nankichiuaskiaj tlen ye okichi. 40  Pero namejuan nankinekij nantechmiktiskej maski yonamechilui tlen melauak onikkakili toTajtsin Dios. Abrahán amo ijkon okichi. 41  Namejuan nankichiuaj tlen kichiua namotajtsin”. Yejuan okiluijkej: “Tejuan amo otineskej* porque ikaj oauilnenki.* Tejuan toTajtsin san ye Dios”. 42  Jesús okinmilui: “Tla toTajtsin Dios yetoskia namoTajtsin, namejuan nantechtlasojtlaskiaj porque ye onechualtitlanki ikinon nikan nika. Ye onechualtitlanki uan amo san ne oniknek oniuala. 43  ¿Tleka amo nankajsikamatij tlen namechiluia? Porque amo nanuelij nankikakij tlen nikijtoua. 44  Namejuan namotaj ye Diablo uan nankinekij nankichiuaskej tlen ye kineki. Ye opejki temiktia ijkuak okijto toTajtsin Dios tlakajkayaua. Ye okika tlen melauak porque amo kipaktia tlen melauak. Ijkuak Diablo tlakajkayaua, kiteititia ken iyelis porque ye tlakajkayaua. Ye intaj akinmej tlakajkayauaj. 45  Pero ne amo nantechneltokiliaj maski namechiluia tlen melauak. 46  ¿Akin uelis kiteititis ne onitlajtlakolchi? ¿Tleka amo nantechneltokiliaj tla nikijtoua tlen melauak? 47  Ikoneuan toTajtsin Dios kikakij iTlajtol toTajtsin Dios, pero namejuan amo nanikoneuan toTajtsin Dios ikinon amo nankikakij”. 48  Ijkuak ijkon okijto, judíos okiluijkej: “Melauak tlen tikijtouaj. Te tiuits Samaria uan tikpia se ejekatl”.* 49  Jesús okinnankili: “Ne amo nikpia nion se ejekatl.* Ne nikueyichiua noTajtsin pero namejuan amo nantechtlakaitaj. 50  Ne amo nikneki manechueyichiuakan, pero onka ikaj tlen kineki makiueyichiuakan uan ye teixkomaka. 51  Ne melauak namechiluia, amo keman ixpoliuis akin kichiuas tlen nikijtoua”. 52  Judíos okiluijkej: “Axkan kuali tikmatij te tikpia se ejekatl.* Abrahán oixpoliuik uan profetas noijki oixpolikej, pero te tikijtoua amo keman ixpoliuis akin kichiuas tlen tikijtoua. 53  ¿Kox te okachi tiueyititok? Topapa Abrahán yoixpoliuik uan profetas noijki yoixpolikej”. 54  Jesús okinnankili: “Amitlaj ipati tla san ne nimoueyitlaliskia. Nechueyitlalia noTajtsin tlen namejuan nankijtouaj namoDios. 55  Pero ne nikixmati uan namejuan amo nankixmatij. Tla nikijtos amo nikixmati, nitlakajkayauaskia ijkon ken namejuan nankichiuaj. Pero ne nikixmati uan nikchiua tlen kijtoua. 56  Namopapa Abrahán okichiaya maajsi tonal ijkuak niualaskia. Ye omokuayejyeko* yoajsik non tonal uan opaki”. 57  Ijkuakon judíos okiluijkej: “Ayamo tikpia nion 50 xiuitl, ¿uan tikijtoua yotikitak Abrahán?”. 58  Jesús okinmilui: “Ne melauak namechiluia, ne yonikatka ijkuak Abrahán ayamo onesiaya”.* 59  Ijkuakon judíos okonankej tetl uan okinekiayaj kimojmotlaskej Jesús, pero ye omotlati uan okiski itech templo.

Notas

Noso “otitlakatkej”.
Ika griego moijtoua pornéia. Xikita diccionario kanin kijtoua auilnemi.
Noso “demonio”.
Noso “demonio”.
Noso “demonio”.
Noso “omonejneuili”.
Noso “otlakatiaya”.